Direkt zum Seiteninhalt springen

Dieses Forum behandelt Fragen um die Norwegische oder Deutsche Sprache oder um die Heinzelnisse. Wir übernehmen keine Verantwortung für Inhalt oder Funktion des Forums, behalten uns aber vor, Beiträge zu löschen.
Folgende Regeln sollten beachtet werden:
  1. Bevor du eine Frage stellst, suche im Wörterbuch, im Sprachführer oder im Forum, ob die Antwort nicht schon dort steht.
  2. Stell deine Frage auf Norwegisch oder Deutsch. Antworte auf Fragen möglichst in der Sprache der Frage.
  3. Schreib deine Frage in ganzen Sätzen und gib den Zusammenhang an.
  4. Bitte nicht nach der Übersetzung von kompletten (Lied-) Texten fragen. Versuch den Text selbst zu übersetzen und frag nur nach den schwierigen Passagen.
  5. Bedank dich für nützliche Antworten. Das erhöht die Motivation der Antworter und hilft anderen Lesern.

Archiv des Forums mit Suche

Hei! Trenger litt hjelp. Har fått en liste med legemidler i bruk i tabellform med forskjellige kategorier. En av dem er "status" og derunder finner man "ekspederbar" og "avsluttet e-Rp". En annen er "gjenbruk". Hva kan det betyr i medisinsk sammenheng?
Jeg skjønner ikke de tre ord. Kan dere hjelpe meg?
Er der kanskje "Fortlaufend" (ekspederbar) og er e-Rp et "elektronist resept" og gjenbruk aner jeg ikke.

Hilsen Mattis

27.05.17 13:13, Mestermann no
Ekspederbar: Resepten kan ekspederes (abgefertigt werden)
Avsluttet e-Rp: Avsluttet elektronisk resept
Gjenbruk: kan brukes påny (Wiederverwendung)

Er en GmbH et aksjeselskap?

27.05.17 10:48, Geissler de
Et aksjeselskap er nok det nærmeste man kommer en GmbH. Det finnes selvsagt en del
forskjeller, som for eksempel krav om et kapitalinntekter på 30.000 kroner og 25.000 euro
henholdsvis.

27.05.17 15:37
Vielen Dank, Geissler. Jeg trodde alltid et
aksjesellskap var en AG. Så lett tar en feil.

Beifahrer blir oversatt med reservesjåfør i
Heinzelnisse. I det minste det er feil. For
en Beifahrer på tysk er bare en
medpassasjer, en som sitter ved siden av
sjåføren. Den må hverken være i stand
eller egnet til å kjøre en bil, ikke en gang
ha et sertifikat.

27.05.17 13:28
Beifahrer er diskutert i forumet tidligere.

https://www.heinzelnisse.info/?searchItem=Beifahrer&setOptions=true&dict...

Fører og sidepassasjer
Fører og passasjerer

27.05.17 15:34
Mange takk! Har allerede gitt beskjed om
feilen i Heinzelnissen. Så får vi da se om
Heinzelnissen kommer til skifte ut ordet.
Og med hvilket ord reservesjafør utbyttes.
Sidepassagjer høres bar ut selv om jeg
selv aldri har lest det ordet før. Men det
høres veldig passelig ut. Jeg ville vel sagt
noe som medreisende eller medpassasjer
- sikkert et ord som ikke finnes.

Jeg sliter litt med den beste oversettelsen
av umistelig. I Heinzelnisse er det
oversatt med "unvergessen". Det relaterer
I så fall til inskripsjoner på gravsteiner.
Det overensstemmer jo ikke helt med den
formale betydningen. For umistelig er jo
ikke et partisipp. "Unvergesslicher" ville
kanskje bedre passet? Og så betyr ordet
vel også noe som "unersetzlich"?

26.05.17 12:10
Unverlierbar. Unverlierbare Werte - umistelige verdier.

26.05.17 12:21
Ja, jeg vet jo godt hva adjektivet kommer
fra. Sant nok betyr som du sier "noe som
ikke kan mistes".
Men finnes det virkelig et ord som heter
"unverlierbar" på tysk?

26.05.17 12:30, Mestermann no
Duden har:
Unverlierbar (Adj.), jemandem stets erhalten bleibend; von Bestand seiend.
Beispiel: unverlierbare Erinnerungen, Werte

Norsk-tysk ordbok oversetter "umistelig" også med "unveräußerlich"; umistelige rettigheter: unveräußerliche
Rechte.

Når det gjelder oversettelsen i Heinzelnisses ordbok, så ligger den nok på siden av hovedbetydningen av
"umistelig", men i personlig sammenheng, som i en gravskrift, kan nok "umistelig" oversettes med "unvergessen"
(i overført betydning), eller helst "unersetzlich" (i mer direkte betydning). ("Unvergesslich" blir noe annet).

26.05.17 14:03
Mange takk.

Unverlierbar er uten tvil den direkte,
ordrette oversettelsen av umistelig. Det er
bare det at "ingen" sier "unverlierbare
Erinnerungen" som Duden hevder. Ikke i
alminnelig tysk språkbruk. Det høres rart
ut. Likeledes som "lachlustig" som til og
meg tyske lærere jeg spurte har nektet å
være et tysk ord.

Unvergesslich er derimot ganske gjengse.
Nå tilskriver Duden begge ordene samme
hyppighetsklasse. Men den rekker jo
veldig langt fra 1:10.000 til 1:100.000. Jeg
ville påstått "unverlierbar" må nesten
ligge i nærheten av 1:100.000, så rart
høres ordet ut for meg som tysker.

Unveräußerlich er derimot en god og
gjengse oversettelse når det gjelder
rettigheter. I hvert fall etter mine begrep
som tysker. Unersetzlich passer godt
sånn som jeg ser det - selv om det ikke er
den ordrette betydningen.

På gravinskripsjoner blir det vanskelig.
"Unvergessen" er en veldig vanlig
inskripsjon. Så kanskje må en bruke det
ordet. Men egentlig er det feil. For
unvergessen er tilbakevendt som
partisipp perfektum i betydning av
"uglemt". Og umistelig viser jo fremover:
som det aldri går an å miste.
Unvergesslich ville vært en bedre
oversettelse. Men jeg er enig at den ikke
er direkte gjengse på gravstener.

Så dette er vel et av de ordene som det er
vanskelig å oversette...

Hvordan kan man oversette "som vanlig" på tysk (as usual på engelsk)?

wie auf immer eller wie normalerweise?

26.05.17 12:11
Wie gewöhnlich, wie üblich.

Hva med ordet "stridig"? Heinzelnisse
mener at det betyr "streitbar". Men i UIB
finnes det etter mine begrep en litt annen
tydning med "trassig" og "igjenstridig".

Hva med "widerstrebend" og "-widrig"
som alternativt forslag til oversettelsen av
(-)stridig?

26.05.17 12:43, Mestermann no
Nei, stridig kan godt oversettes med streitbar, og det er også oversettelsen i Tysk-norsk Ordbok, vsa. starrköpfig.
Husk at adjektiver kan ha flere betydninger, alt etter sammenhengen de står i, og sjelden kan oversettes 1:1.

Ordboken til UiB ville jeg generelt være forsiktig med å legge til grunn i praktisk språkbruk.

NB: Ikke "igjenstridig", bare "gjenstridig".

Widerstrebend ville vært "motvillig".

26.05.17 19:52
Hjertelig takk :-)

Å presentere seg oversettes i
Heinzelnisse med "sich melden"
Burde det ikke bedre vært oversatt med
"sich vorstellen"?

jemanden schonungslos kritisieren blir
oversatt i Heinzelnisse som
"spare ikke på konfekten (v)"
Burde det ikke hete:
ikke spare på konfekten ?
Er det ikke slik at ikke skal stå foran
verbet - mellom å og verbet:
Å ikke spare på konfekten ?

26.05.17 10:08
I hovedsetninger skal ikke stå etter verbalet. "Han sparte ikke på konfekten." I leddsetninger skal ikke stå foran
verbalet. "Hun sa at han ikke sparte på konfekten." Uttrykket heter " spare på konfekten/ ikke spare på
konfekten", slik som du skriver.

26.05.17 10:21
Vielen Dank!

Så står det i Heinzelnisse at svindel var
intetkjønn (n).
UIB mener tvertom at det heter EN
svindel. Jeg samtykker med UIB. Kan det
være både og?

25.05.17 11:27, Mestermann no
Nei, svindel kan bare være hankjønn

25.05.17 11:54
Okei. Så står det da 1:1 mellom UIB og
Heinzelnisse. Heinzelnisse ser ut til å
være enda mer pålitelig enn jeg hadde
trodd i de tilfellene av sprik mellom UIB
og Heinzelnisse. Især når det gjelder
kjønnsinformasjonene finnes det derimot
nå og da feil.

25.05.17 17:58
Som for eksempel også i "måleføre" som Heinzelnissen angir å være "en" målføre mens UIB påstår at det er et målføre. Noe jeg tror er rett.

25.05.17 18:46
Eller for eksempel busserln, küssen som er oversatt med susse (m), altså en susse. Ment er jo sikkert å susse - altså verbet. For substantivet heter jo "en suss"

26.05.17 10:15
Det heter et målføre og en nuss. 2-0 til Brann.

26.05.17 10:25
Mange takk. Tre til en til UIB.

26.05.17 12:31, Mestermann no
Ikke "tre til en", bare "tre-en".

Heinzelnisse:
rau {Landschaft};unwegsam

Heinzelnisse: ulendet (adj)

UIB: [u|lende] n. 
ulendt terreng

---
For meg ser det ut som om det eksisterer
"et ulende" og "ulendt".

Men ulendet som det står i HN er vel feil?

25.05.17 11:24, Mestermann no
Lende (m) = terreng
Et ulende, ulendet (m) = et vanskelig terreng, det vanskelige terrenget
ulendt (adj) = vanskelig (om terreng og landskap)
ulendet (adj) = vanskelig (om terreng og landskap).

Beides geht.

25.05.17 11:49
Mange takk!

25.05.17 12:25, Mestermann no
...selv om jeg nok bør tilføye at "ulendet" som adjektiv virker svært gammelmodig. I de aller fleste tilfeller ville man
nok sagt og skrevet "ulendt".

Heinzelnisse: eintreffen (an einem Ort)

Heinzelnisse: inntre (på et
sted) (v) {inntre}

UIB: [inn|tre] verb om forhold,
tilstand: finne sted, komme 
-døden inntrådte momentant
-det store omslaget inntrådte i fjor

Hvem har rett? Intre ogsa for "eintreffen"?
Oder doch nur "eintreten" wie UIB
nahelegt...?

25.05.17 11:24, Mestermann no
Inntre kan også bety "eintreten" eller "eintreffen", men blir ofte delt: Tre inn.

25.05.17 11:31
Da er også det rett i Heinzelnisse selv om
ikke helt idiomatisk kanskje.

Hun inntrer på Flesland klokken åtte.
Hun inntrer på kjøkkenet.

25.05.17 12:27, Mestermann no
Ja, men som sagt: Man deler som oftest verbet. Dessuten brukes det bare i helt bestemte sammenhenger, som:
Hun trer inn på scenen (men ankommer Flesland og går inn på kjøkkenet),

Heinzelnisse oversetter Spurstange med
"et" styrestag. Er dette rett? Ordboken og
jeg kjenner bare til "en" styrestaNg.
Finnes et styrestag likevel?

25.05.17 08:55
Google zeigt für styrestag und styrestang in etwa die gleichen Bilder.

25.05.17 11:10
Mange takk! I så fall eksisterer jo ordet
styrestag antakelig. Noe jeg tvilte på. UIB
burde oppdatere sin database. 1:0 for
Heinzelnisse...

25.05.17 11:26
Forøvrig kjenner UIB ordet "stag":

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?
OPP=+stag&antbokmaal=5&antnynorsk
=5&begge=+&ordbok=begge

25.05.17 11:27, Mestermann no
Et stag er det samme som tysk Stag (n).

25.05.17 11:49
Vielen Dank. Der lærte jeg et nytt tysk ord
også med det samme ;-). Men jeg tviler
på om tyskere utenom skipsfart kjenner
til det ordet. Der finnes - især i sjøfart -
mange norske ord med tysk opphav (eller
er det omvendt ;-), som bare tyskere
kjenner til som har vært til sjøs. Tampen
eller Kumme er for eksempel sånne ord
som selv innfødte Hamburgere ikke har
kjennskap til.

25.05.17 13:01
1:0 for Heinzelnisse
eller
1:0 til Heinzelnisse
???

25.05.17 13:17, Mestermann no
Til.

Stillingen er 2-0 til Brann.

Hei!
Wie würdet ihr og det ene med det andre in einem Satz wie dem Folgenden übersetzen?

"Dessuten har han ikke hatt det tipp topp siden sist, det har vært skilsmisser og det ene med det andre, jeg syns til og med ..."

24.05.17 07:10
Guten Morgen,
Wie wäre es mit: Außerdem ging es ihm nicht gerade hervorragend, es gab Scheidungen und weiter Unangenehme Dinge (weiteres Ungemach), ich finde sogar, dass......
God onsdag fra Claus i Kristiansand

24.05.17 11:19, Mestermann no
Oder einfach: Und so weiter

24.05.17 12:59
Vielen Dank Euch beiden!

Hei. Ich komme einfach auf keine gute norwegische Formulierung:

'Anspruch auf Vollstaendigkeit erheben' oder 'meine Aufzaehlung erhebt keinen Anspruch auf Vollstaendigkeit'.

På forhånd takk!

23.05.17 11:03
Min opptellling gjør ikke krav på å være fullstendig.

23.05.17 11:04
Od. geläufiger: med forbehold om feil.

23.05.17 13:19
det siste er ikke det samme.

23.05.17 14:40
Å følge (etter) som en skygge

23.05.17 14:41
Die Antwort von 14:40 gehört zu einer Frage weiter unten.

Guten Morgen, kennt jemand das norwegische Wort für "Grasnarbe"?

23.05.17 10:19
grastorv oder gresstorv (m,f)

Hallo

Ihr Norweger kennt alle sicherlich das Lied "Oppe på fjellet der er der tre trolle". Gibt es die gleiche Melodie/das gleiche Lied auf deutsch?

23.05.17 02:32, Mestermann no
Das Lied ist gar nicht norwegisch, sondern dänisch, und heisst dort (in der Kinderliedversion, von neuerem
Datum) "Oppe i Norge der boede tre trolde".

Dass das Lied dänisch ist, wird durch mehrere Merkmale deutlich:

"Trolde", bzw. "trolle" als Mehrzahl von "troll" gibt es im Norwegischen nicht (sondern immer: et troll - flere troll),
und die verschiedene norwegische Versionen leiden ein wenig darunter, da man hier und da versucht hat, den
Text anzupassen ("Oppe på fjellet der bor det tre tro-oll" usw.).

Hier der dänische Text:

Oppe i Norge der boede tre trolde
troldefar og troldemor og lille Olle-Bolle.
Oppe i Norge der boede tre trolde
troldefar og troldemor og lille Olle-Bolle.
"Bøh", sagde troldefar
"Buh", sagde troldemor,
men den lille Olle-Bolle sagde ikke spor.

(Ein norwegischer Troll heisst auch grundsätzlich nicht "Olle Bolle").

Die ursprüngliche Melodie ist ein dänisches Volkslied, was man auch der Melodik entnehmen kann, die
wesensunterschiedlich zu norwegischen Volksmelodien verläuft.

Das Original ist in Dänemark viel besser unter dem Titel "Marken er mejet - eller høstdans fra Randers" ("Das Feld
ist gemäht - od. Herbsttanz aus Randers") bekannt, und gehört zu den wirklichen Klassikern des dänischen
Liederschatzes. Heutige Textfassung von Mads Hansen, umarbeitet von einer früheren Fassung von Adolf v.d.
Recke (1868):

Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket, og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.
║:Rev vi marken let, det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.:║

Loen vi pynter med blomster og blade,
vi har georginer og bonderoser nok.
Børnene danser allerede så glade,
alle vore piger står ventende i flok.
║: Bind så korn i krans, hurra, her til lands
sluttes altid høsten med et gilde og en dans.: ║

Ob die Melodie auch in Deutschland verbreitet ist, weiss ich nicht.

23.05.17 02:44, Mestermann no
https://www.youtube.com/watch?v=D2kQBt-UoNA

PS. Das Lied wird in Dänemark traditionell von den Kindern oft beim Einschulen im Herbst (weil ja ein Herbstlied)
gesungen.

23.05.17 22:34
Ich habe im Internet keinerlei Hinweis darauf gefunden, dass es dieses dänische Volkslied,
das mir bis dato auch völlig unbekannt war, mit einem deutschen Text gibt.

Gruß
Birgit

PS an Mestermann: Wie heißen denn norwegische Trolle typischerweise? ;-)

23.05.17 23:47
Danke allerseits! Ich wollte das Lied anlässlich einer deutsch-norwegischen Feier benutzen. Da die Melodie in Deutschland anscheinend nicht bekannt ist, geht das leider nicht. C`est la vie! Trotzdem vielen Dank :)

24.05.17 00:55, Mestermann no
@Birgit: Die Trolle haben in den Volksmärchen keine Namen, sondern werden entweder als "et troll", "trollet",
"nøkken", "draugen", "risen" usf. bezeichnet, oder werden nach ihrem Wohnsitz benannt: "Trollene på
Heddalsskogen", "Ekebergtrollet" usw. Sie sind traditionell böse Wesen ohne eine eigentliche Persönlichkeit.

Die Tendenz dazu, Trolle zu verniedlichen, stammt entweder aus Kinderbüchern und -Liedern viel späterer Zeit,
oder gar aus den Souvenirläden.

24.05.17 19:00
Die aus den Souvenirläden sind wahrscheinlich die schlimmsten, aber langsam verlässt dieser
Thread die sprachliche Ebene... ;-)

Viele Grüße
Birgit

Servus!

Wie sagt man auf Norwegisch :Jmdm. auf Schrittund Tritt folgen ?

Gruss,

Chris

22.05.17 22:35
Å følge noen i tykt og tynt ( ? )

23.05.17 10:26
auf Schritt und Tritt = overalt, stadig

Eine direkte Übersetzung der schönen dt. Formulierung gibt es im Norwegischen wohl nicht.

23.05.17 11:06
Å følge noen hakk i hæl ist u. U. möglich.

23.05.17 14:39
å følge (etter) som en skygge

23.05.17 21:27
Vielleicht auch jemandem auf den
Fersen folgen.

23.05.17 22:31
Der Fragesteller ist an einem norwegischen Ausdruck interessiert.

Hei,

ich möchte meinem zukünftigen Gastschüler aus Norwegen, der gleich ein wichtiges Fußballspiel hat, etwas
Nettes schreiben. Aber - wie feuert man auf norwegisch an?

Danke fürs Helfen!

22.05.17 22:22
Gewöhnlich einfach heia + Name (Vorname, Vereinsname) oder mehrmals heia heia heia

23.05.17 06:31
Vielen lieben Dank!!!

23.05.17 21:30
Und auf Deutsch :
Hals und Beinbruch !

23.05.17 23:01
Und auf richtigem Deutsch:
Hals- und Beinbruch!

(Keine Leerzeichen vor Doppelpunkt oder Ausrufezeichen, dafür Bindestrich nach Hals-, denn man wünscht ja nicht Hals und außerdem Beinbruch, sondern Halsbruch und Beinbruch.)

23.05.17 23:27
Auf richtigem Deutsch?

24.05.17 20:23
;-)

Småfeil I Heinzelnisse:

<feil>Geschwindigkeit</feil>

enei hurtighet (mf)

UIB:
[hurtighet] m1, f1 -løperne må trene både hurtighet og utholdenhet

Geschwindigkeit = hastighet
hurtighet = Schnelligkeit

Ville jeg påstått I det minste..-?

Hallo,
Ich bin auf der Seite folkom.no auf folgenden Ausdruck gestoßen, als in einem Video gefragt
wird "men når er det elting?" Vorher ging es um Gefühle und wann man darüber sprechen
sollte, deswegen meine Frage: bedeutet"elting" In diesem Zusammenhang soviel wie
"rumjammern"?

Vielen Dank!

22.05.17 14:58
"..men når er det elting?" bedeutet so viel wie: "Aber er wann ist es Necken?"
å elte, å erte, å plage= zu necken.
Elting, erting,plaging (Verbalsubstantiv)= Necken.
sich necken = elte,erte hveranre.
Ihr sollt ihn nicht immer necken = Dere skal ikke alltid erte (elte) han.

Dokpro bokmål fører bare opp verbet "erte", men Dokpro nynorsk har også "elte" i betydningen plage.

22.05.17 15:02
Aber wann ist es Necken? Skal være uten "er".

22.05.17 15:40
Hei,
elte bedeutet auf Deutsch: jagen, hetzen, verfolgen.
Es gibt aber auch elte als: kneten (elte deig) Teig kneten
Für necken kenne ich z. B. die Ausdrücke: erte, plage, terge
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

22.05.17 19:29
In diesem Zusammenhang geht es wohl nicht um Brot backen:kneten, es handelt sich sondern hier darum, dass Schüler ab un zu unangenehm, beschwerlich gegen einander sein können.

Herumjammern, oder «fortwährend unter Seufzen und Stöhnen seine Schmerzen, seinen Kummer zeigen»,kann das Ergebnis von «elting» sein. Zu «elten» bedeutet wortwörtlich zu jagen oder zu verfolgen,aber auch zu hetzen oder zu plagen. Plagegeist. (Plageånd). In unserem Kontext bedeutet «elting» eben «Belästigung». Auf neu norwegisch sagt man : mobbing.

22.05.17 20:08
Übrigens heissen die Adjektive "lästig,beschwerlich" auf Nynorsk "plagsom, eltsam".

23.05.17 10:14
Dankeschön für die vielen ausführlichen Antworten! Ihr seid spitze!! :-)

Hei,

ich lese zur Zeit einen Roman übersetzt ins Norwegische aus dem Englischen. Da werden alle Zahlen >20 getrennt geschrieben, also z.B. fem og tredve. Für mich sieht das sehr ungewohnt aus, ist das eine korrekte Variante?

Vielen Dank.

23.05.17 22:42
Wenn ich mich recht an meinen Norwegischunterricht erinnere, sind das ältere, aber immer
noch gebräuchliche und korrekte Formen.

Gruß
Birgit

23.05.17 23:38
Ups, ich fürchte, ich hatte deine Frage falsch verstanden. Ich kann dir nur sagen, dass ich
die "alten" Zahlwörter sowohl in der Variante "fem og tredve" als auch "femogtredve" im
Internet gefunden habe. Offensichtlich scheinen auch beide Schreibweisen zulässig zu sein.
Zumindest spricht dafür die nachfolgende Erläuterung, die ich auf der Homepage von
Rikmålsforbundet gefunden habe:

Grunntallene er: én og ett, to, tre, fire, fem, seks, syv eller sju, åtte, ni, ti, elleve,
tolv, tretten, fjorten, femten, seksten, sytten, atten, nitten, tyve eller tjue, enogtyve,
toogtyve, eller særskrevet: en og tyve, to og tyve osv.
, alternativt tjueen osv., tredve
eller tretti, førti eller førr (Hun er nok over førr), femti, seksti, sytti, åtti, nitti,
hundre osv.

Gruß
Birgit

Was bedeutet "dunder og krutt"? z.B. Kaffen er dunder og krutt. Donner und Schießpulver? Ich verstehe den Sinn nicht.
Danke für die Hilfe!
Beate

21.05.17 22:45
Dunder : Reststoff bei der Rumerzeugung.
Der Kaffe ist sicher sehr stark und
schmeckt schlecht.

Legislaturperiode på norsk?

21.05.17 19:36, Geissler de
Når det dreier seg om norske forhold, heter det stortingsperiode. Ellers passer vel
valgperiode.

21.05.17 22:56
takk

Zähle rückwärts von 20 bis 10

Er oversettelsen

Tell tilbake fra 20 til 10?

21.05.17 19:06
Tell baklengs fra 200 til 10

21.05.17 19:24
Tusen takk!

22.05.17 14:19
Oder: tell ned fra 20 til 0.

Hei igjen!

Ist der Kommagebrauch in den folg. saetzen richtig?

1. Det jeg lurer på, er om ...
2. Det jeg lurer på er, om ...

Mvg,

Chris

21.05.17 15:26, chris2508
...Saetzen..

21.05.17 15:48
  • 1 ist richtig

21.05.17 16:00, chris2508
Takk!

21.05.17 19:39, Geissler de
Sicher? Ich hätte gar kein Komma gesetzt. Vor Nebensätzen steht im Norwegischen in der Regel
kein Komma, sondern nur danach.

21.05.17 23:04
Ganz sicher. "jeg lurer på" ist "innskutt leddsetning", nach dem ein Komma steht.

21.05.17 23:55, Geissler de
Du hast vollkommen recht, jetzt seh ich es auch.

Wie koennte man "Wissen, wie der Hase laeuft" ins Norwegische uebersetzen?
Im Schwedischen heisst es -insofern ich richtig informiert bin- "Veta var landet
ligger".

Ich bedanke mich fuer eine Antwort schon in diesem Augenblick :).
Chris

21.05.17 14:38, chris2508
Korrektur. Soll heissen: Veta hur...

21.05.17 14:54
Norwegisch: vite hvor landet ligger

21.05.17 15:08, chris2508
Faellt "Å vite hva klokken er slagen" in den gleichen Bedeutungsbereich?

21.05.17 17:04
Ingen vet hvor haren hopper.

21.05.17 17:33
Det er noe annet.

21.05.17 22:28
Er det virkelig noe annet? Hustad hat jedenfalls:
ingen vet hvor haren hopper - (Sprichw.) niemand weiß wie der Hase läuft

21.05.17 23:12
Da må du droppe "ingen", men det går ikke fordi det er en del av ordtaket.

22.05.17 10:35
Hustad gibt nur eine wörtliche Übersetzung, aber das ist kein deutsches Sprichwort. Hier eine Erklärung aus
http://www.folkeminne.no/minnebanken/43-ord-og-uttrykk
Ingen vet hvor haren hopper
Fortsettelsen er mindre kjent, men forklarer hva dette ordtaket betyr. Ingen vet hvor haren hopper, sa mannen, han satte snaren i ovnsdøra. Et annet ordtak kan vel også gi en bra forklaring: Man skal aldri si aldri.

Hallo alle zusammen,
wie heißen denn die Jugendschwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold auf
norwegisch?
Gruß Nicole

21.05.17 16:59, chris2508
Hallo Nicole!

Bei NSF gibt es jedenfalls das Abzeichen /Havhesten /. Lille Havhesten, Store
Havhesten bronse, sølv og gull.

Chris
PS. Wohnst Du uebrigens in Flekkefjord?

21.05.17 18:36
Nein,da wohne ich leider nicht. Du?

21.05.17 18:37
Danke für die Antwort!

21.05.17 22:10, chris2508
Nein, ich auch nicht. Weiss aber nur von einer ehemaligen Kommilitonin, die Nicole
heisst und da wohnen soll.

21.05.17 22:46
Nein, die bin ich nicht.

22.05.17 22:02, chris2508
Ok, alles klar. (Haette ja sein koennen) :)

22.05.17 22:16
svømmeknappen" hieß es früher mal

23.05.17 18:03
So direkt kann man es aber nicht übersetzen... Lille Havhesten entspricht fast dem Silberabzeichen, wobei es teilweise sehr unterschiedliche Bedingungen sind. Z.B. muss man in Norwegen auch mit Kleidung schwimmen. Hier sind die Bedingungen für die norwegischen Abzeichen (ganz unten, die Datei "Havhest_oversikt og krav"):
http://svomming.no/forbundet/bredde-folkehelse/merkene-vare/

"Svømmeknappen" gibt es nach wie vor, dafür muss man aber nur 200 Meter ohne zeitliche Begrenzug - aber auch ohne Pause - schwimmen.
http://svomming.no/forbundet/bredde-folkehelse/merkene-vare/#1453292739483-4fba...

Hier zum Vergleich die deutschen Jugendschwimmabzeichen:
https://www.dlrg.de/lernen/breitenausbildung/jugendschwimmabzeichen.html

23.05.17 18:05, Drontus no
ähm... ich war wohl nicht angemeldet, aber 18:30 stammt von mir ;-)

24.05.17 15:58
Greit, da vet jeg det. Derfor visste venninna mi ikke, hva jeg var ut etter ;-).
Takk!

Jeg skal oversette følgende setning (Fragenebensatz) fra tysk til norsk:

..., worin ihre offizielle Funktion auf der Bühne nun genau besteht.

Dette er mitt forslag til oversettelse, men jeg synes at den er litt rar.

..., i det deres offisielle funksjon på scnenen nå nøyaktig består av.

Noen som har noen tips?

21.05.17 15:51
..., hva deres (hennes, wenn ihre Einzahl ist) offisielle ...

Hallo allerseits,

wie heißt das Lied "Mein Vater war ein Wandersmann" eigentlich auf Norwegisch? Wir wollen mit der Melodie ein Lied machen, das bei einer Hochzeit gesunden werden soll. Danke

21.05.17 08:06
"Den glade vandrer" - wie der eigentliche, deutsche Originaltitel, "Der fröhliche Wanderer":

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Der_fröhliche_Wanderer

https://youtu.be/H0jmRENltPo

Go`kveld + takk for sist!

Gibt es ein entsprechendes umg. Wort im Norwegischen fuer dt.Beziehungskiste?

Dank im Voraus.

Chris

21.05.17 08:08
Nein, gehört zu den unübersetzbaren Worten.

21.05.17 12:09, Mestermann no
In der Tat. Leider unübersetzbar als umgangssprachliches Einzelwort mit den selben, vielen Bedeutungen wie auf
Deutsch.

U. bestimmten Umständen mag "samlivskrise" funktionieren.

21.05.17 14:19, chris2508
Ok, mange takk!

Wie würde man die Worte "überzüchten" und "Urkorn/Urgetreide" auf norwegisch übersetzen?

20.05.17 18:15, Geissler de
Es existiert das Wort overavle.

Das Wort urkorn scheint es auch im Norwegischen zu geben. Darauf deutet unter anderem die
Seite dieser Firma hin:
https://www.norskurkorn.no

Archiv des Forums mit Suche