indirekte tale konnte nicht übersetzt werden

Wiki Ergebnisse von indirekte tale

Forum

13.05.13 22:08
Stichwörter: enn som så, indirekte Rede, indirekte tale
Muss in der indirekten Rede, wenn das einleitende Verb im Präteritum steht, immer eine Zeit zurückgesetzt werden, oder kann man die Zeitform beibehalten, wenn die Aussage auch jetzt noch wahr ist?

Hun sa at hun het Marie. vs. Hun sa at hun heter Marie.???

Vielen Dank für eure Hilfe!

13.05.13 22:37
Man muss die Zeit behalten:

Hun sa at hun het Marie.
Hun sier at hun heter Marie.

Aber: Hun har sagt at hun heter Marie.

13.05.13 23:45
Hun sa at hun heter Marie ist deshalb richtig weil sie es in Präteritum gesagt hat - aber
immer noch und weiterhin Marie heißt.
Hun sa jo at hun heter Marie z.B. ist wie auf D.: Sie sagte doch dass sie Marie heißt.

Hilsen Anne (= norsk :-)

14.05.13 00:37
Nei, det blir feil, iallfall i de fleste tilfeller. At hun fremdeles heter Marie er underforstått. Dette er en fortellende setning.

"I går kom Petter og fortalte at hans mor var død." Hun er like død i dag, men det spiller ingen rolle for setningen. Man
kan ikke godt skrive: "I går kom Pettersen og fortalte at hans mor er død." Det klinger ikke godt, like lite godt som
setningen "i går banket det på en mann og sa at han heter Pettersen, og er fra Namsmannen".

14.05.13 10:39
Det får være som det vil, men i praktisk dagligtale vil de fleste akseptere "hun sa at hun heter Marie".

14.05.13 11:13
Det kommer nok veldig an på hvem sin dagligtale.:-)
Jeg synes ikke jeg hører slikt manglende samsvar i tid spesielt ofte, kanskje endel hos barn. Eksemplene over burde vise
hvorfor.

14.05.13 18:31
Tja, manglende samsvar og manglende samsvar,fru Blom, jeg vet nå ikke riktig jeg.
Er det virkelig galt å si "i går banket det på en mann og sa at han heter Pettersen, og er fra Namsmannen". Sier man dette som en mer refererende stil, så er det da på sitt vis riktig nok.

Og eksemplene over er heller ikke spesielt opplysende siden navn og død er forholdsvis konstante - i alle fall det siste ...

Hva med "i går banket det på en mann og sa at han var ateist, men nå er han kristen og ønsket å fortelle om Jesus"?

Eller "i går banket det på en mann og sa at han er den nye vaktmesteren"? Her i dette siste tilfellet ligger det vel implisitt "i går banket det på en mann og sa at han fra nå av er den nye vaktmesteren".

Akel (N)

14.05.13 18:44
Ja, hvis det ligger implisitt som et spesielt poeng, som i de siste to eksemplene du nevner. Men ellers er det vanlig at
det skal være samsvar mellom tidene. En setning som "han banket på og fortalte at han heter Pettersen og vil selge meg
en støvsuger" er ikke særlig god norsk. Han ville selge en støvsuger; han står jo ikke utenfor fremdeles. I fortid forteller
man på samme måte om ting som fremdeles gjelder: Jenta sa at hun het Eva. Det heter hun fremdeles, men det spiller
ingen rolle. Det var det hun fortalte at hun het.

Det er noe som kalles presenssyke og jeg lurer på om vi ser en variant av det her.

14.05.13 21:11
Nå synes jeg du sklir litt frem og tilbake.

Hvis du ser på mine setninger, så brukte jeg "ønsket å fortelle" når det var snakk om et tillegg som sa noe om en videre intensjon. Vi er ikke uenige om at en setning som "han banket på og fortalte at han heter Pettersen og vil selge meg en støvsuger" ikke er særlig god norsk.

Men utgangspunktet for diskusjonen er de statusangivelsene "er"/"var" som går forut. Altså: Er setningen "han banket på og fortalte at han heter Pettersen og ville selge meg en støvsuger" god norsk? Jeg mener ja. Men dette med navn - som i utgangspunktet må formodes å være konstante - er altså ikke noe godt eksempel for diskusjonen fordi vi kan formode at det som ble sagt den gangen fortsatt gjelder, så du kan gjerne tenke litt mer over atetist/kristen-eksemplet mitt.

Akel (N)

14.05.13 21:47
Ateisteksempelet er bedre, fordi det er et poeng at det fortelles om en tilstand som var, men som nå er endret.
Men strengt tatt: På norsk skal det som hovedregel være samsvar her, ellers blir det barnespråk. Profesjonelle
språkbrukere og sikkert også de fleste norsklærere vil nok bekrefte dette.
Et raskt søk på nettet viser at det ikke er noe spesielt utbredt fenomen, heller. "Han sa at han heter" ga fem resultater,
mens "han sa at han het" ga 28.000.

14.05.13 22:08
Im Grammatikbuch zum Lehrbuch "God tur" steht:
Bei indirekter Rede im Norwegischen Zeitverschiebung nach diesem Muster:
dir. Rede im Präsens >> ind.R. im Präteritum: Lise sa at hun var syk.
dir. Rede in allen Vergangenheiten >> ind.R. im Plusquamperfekt: Lise sa at hun hadde vært syk.
dir. Rede in der Zukunft >> Præteritum des Hilfsverbs: Lise sa at hun snart skulle flytte.
Hört sich vernünftig an :-)
Hilsen MM

15.05.13 02:22
Jeg vet ikke hvor du fikk de søketallene fra, 21:47, men glem nå ikke det jeg har sagt om at navn er litt spesielt i denne sammenhengen.

Et søk i google (som ikke er min venn) ga ca 650 000 treff på "han sa at han er", og ca 800 000 på "han sa at han var". Et annet i søk på hhv "han sa at han bor" og "han sa at han bodde" ga hhv ca 220 000 og 73 000 treff. Jeg har ikke gjort noe forsøk på å analysere treffene noe nærmere, men de kan kanskje likevel si deg noe om hvor stor andel barna utgjør av den norske befolkningen?

(Er alle vi som bruker språket som vårt viktigste verktøy i jobben, "profesjonelle språkbrukere"?)

Akel (N)

15.05.13 02:48
@22:08.

Når noen er syk, så er det normalt en tilstand som vil endre seg etter forholdsvis kort tid, og dette er en kunnskap man tar med seg inn i tolkingen av utsagnet - i tillegg til den øvrige kontekst den måtte stå i og som vil kunne ha stor betydning for tolkingen av det semantiske innholdet. Setningen "Lise sa at hun var syk" er på ingen måte entydig i sitt innhold.

Hvis setningen hadde vært "Lise sa at hun er syk", så vil jeg primært tolke det som et utsagn om at hun lider av noe som må påregnes å være av mer varig karakter. En slik realitet kan også dekkes av setningen "Lise sa at hun var syk", men her blir det mer rom for tolking, og jeg vil for min del fortrinnsvis tenke at det er snakk om en sykdom av en mer kortvarig karakter når "var" brukes. "Er" i denne sammenhengen skaper mindre tvil hos meg om hva det er tale om.

"Lise sa at hun snart skulle flytte": En slik formulering tror jeg hos svært mange vil etterlate mer tvil om flyttingen ble noe av. Ja, hun sa det den gangen, og mente det sikkert, men bor hun der fortsatt? Sammenlignet med "Lise sa at hun snart skal flytte", vil "skulle"-varianten for meg flytte det refererte utsagnet lenger bak i fortiden. "Lise sa hun snart skal flytte" rykker utsagnet nærmere nu-et og gjør det dermed mindre aktuelt at noe i mellomtiden har kommet i veien for den planlagte flyttingen. (Men også her kommer konteksten inn som mulig modererende faktor.)

Akel (N)

15.05.13 03:53
@21:47: Beklager, men jeg må nok spise i meg de søketallene jeg oppga. (Som jeg sa, google er ikke min venn).

De riktige tallene for ervar er hhv 67438, mens borbodde er 018.

Akel (N)

15.05.13 03:55
- og for å gjøre det leselig:

De riktige tallene for er/var er hhv 67/438, mens bor/bodde er 0/18.

Akel (N)

15.05.13 06:31
- mens dine tall for heter/het skulle vært 5/29.

Akel (N)

15.05.13 08:45
Geißler!!!!!!!

15.05.13 10:14, Geissler de
Hier, bei der Arbeit. Was gibt's?

15.05.13 12:10
Lieber Geissler, Du kannst doch bestimmt Licht ins Dunkel hier bringen! Hier fehlt immer noch eine klare Antwort. Oder gibt's keine und man kann indirekt sagen, was man will?

15.05.13 13:49, Mestermann no
Som hovedregel skal det være samsvar i tid:

Jenta banket på i går. Hun sa at hun het Marie og var kommet for å selge lodd.
Jenta fortalte i går at hun skulle selge lodd i dag også.
Jenta som heter Marie er her i dag igjen og selger fremdeles lodd.
Jenta forteller at hun skal flytte.
Hun fortalte også i går at hun skulle flytte.
(Hun er åpenbart litt repetitiv).
I går lurte jeg på om hun var forelsket i meg.
I dag er jeg helt sikker på at hun er forelsket i meg.
I går sa hun at hun hadde vært her tidligere, men at jeg ikke hadde vært hjemme.
I går virket hun veldig insisterende.
Hun virker like insisterende i dag.

Argumentet om at "hun heter det samme som i går", faller ved følgende omstilling: "Hun het det i går, hun heter det i
dag". Du kan ikke si "hun heter det i går", like lite som du kan si "hun gjør det i går", også om hun fremdeles "gjør
det i dag".

I refererende form hender det man bruker historisk presens, av type "Haakon den VII blir Norges Konge i 1905 og er
det til sin død i 1957", men da må man holde seg til presens.

"Hallo, er det Petter? Hør her. Du må hjelpe meg. Jeg skal forklare. Jo det som har skjedd, er at det kommer en jente
her i går, forteller at hun heter Marie og at hun vil selge lodd. Jeg får straks mistanke om at hun har et annet ærend.
Hun forteller at hun har vært her før. Hun virker ivrig. Hun forteller at hun skal flytte. Hun sier at hun ikke vil gå før
hun får solgt meg noen lodd. Hun sier hun vil komme tilbake i dag siden jeg ikke har vekslepenger. Og i dag er hun
her igjen. Hun sitter inne i stuen nå. Hun vil ikke gå. Hun sier de samme tingene om og om igjen, som øvelser fra en
lærebok i norsk grammatikk. Hun forteller hele tiden hva hun heter. Vær så snill, kom og hjelp meg!"

15.05.13 14:32
Wahrscheinlich müssen da noch ganz andere Leute als Petter kommen, um Dir dabei zu helfen, Marie wieder loszuwerden, Mestermann. :-)

Wie schön, daß Du zurück im Forum bist!

Herzliche Grüße
Birgit

15.05.13 15:47
Mestermann, i noen grad går du inn på konteksten, som f.eks. kan være en historisk presens, men bildet er da mer komplisert enn som så.

Ta f.eks. setningen "I går kom Pettersen og fortalte at hans mor er død." som er blitt fremholdt ovenfor som en setning som klinger dårlig. Ja, i utgangspunktet kan vi nok være enig i at det ikke er den varianten som normalt vil ble valgt. Men mener vi også det hvis setningen foran er: "Helt frem til i går har vi feilaktig gått ut fra at Pettersen har hatt en mor som fortsatt var i live."?

Hva med "I går kom Marie og sa hun skulle flytte." Hvor stor andel av Norges befolkning mener du finner den setningen mer riktig/naturlig enn "I går kom Marie og fortalte at hun skal flytte."? Gjør de seg intuitivt noen tanker om flyttingen skulle skje på timen i går, eller om den normalt vil kreve visse forberedelser som pakking og følgelig formodentlig skal skje i nærmeste fremtid - og hvilken betydning får det for det faktiske grammatikkvalget folk gjør? For egen del har jeg gjort en rundspørring blant meget språkbeviste og beleste mennesker i min omkrets, og det var vanskelig å finne noen som ville karakterisere det siste alternativet som galt - nettopp fordi de ved nærmere spørsmål forklarer at de oppfatter det som at flyttingen skal skje i fremtiden (etter dagen i dag). Hvis hun derimot kom (litt atypisk) i siste øyeblikk med hele flyttelasset på flyttebilen klart til å reise vekk, blir situasjonen en annen.

Det er ikke gitt noe som helst argument for at man skal si "hun heter det i går", fordi om man peker på at at forholdet formodentlig har en viss tidsmessig konstans. Bare at dermed følger det lett noen implisitte forståelser av saksforholdet som kan virke inn når saksforholdet brukes i en annen sammenheng, her i en setning som refererer til hva som ble sagt - og at akkurat det saksforholdet da ikke nødvendigvis er det mest illustrerende for nyanser som kan oppstå.

Du skriver innledningsvis at det "i hovedsak" skal være samsvar i tid. Det er jeg enig i, men bare i hovedsak. Det er nyanser ute og går her, og det var et noe mer nyansert bilde til de nokså kategoriske innledende responsene jeg har ønsket å få frem. Det er ikke uten grunn vi ofte må etterlyse en kontekst.

Akel (N)

15.05.13 16:52, Mestermann no
Akel, dette synes jeg blir litt for flisespikkete.
I forumet forsøker vi å gi råd til dem som spør, og som ikke har norsk som morsmål. Det er fint om vi kan få frem
nyanser, men samtidig bør vi gi tydelige og mest mulig entydige råd. I dette tilfelle bør det entydige rådet være at det
skal være samsvar i tid. For å vende tilbake til det opprinnelige spørsmålet:

Skal det være: "Hun sa at hun het Marie", eller skal det være "hun sa at hun heter Marie"?

Både regelen om samsvar samt vanlige normer for god stil tilsier at setning nummer 1 er riktig.
Jeg vil ikke påstå at det ikke finnes dem som sier det som i setning nummer 2, men folk sier nå mange ting som ikke
er riktige, hele tiden. Det var imidlertid ikke det spørreren spurte om. Han eller hun spurte om hva som var riktig.

15.05.13 21:12
Ich habe noch eine "Nebenfrage" zu Akels Beitrag von 15:47:

Was bedeutet "... mer komplisert enn som så"? So etwas wie "... komplizierter, als es den Anschein hat"?

Im voraus vielen Dank für Eure Antwort.

Viele Grüße
Birgit

16.05.13 00:59, Geissler de
Nein, einfacher. Es bedeutet schlicht "komplizierter als das" oder, noch einfacher, "komplizierter".

16.05.13 10:43
Herzlichen Dank, Geissler.

Dann ist das "enn som så" also nur eine den Komparativ noch verstärkende Floskel, die aber nicht direkt übersetzt wird/werden kann?

Es wäre nett, wenn Du (oder ein anderer Forumsteilnehmer) noch einmal antworten könntest.

Schöne Grüße
Birgit

16.05.13 14:44, Mestermann no
"mer enn som så" heisst direkt übersetzt "mehr als so", mit dem etwaigen Sinn "mehr als behauptet", "mehr als
angenommen". Zu Deutsch: Noch mehr. Mehr als du denkst.

"Som så" muss hier etwa wie in "som sådan", "als solches" gesehen werden, oder wie in "Det er så", "so ist es," "so
verhält es sich".

Beispiele:
"Jeg trodde det var dårlig med penger igjen i kassen, men det viste seg å være verre enn som så. Kassen er tom."
"Den broen må da være femti meter høy?" "Den er høyere enn som så. Den er sytti meter høy."
"Han hadde bare folkeskolen, men han forstod når noen forsøkte å lure ham. Han var ikke dummere enn som så."

29.01.07 20:01, Leah2
Hallo!
Ich muss hier in Schottland einen Essay in Norwegisch schreiben. Im Moment habe ich die Grippe und mit denken steht es da nicht so zum besten! Könntet ihr meine Übersetzung vielleicht überprüfen? Zuerst kommt mein Text in Deutsch und dann die Übersetzung. Ich wäre euch SEHR DANKBAR, wenn ihr mir hefen könntet!

Der deusche Text:
Eine Person, die ich bewundre.

Eine gute Frage, Nach welchen Kriterien muss man vorgehen, wenn man eine Peron wählen soll, die man bewundert? Sollte die Person berühmt sein oder sollte sie eher aus dem alltäglichen Leben stammen? (Ein Durchschnittsmensch oder eine Berühmtheit?)
Die Berühmtheit kann man, meines Erachtens, als Kriterium ausschließen, da ein solches Vorgehen stets oberflächlich ist.
Somit bleiben nur noch die Leute aus dem alltäglichen Leben übrig. In seinem Leben trifft man tausende von Menschen. Wer ist es da wert bewundert zu werden und wer nicht? Sicherlich gibt es an fast allen Menschen etwas Bewundernswertes. Doch hier wird nur nach einem einzigen Menschen gefragt und für mich persönlich kommt hier nur ein Mensch in Frage: meine Mutter.
Als ich neun Jahre alt war, ließ sie sich von meinem Vater scheiden. Das hieß, dass sie sich auch nach einer neuen Wohnung umsehen musste. Doch leider hatte sie mit drei kleinen Kindern (ich bin die Jüngste) und einem großen Hund kein Glück. Es waren sehr schlechte Voraussetzungen und so entschied sie sich für die einzig mögliche Lösung: Sie baute ein Haus und das obwohl sie noch keinen Job hatte. Natürlich bekam sie einen Job und in diesem wurde sie so gut, dass sie aufstieg, etliche Fortbildungen gibt und schon zahlreiche Fernsehinterviews geben musste. Sie ist eine der Besten in ihrem Job und unser Landkreis ist in den Fachkreisen in ganz Deutschland dafür berühmt und berüchtigt!
Weiterhin hat meine Mutter meine zwei älteren Brüder (Jan 27 & Leif 28) und mich großgezogen. Sie konnte uns allen ein Studium ermöglichen. Sie opfert für uns einfach alles und ermöglicht uns dadurch ein gutes Leben. Selbstverständlich gibt es auch Einschränkungen. Doch die sind nicht von Nachteil, eher im Gegenteil. Wir wurden zu verantwortungsvollem und selbstständigen Handeln und zu sozialem Verhalten erzogen. Dies ist für das später Leben nur von Vorteil!
Meine Mutter ist jetzt 58 Jahre alt und sie arbeitet immer noch Vollzeit, um meinen Bruder und mich weiterhin noch finanziell unterstützen zu können. Sie opfert sich für uns auf! Als ich meine zig Operationen hatte, war sie immer an meiner Seite! Eine ganz tolle Mutter!
Zurzeit lebt sie alleine in unserem Haus, da alle unterwegs sind. Wir haben noch einen Hund und um den kümmert sie sich auch noch alleine. Bei allem was meine Mutter täglich leistet, bleibt es nicht aus, sie bewundern zu müssen. Sie ist die stärkste Frau und die liebevollste Mutter, die ich kenne!!!!


Übersetzung:
En person jeg beundrer.

Et godt spørsmål! Hvilke kriteriumer må du anvende, om man skal velge en person du beundre? Skal personen er berømt og skal peronen stamme fra hverdags livet? ( Et gjennomsnittlig menneske og en kjendis? Kjendisen kan man, etter mitt skjønn, utelukke fra kriteriumene, da et sånt fremferd er stadig overfladisk.
Følgelig blir igjen bare enda personene fra hverdags livet. I livet sitt møter man tusen mennesker. Hvem er verdt å bli beundre og hvem er ikke? Sikkert er der alltid noe beundrigsverdig om nesten alle mennesker. Dog her spørre dere bare om ett eneste menneske og for meg i egen person kommer på tale bare én person: mora mi.
Som jeg ver ni år, skilles foreldre mine. Det er ensbetydende med at hun også måtte se seg om
et nytt leiglihet. Dog dessverre hadde hun med tre unge barna (jeg er minst barna) og et stort hund ingen lykke. Det var veldig dårlig forutsetninger og derfor bestemmte hun seg for eneste mulig løsning: Hun byggde et hus og det til tross for hun hadde enda ingen jobben. Naturligvis fikk un en jobb og i denne jobben ble hun så god, at hun stigte opp, somme videreutdanninger ga og allerede måtte gi mangfoldige intervjuer på TVen. Hun er beste i jobben hennes og for den forvaltningsenheten oss som består av flere landkommuner (NOK) er berømt og beryktet i helt Tyskland!
Fortsatt oppdraddr mora mi mine to eldre brødre ( Jan 27 år og Leif 28 år) og meg. Hun kunne for oss alt sammen (brødre mine og meg) gjøre mulig et studium. Hun ofret lettvint alt for oss og gjorde mulig oss derved et godt liv. Selvfølgelig er det også innskrenkninger, jo den er ikke en ulempe, snarere stikk motsatt. Vi ble oppdratt å handle ansvarsfull og selvstendig og å vise sosialt atferd. Ditt er bare en fordel for seneret livet!
Mora mi er nå 58 år og hun arbeider ennå full tiden, for at hun kan fremdeles finansiere broren min og meg. Som jeg hadde massevise opersjonene mine, var hun alltid ved meg! Ei kjempegod mor!!! For øyeblikket bor hun alene i huset oss, da all er underveis. Vi har også en hund og hun enda vise omhug for han alene Ved all mora mi nedlegge daglig, må man beundrer hun. Hun er den sterkeste frue og den kjærligste mora, som jeg kjenner!!! Tusen takk mor!!


VIELEN DANK!!
29.01.07 23:57
Hallo,

in der Sache selbst kann ich leider nicht behilflich sein.

Aber mal jenseits von Deutsch, Norwegisch, Grammatik, Übersetzung und so: Wenn das keine wunderschöne Liebeserklärung an die eigene Mutter ist...

Freundlich grüßt: Thorge
30.01.07 11:04
Hei i Skottland,
Jeg gjorde et forsøk. Se på det. Jeg hadde gledet meg om andre kan bruke dette for å forbedre det enda mer.
Hilsen Claus f. t. i Trondheim

En person jeg beundrer.

Et godt spørsmål! Hvilke kriterier må man anvende, når man skal velge en person som man beundrer? Skulle personen være berømt og skulle personen være et hverdagsmenneske? ( Et gjennomsnittsmenneske eller heller en kjendis?)
etter mitt skjønn kan man utelukke kjendisen som kriterium, sidne et slikt fremferd må bli overfladisk.
Følgelig blir kun hverdagsmennesker igjen. Man møte i sitt liv tusener av mennesker. Hvem er av dem er beundringsverd hvem er ikke? Sikkert er der alltid noe i hver menneske som er beundrigsverd. Her spørs det kun om ett eneste beundringsverdi menneske for meg. For meg er det kun tale om én person: mora mi.
Som niåring, skiltes foreldrene mine. Det var betydde at hun måtte se seg om
et nytt leilighet. Dessverre var hun med tre små barna (jeg er minst barn) og et stort hund uheldig. Det var veldig dårlig forutsetninger. Hun bestemte seg derfor for den eneste mulige løsning: Hun bygde et hus. Det til tross for at hun hadde fremdeles ingen jobb. Selvfølgeig fand hun en jobb. På denne jobben ble hun så god, at hun steg opp. I dag underviser i dag selv og har gid flere TV- intervjuer. Hun er en av de beste i jobben sin. I fagkretser er vårt kommune i hele Tyskland berømt for det!
Likevel har mora mi oppdratt mine to eldre brødre ( Jan 27 og Leif 28 år) og meg. Hun har gjort det mulig for oss at vi tre kunne studere. Hun ofret rett og slett alt for oss. Og gjorde det mulig oss at vi fikk et godt liv. Selvfølgelig finnes det også innskrenkninger. Det er ingen ulempe, snarere stikk i mot. Vi ble oppdratt å handle ansvarsbevist og selvstendig og å vise sosialt atferd. Det er for det senere liv kun et fordel!
I dag er mora min 58 år gammel. Hun arbeider fremdeles hele tiden, for å kunne støtte broren min og meg videre økonomisk. Hun ofrer seg for oss. Den gang jeg hadde mine mange operasjoner, stå hun hele tiden ved min side! Ei fantastisk god mor!!!
For tiden lever hun alene i huset vårt, siden alle er på reisen. Vi har også en hund som hun forsørger helt alene. Når jeg ser på hva mora min til daglig yter kan jeg ikke annerledes en å beundrer henne. Hune r sden sterkeste kvinne og kjæreste mor som jeg kjenner!!! Tusen takk mor!!
11.03.20 02:23, Mestermann
Stichwörter: Søskenbarn på Gjøvik
Ein FUN FACT zur Frage "Søskenbarn"/Geschwisterkinder:

I der Zusammenstellung ”Alle har et søskenbarn på Gjøvik” (Im Original mit Dialekt aus Hedmark: ”Æille har et syskenbån på
Gjøvik”) bezeichnet das Wort übrigens auch das hochbegabte, jedoch etwas unerträgliche Mitglied der erweiterten Sippe, das
im Leben immer drei, vier Schritte im Voraus ist und dem alles besser gelingt, egal wie gut man selbst leistet. Der große Alf
Prøysens Lied mit diesem Titel ist ein Klassiker in der Gattung humoristischer Lebensresignation. Wer versuchen möchte, das
in Norwegen sehr wohlbekannte Lied auf Dialekt zu verstehen, hier der Text und ein paar Links. Ich helfe gerne mit
schwierigen Wörtern.

SØSKENBARN PÅ GJØVIK

Da vi vart født, steg sola over åsen rein og klar,
og rundt om livets navlestreng sto både mor og far.
Og sjøl var vi det nydeligste noen hadde sett
med auer der det blåveis-blå og natta gikk i ett.
Et mesterverk, et lite fenomen!
Som midtpunkt lå vi klart som nummer én!

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,
og ved fødsel'n vog det fire merker mer,
og mens vi blingse hit og dit og sikle der vi låg,
var syskenbånet klokt og feste blikket når det såg.
Så b'ynte vi å krabbe smått, og jubel'n den var stor
når vi tok fysste skretta inn i fanget hennes mor.
Men æille har et syskenbån på Gjøvik,
som tok de fysste skretta æillt i fjor.

Så b'ynte vi på skulen og vi leides to og to,
i sekken låg ei skrivebok der navna våre sto.
Så fekk vi skrive streker, og når boka vår var full,
så sto der R og "Meget bra" med stjerner trykt i gull!
Hu mor sa: ”Det er itte tel å tru!
Og tenkj på det... dom æ da bære sju!”

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,
som var skolemodent før det fylte fem,
og når vi ramse firegangen utanatt og fort,
satt syskenbånet vikar når lærinna skulle bort.
I skirenn vart vi mester, det er klart at vi vart gla:
Ei fysstepremie-sølvskje, det er noen ting å ha!
Men æille har et syskenbån på Gjøvik,
som tok vandrepokal fire år på rad.

Så knelte vi for presten og drog ut på livets vei.
Får sea det gikk tålig bra for både deg og meg.
I hårrdagslaget går vi an, men vi synk fort i kne.
I fine selskap har vi itte stort å kåmmå med;
som slektstavle fra Gyldenløves da'r.
Men så kremte vi og kjæm med det vi har:

For æille har et syskenbån på Gjøvik,
som har kontortid og kvitkledt assistent.
Og sønn hass har så følsomt sinn, så hæinn vil helst bli prest,
og dotter hass går "Vetrinær'n", hu er så glad ’ti hest.
Og motet stig og praten går og ingen kæin forstå
at æille prate like høgt og ingen høre på.
Men æille har et syskenbån på Gjøvik,
som dom lyt få vise fram og lufte nå.

Og tia går i båregang, det huske opp og ned,
og av og tel så føle vi at ennå er vi med!
Som da vi fylte runde år, det sto om øss i bla',
og sjefen for bedrifta høll en tale der hæin sa
non takkens ord av hjertets dype trang
tel øss som hell bedrifta hass i gang.

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,
som fekk audiens hos Kongen året før!
Og går vi daglig kveldstur neått mjølkerampa vår,
går syskenbånet fjelltur og er fæmognitti år!
Ja, helt tel vi ligg kistekledt med granbar rundt en tram,
så er det inga trøst om hele slekta møte fram.
Så sæint vi har et syskenbån på Gjøvik,
- et som bære sende kræins og telegram...

Alf Prøysen singt:

https://www.youtube.com/watch?v=VldmTawm9ok

Hier von der Jazzsängerin Nora Brockstedt gesungen:

https://www.youtube.com/watch?v=yac50SArKQY

12.03.20 18:24, Sandra1
Eine schöne Aufgabe für den Norwegischkurs - mal sehen wie wir es schaffen...

13.03.20 07:00, Carl de
Så både vakkert, morsomt og livsklokt at man nesten kunne gråte av det. Både av latter og vedmod.
Skal innrømme at jeg ikke forstår alt.

"vog det fire merker mer" - vog betyr antakelig veide og er dermed det tyske "wog" skjønt jeg aldri
noensinne før har kommet over "vog". Men hva er "merker" her? Strek på vektskålen?

når vi tok fysste skretta inn i fanget hennes mor.

At fysste betyr første er ikke noe særlig vanskelig for en som er godt fortrolig med Hard-mål ;-).
Og det skal ikke mye til for å gjette seg til at skretta betyr skritt. Men inn i fanget hennes mor
gir ingen mening for meg. Hvorfor "fanget hennes mor? Hvem hennes?

"leides to og to" - hvordan ville man oversatt "to og to" til tysk her?

Og hva er egentlig "firegangen"?

Får sea betyr vel "For se..." - Denn sieh...?

"I hårrdagslaget går vi an, men vi synk fort i kne."

Her går det fullstendig i surr for meg. Hva for et lag? Og hva betyr "går vi an"? Det samme som å
lede noe?

som slektstavle fra Gyldenløves da'r.....???

granbar rundt en tram??? Forstår jo hva det hele handler om - at man ligger i likkisten dandert på
en helt spesiell måte. Men har ingen peiling hva granbar rundt en tram skal være for noe.

Så sæint - betyr det "så sant"? Men hvilken mening gir det her?

Takk for det vakre diktet!

Skal litt oppmuntring til i disse beksvarte tider. Vi får se hvem av oss som er att om ett år. Den
som lever får se.

13.03.20 07:21, Carl de
slektstavle fra Gyldenløves da'r.

Den gikk opp for meg nå. ;-) da'r er jo da'er dvs dager så klart! Hvem Gyldenløve er vet jeg ikke,
men meningen er jo opplagt.

13.03.20 12:01, Geissler de
"Merker" er flertalsformen av mark, en gammel vektenhet som tilsvarte omtrent 250 g. "Fire merker"
blir da ca. 1 kg.

"Hennes mor" er det samme som "til mor". I noen dialekter uttrykker man tilhørighet på denne
måten.
"Pers bil"/"bilen til Per"/"Per sin bil" blir "bilen hans Per".

"to og to": paarweise, in Zweierreihen

"firegangen": das Vierer-Einmaleins (entsprechend auch: togangen, tregangen, femgangen ...)

"får sea": får si (Ich muss/kann sagen)

"i hårrdagslaget går vi an": i hverdagsselskap greier vi oss ("lag" kan bety selskap, jf "i lystig
lag")

"så sæint" kan kanskje oversettes med "Wohl wahr"

Den siste du spør om, "med granbar rundt en tram", den skjønner jeg heller ikke. Med "tram" menes
vel dørtrammen, eller? Er det en begravelsesskikk det handler om, der trammen blir pyntet med
granbar?
Håper en nordmann kan kaste lys over dette.

13.03.20 14:36, Lidarende no
En tram er en trapp med bare ett bredt trinn utenfor utgangsdøra. Dialektdiktet knytter an til en gammel skikk med granbar og gravferd. Denne skikken var nok mer vanlig på Prøysens tid enn i dag, særlig på landet.

«Over hele Norge har det i århundrer vært vanlig å pynte med granbar i forbindelse med gravferd. På Romerike, og særlig i Gjerdrum har det lenge vært en skikk at naboene til avdøde pynter vegkryss og innkjørsel med granbar og lys den dagen båren fraktes forbi på vei til kirken. Mange oppfatter dette som en hyggelig og respektfull gest. I Gjerdrum pleier også kirketjeneren å pynte jordhaugen ved graven med granbar, og av og til pyntes også portalen og inngangspartiet til kirken. Det eviggrønne granbaret og lyset gir en påminnelse om evighet og himmel…… «

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/gjerdrum/menighetsbladet/2016/menighets...

13.03.20 16:21, Lidarende no
-får sea det gikk tålig bra for både deg og meg.

Etter min mening er «får» en lydrett skrivemåte av den samordnende konjunksjonen «for» som viser tilbake på innholdet i forrige setning: Så knelte vi for presten og drog ut på livets vei. Den ene av to setninger blir altså satt opp som forutsetning for innholdet i den andre, og nærmer seg slik til underordnende konjunksjon. Videre tolker jeg «sea» som dialektform av sia = siden.

13.03.20 17:36, Carl de
Mange takk, dere to!

Skjønner nå at norsken min er mye verre enn det jeg trodde. Diktet er virkelig skikkelig vanskelig å
forstå. Dette "går vi an" har altså samme betydning som i "det går ikke an!" -? Hadde ikke trodd at
folk kunne "gå an". Om det har denne betydningen må man nesten oversette det litt annerledes enn
"greie seg"? Da blir de kanskje mer sånn: I hverdagen er vi sånn passe, i hverdagen kan vi tåles,
... passer vi innn -?

Det er en del andre steder i diktet som er litt tåkete for meg.

Og tia går i båregang, det huske opp og ned,...?

Og tiden går i bølgegang? Kan noe "gå" i bølgegang? Og hva gjør det i så fall? Og hva med "det huske
opp og ned"? Og "og av og tel så føle vi at ennå er vi med!": hva menes her med det å være med? At
de klarer å følge med sånt mentalt sett eller at de får lov å være med (i samfunnslivet)?

"Får sea" virker fortsatt gåtefult for meg. Skjønner nå hva du mener Geissler. Som i "får seia". Da
kunne det også vært "Vi får seia, det ..." @Lidarende: jeg tolket "får" jo også som "for", men
Geisslers tolking virker mer overbevisende for meg nå. Jeg lurer litt om det passer in med "for
siden" her... For siden det gikk bra for oss, knelte vi foran presten -? Hm...kanskje. Men i så fall
måtte da ikke setningene kommet i denne rekkefølge?

13.03.20 23:08, Mestermann no
La oss ta de få uklare tingene:

"Får sea" er hedmarksdialekt for "får si" (ikke for "for siden"). Meningen er altså: Man får si at det gikk tålelig bra for både meg
og deg (her i livet).

I hårrdågslaget går vi an = her er meningen at vi "går an", altså er brukelige i hverdagsselskap - men i fine selskap har vi ikke
stort å bidra med.

Tiden går jo som kjent, og her går den i bølgegang, altså i bølgende bevegelse, den husker opp og ned. Huske betyr ikke bare
å erindre, men også bevegelse opp og ned (schaukeln).

Gyldenløve var etternavnet på en rekke sønner av flere danske konger født utenfor ekteskap i gammel tid. Minst en av dem var
stattholder i Norge, nemlig Ulrik Fredrerik Gyldenløve (1638-1704). Meningen med "stamtavle fra Gyldenløves dager" er altså
en riktig gammel og fornem avstemning.

15.03.20 06:03, Carl de
Da vi vart født, steg sola over åsen rein og klar,

Als wir geboren wurden, stieg die Sonne über den Hügelkamm rein und klar,

og rundt om livets navlestreng sto både mor og far.

und um des Lebens Nabelschnur standen sowohl Mutter als Vater,

Og sjøl var vi det nydeligste noen hadde sett

Und wir selbst waren das Niedlichste, das jemals jemand geschaut,

med auer der det blåveis-blå og natta gikk i ett.

mit Augen, wo das Veilchen-Blau und die Nacht eins waren.

Et mesterverk, et lite fenomen!

Ein Meisterwerk, ein kleines Phänomen!

Som midtpunkt lå vi klart som nummer én!

Als Mittelpunkt waren wir klar die Nummer eins!

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,

Aber alle haben ein Geschwister in Gjøvik,

og ved fødsel'n vog det fire merker mer,

und bei seiner Geburt wog es zwei Pfund mehr,

og mens vi blingse hit og dit og sikle der vi låg,

und während wir blinzelten nach hier und da und uns der Speichel lief, wie wir da lagen,

var syskenbånet klokt og feste blikket når det såg.

war das Geschwister klug und richtete einen festen Blick, wenn es sah.

Så b'ynte vi å krabbe smått, og jubel'n den var stor

Schließlich begannen wir zu krabbeln ein wenig, und der Jubel, der war groß,

når vi tok fysste skretta inn i fanget hennes mor.

als wir die ersten Schritte unternahmen hin zu unserer Mutter Schoß,

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,

Aber alle haben ein Geschwister in Gjøvik,

som tok de fysste skretta æillt i fjor.

welches unternahm die ersten Schritte schon im Jahr zuvor,

Så b'ynte vi på skulen og vi leides to og to,

Dann begannen wir auf der Schule und wurden paarweise geleitet,

i sekken låg ei skrivebok der navna våre sto.

im Ranzen lag ein Schreibbuch, auf dem unsere Namen standen,

Så fekk vi skrive streker, og når boka vår var full,

so bekamen wir Striche zu schreiben und wenn das Buch war voll,

så sto der R og "Meget bra" med stjerner trykt i gull!

so stand da "R" und "sehr gut" mit Sternen gedruckt in Gold,

Hu mor sa: ”Det er itte tel å tru!

Muttern sagte: "Es ist nicht zu glauben!"

Og tenkj på det... dom æ da bære sju!”

Und denkt daran... sie sind da bloß sieben!

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,

Aber alle haben ein Geschwister in Gjøvik,

som var skolemodent før det fylte fem,

das schulreif war, bevor es vollendete das fünfte Jahr,

og når vi ramse firegangen utanatt og fort,

und da wir das vierer-Einmaleins ratterten auswendig und rasch,

satt syskenbånet vikar når lærinna skulle bort.

saß das Geschwister schon als Vertetungskraft, wenn die Lehrerin musste fort,

I skirenn vart vi mester, det er klart at vi vart gla:

Im Skirennen wurden wir Meister, klar, wir waren froh,

Ei fysstepremie-sølvskje, det er noen ting å ha!

Ein Silberlöffel-Ersterpreis, der macht was her!

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,

Aber alle haben ein Geschwister auf Gjövik,

som tok vandrepokal fire år på rad.

das den Wanderpokal gewann, vier Mal am Stück,

Så knelte vi for presten og drog ut på livets vei.

So knieten wir vor dem Pfarrer und zogen raus auf des Lebens Weg.

Får sea det gikk tålig bra for både deg og meg.

Muss sagen, es ging ganz gut für sowohl Dich und mich,

I hårrdagslaget går vi an, men vi synk fort i kne.

In Alltagsgesellschaft sind wir leidlich, aber gehen schnell in die Knie,

I fine selskap har vi itte stort å kåmmå med;

In feiner Gesellschaft haben wir nicht groß was, womit wir kommen könnten,

som slektstavle fra Gyldenløves da'r.

wie eine Ahnentafel aus Gyldenlöwens Tagen,

Men så kremte vi og kjæm med det vi har:

Aber dann räusperten wir uns und kamen mit was wir vorzuweisen haben:

For æille har et syskenbån på Gjøvik,

Denn alle haben ein Geschwister in Gjøvik,

som har kontortid og kvitkledt assistent.

das hat Bürozeiten und weißgewandeten Assistenten,

Og sønn hass har så følsomt sinn, så hæinn vil helst bli prest,

Und sein Sohn hat ein so empfindsames Gemüt, so er wird am wahrscheinlichsten Pfarrer,

og dotter hass går "Vetrinær'n", hu er så glad ’ti hest.

und seine Tochter geht auf die Veterinärsschule, sie ist so vernarrt in's Pferd,

Og motet stig og praten går og ingen kæin forstå

und das Selbstbewusstsein stieg und die Rede ging leicht von der Hand und keiner kann versteh'n,

at æille prate like høgt og ingen høre på.

dass alle unvermindert laut sprachen und keiner hörte zu.

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,

Aber alle haben ein Geschwister in Gjøvik,

som dom lyt få vise fram og lufte nå.

welchselbiges sie sollten vorweisen und enthüllen jetzt.

Og tia går i båregang, det huske opp og ned,

Und die Zeit vergeht im Wellengang, es schaukelt auf und nieder,

og av og tel så føle vi at ennå er vi med!

und ab und an so spüren wir, noch gehören wir dazu!

Som da vi fylte runde år, det sto om øss i bla',

So wie bei unsrem rundem Geburtstag es stand um uns in der Zeitung,

og sjefen for bedrifta høll en tale der hæin sa

Und der Chef vor der Belegschaft hielt eine Rede, in der er sagte,

non takkens ord av hjertets dype trang

ein paar Dankesworte aus des Herzens tiefer Eng,

tel øss som hell bedrifta hass i gang.

an uns, die wir hielten seinen Betrieb im Gang.

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,

Doch ein Jeder hat ein Geschwisterkind in Gjøvik,

som fekk audiens hos Kongen året før!

das bekam Audienz beim König im Jahre zuvor!

Og går vi daglig kveldstur neått mjølkerampa vår,

Und wenn wir täglich gehen Abendtour runter zu unserer Milchkannen-Rampe,

går syskenbånet fjelltur og er fæmognitti år!

geht das Geschwisterkind eine Bergtour und ist 95 Jahre alt!

Ja, helt tel vi ligg kistekledt med granbar rundt en tram,

Ja, ganz bis zuletzt, wenn wir im letzten Hemd liegen und Tannenzweige Eingangspodeste zieren,

så er det inga trøst om hele slekta møte fram.

so ist s doch kein Trost, wenn die ganze Sippe ihre Aufwartung macht,

Så sæint vi har et syskenbån på Gjøvik,

wenn wahrlich wir haben ein Geschwisterkind aus Gjøvik,

- et som bære sende kræins og telegram...

eins, das bloß sandte Kranz und Telegramm.

Vanvittig vanskelig å oversette til tysk. Det er selvsagt et grusomt tysk, det som står ovenstående.
Men jeg gjorde ikke engang et forsøk å oversette det til et mer idiomatisk tysk i og med at jeg i så
fall hadde måttet forandre selve innholdet av teksten. Hele diktet kaster et skjær over hvor
vanskelig norsk kan være for en tysker trass i språkenes store beslektedhet. Dette fordi norsk er så
idiomatisk, bilderikt et språk.

Mange takk Lidarende, Mestermann og Geissler for forklaringene gitt!

15.03.20 10:19, Mestermann no
Sehr schön. Her vanker det R og Meget Godt og gullstjerne.

Det er alltid morsomt å se at et godt dikt kan inspirere til så mye og grundig språklæring og med så stort utbytte som du har
hatt. Dette diktet har du forstått helt og tatt til deg. Et par små feil, men virkelig ikke mange:

”Aber alle haben ein Geschwister in Gjøvik” (wiederholend) = alle haben ein Geschwisterkind (od. Cousin) in Gjøvik.

”…und wurden paarweise geleitet”. I originalen: Og leides to og to. Her er meningen at to og to barn leide hverandre, altså
holdt hverandre i hendene.

”…das den Wanderpokal gewann, vier mal am Stück.” Er usikker på den tyske formuleringen her. Meningen er at
søskenbarnet vant vandrepokalen fire år etter hverandre. Gjør man det, får man etter tradisjonen beholde pokalen.

I neste vers gjør Alf Prøysen en subtil, men viktig endring av verbenes tid. Han går over fra å tale i fortid om barndommen og
oppveksten, og begynner å snakke om voksenlivet i presens, slik det arter seg for diktets forteller, som ikke er et ”jeg”, men et
”vi” – et mesterlig grep, for øvrig, idet ”vi” betegner ”oss alle”, altså den gjennomsnittlige massen, mens søskenbarnet er
eneren.

Det skal altså være i presens:
”Aber dann räuspern wir uns und kommen mit was wir vorzuweisen haben
” …und das Selbstbewusstsein steigt und die Rede geht leicht von der Hand und keiner kann versteh'n”
”…dass alle unvermindert laut sprechen und keiner hört zu.”
”…welchselbiges sie sollten vorweisen und enthüllen jetzt” – her skal det være presens. Originalens ”lufte” betyr her gassi
gehen. Vi lufter hunden (= går tur med den). Å lufte noe betyr på norsk altså i denne sammenheng og i overført betydning
”vorzeigen”.

Det er ellers ikke så lett å se forskjell på nåtids- og fortidsformer i Prøysens dialekt. Eksempel:
å prate = å prate
vi prate = vi prater
vi prata = vi pratet

”…ein paar Dankesworte aus des Herzens tiefer Eng ”. Med ”trang” menes ikke her tysk ”eng”, men ”Drang”. Han føler i
hjertet en dyp trang til å si noen ord.

Siste to linjer skal være:

So lange wir ein Geschwisterkind aus Gjøvik haben,
eins, das bloß Kranz und Telegramm sendet.

Med ”så sant vi har” menes her ”så lenge det er slik at vi har”. Og igjen: Presens.

Meget bra. Gratulerer!

15.03.20 23:44, Carl de
Mange takk for komplimenten og forbedringene.

Du har tilmed rett i forhold til den tyske oversettelsen med "am Stück". Skjønt jeg visste hva "på rad" betyr tydde jeg til en oversettelse som ikke er så helt bra faktisk.

Jeg mener fortsatt at det ikke er helt feil med "am Stück", men det passer sannsynligvis ikke helt. "Am Stück" betyr omtrent enten "ikke oppstykket", "i ett stykke" eller "uavlatelig", "uavbrutt", "i et eneste kjør".

Det passer ikke helt siden man jo ikke kan ta vandrepokalen "i ett eneste kjør" eller uavlatelig på en måte. For det ligger jo et helt år mellom seirene - ?

På den annen side ville man vel antakelig også med noe velvilje på norsk godkjent en setning "som han vant vandrepokalen i ett eneste kjør" eller "...uavlatelig" - ? Dette er omtrent like gale på norsk som dette "am Stück" - ville jeg sagt.

Men bedre ville sikkert "4 Mal nacheinander" eller "4 Mal in ungebrochener Folge" vært, tror også jeg. Visste ikke at man fikk beholde vandrepokalen i et slikt tilfelle.

Det ante meg at dette "kremte" var presens. Men jeg fikk det bare ikke til å stemme med "kjæm" siden jeg er vant med "kjem" som preteritum i nynorsk / dialekt. Det er som du skriver vanskelig med disse tidsformene i ulike dialekter.

Slik du forklarer den dypere betydningen av å "lufte" her ville man kanskje bedre brukt "hausieren gehen" på tysk. "som dom lyt få vise fram og lufte nå" - "das sie jetzt vorzeigen sollten und mit dem sie jetzt hausieren gehen sollten."

Duden forklarer "hausieren gehen" slik: https://www.duden.de/rechtschreibung/hausieren 〈in übertragener Bedeutung:〉 (umgangssprachlich abwertend) mit etwas, einer Geschichte, einer Idee hausieren [gehen] (überall aufdringlich von etwas sprechen; etwas allen Leuten erzählen)

Det er selvsagt ikke det samme som å "lufte hunden" - men det er vel ganske nær meningen å prate overfor alle om samme sak i en påtrengende måte ...

16.03.20 02:59, Brendan
Kjem er presens også på nynorsk. Preteritum er kom.

16.03.20 07:03, Carl de
Oi. Der bommet jeg grådig altså. Jeg som var overbevist at "kjem" betydde "kom". Takk for rettelsen.

28.03.05 10:10
Hei kjære Norgevenner,
jeg har noen vanskeligheter i oversette tekst ut av
„Snorres Kongesagaer“:
„Vi har ofte sagt det at om de bier på oss slik som det er sagt at de gjør nå, skulle vi våge oss til å møte dem.”
”Wir haben oft gesagt daß (om de bier på oss). wie es gesagt wird daß sie es jetzt machen, sollten wir es wagen gegen sie anzutreten. (sollten wir uns trauen gegen sie anzutreten)“
„Jeg er skyldig, konge, til ikke å tie til Deres tale.”
”Mein König, ich bin schuldig zu Eurer Rede nicht zu schweigen (Euch zu widersprechen)“
”... for jeg mener det er uråd å kjempe mot dem slik som det nå er stelt, enda om vi har en stor og vakker hær.”
”... weil ich meine, daß es Unsinn ist, wie es jetzt vorgesehen (geplant, vorgeschlagen) ist, gegen sie zu kämpfen, obwohl wir ein großes und tapferes Heer haben.”
”Om vi skal legge imot dem og ro imot strømmen med tre mann i hvert halvrom, da må en ro, den andre må holde skjoldet over ham; hva er så det, annet enn at bare en tredjedel av mannskapet kan være med å kjempe. ”
”Wenn wir uns mit ihnen anlegen, mit drei Mann in jedem Halbraum (des Bootes; in jeder Bootshälfte) gegen die Strömung rudern da muß einer rudern der zweite muß den Schild über ihn halten; was ist das denn anderes als daß nur ein Drittel der Mannschaft am Kampf teilnehmen kann.”
”Jeg mener at de som sitter ved årene og vender ryggen til fienden, ikke vil gjøre stort gagn i slaget. ”
”Ich meine daß die welche sitzen und rudern (und die die den Schild halten) uns im Kampf keinen Nutzen bringen.”
”Gi meg tid til å legge råd, så lover jeg innen tre dager skal jeg ha funnet på en utveg, så vi lettere kan komme til å legge imot dem.”
”Gebt mir Zeit einen Plan zu entwerfen, und ich verspreche Euch in nerhalb von drei Tagen habe ich einen Ausweg gefunden wie wir leichter gegen sie bestehen können.
legge imot noen => sich mit jemandem anlegen?
Jeg er sikker at de kan h,elp
Hilsen
Gerd
29.03.05 03:36
Hallo,
ich mache mal den Anfang.
å bie = veraltet für å vente
å legge mot noen = gegen jmd fahren, gegen jemanden ziehen
halvrom = ist in den Sagas eine Art die Stärke der Besatzung eines Langschiffes zu bezeichnen. Ein " halvrom " wird in der Längsrichtung von den Spanten und seitlich vom Außenbord und der Kiellinie begrenzt. Zwei " halvrom " machen also die Breite des Schiffes aus.Wie dieser Begriff am besten auf Deutsch wiedergegeben wird, weiß ich leider nicht, doch es gibt bestimmt einen Site oder ein geeignetes Nachschlagewerk über den Schiffbau der Wikingerzeit.

M.
29.03.05 09:28
å vende ryggen til fienden: und dem Feind den Rücken wenden (diejenigen, die rudern, sitzen mit dem Rücken zum Feind)
Sprichwörtlich benutzen wir "å vende ryggen til noen" sich von jmd abzuwenden..
25.11.07 16:08
Hallo, könntet ihr bitte die Fehler verbessern? Ich danke euch und noch einen schönen Sonntag,
Björn
~jeg er en student fra Tyskland og neste år kommer jeg til Norge og vil arbeide som lærer. Dertil har jeg noen spørsmål. Dere hadde allerede svart på en av mine spørsmål, men jeg trenger å vite litt mer.
1. Jeg avlegger ingen lærerutdanning her i Tyskland, men jeg studerer statsvitenskap, sosiologi og bedriftsøkonomi (Magister). Likelvel vil jeg jobber i skoleverket. Derfor trenger jeg en PPU utdanning ved et norsk universitet for å ta opp denne jobben. Før jeg begynner å interesere meg for en PPU utdanning må vite noe. Trenger man for vert skoleform en PPU? Folkehøyskole og voksenopplæring også?
2. Hvem kan fortelle meg hvilken skole kommer på tale for meg for å jobbe?
3. Finns det en behov av lærer i fagene mine (samfunnsfag, politikk, sosiologi, ...) i Norge?
4. Skal jeg direkt ta kontakt med forskellige skoler?
5. Har dere ved utdanningsdirektoratet en spesiell kontaktperson for meg?
25.11.07 16:08
3.fins- ikke finns
25.11.07 17:14
dertil > til det (dertil ist jedoch nicht falsch)
... på ett av mine spørsmål ...
Likevel vil jeg jobbe
interessere
Før jeg går videre med mine planer om en PPU utdanning, må jeg vite noe mer. Trenger man en PPU til hver skoleform?
... hvilken skole som kommer på tale for meg å jobbe på?
Fins det et behov for lærere ...
... ta direkte kontakt ...
25.11.07 17:30
Hier meine Version mit ein paar Fehlern weniger und z.T. verbesserter Satzstellung bzw. passenderen Vokabeln.
VG V0

~jeg er student fra Tyskland og neste år ønsker jeg å flytte til Norge for å arbeide som lærer. Angående dette har jeg noen spørsmål. Dere har allerede svart på et av mine spørsmål, men jeg trenger å vite litt mer.

1. Jeg tar ingen lærerutdanning her i Tyskland, men jeg studerer statsvitenskap, sosiologi og bedriftsøkonomi (Magister). Likelvel vil jeg gjerne jobbe i skoleverket. Derfor trenger jeg en PPU utdanning ved et norsk universitet for å ta opp en slik jobb. Før jeg begynner å interesere meg for en PPU utdanning må jeg vite noe. Trenger man en PPU for alle skoleformer, også Folkehøyskole og voksenopplæring?

2. Hvem kan fortelle meg hvilken skole som kommer på tale for meg for å jobbe i?

3. Er det behov for lærere i fagene mine (samfunnsfag, politikk, sosiologi, ...) i Norge?

4. Skal jeg ta direktE kontakt med forskellige skoler?

5. Har utdanningsdirektoratet en spesiell kontaktperson for tilfeller som meg?
25.11.07 17:42
takk :-)
25.11.07 20:06
-For det første skal det være bindestrek mellom PPU og utdanning. For det andre så blir det galt å si PPU-utdanning, da u-en i PPU står for utdanning :)
Jeg ville sagt: derfor må jeg ta PPU ved et norsk universitet.

folkehøyskole med liten f

- hvem kan fortelle meg hvilken skole som er aktuell for meg å jobbe i.

-forskJellige
26.11.07 01:43
2) hvem kan fortelle meg hvilken skole som kan være aktuell for meg å jobbe i.
26.11.07 01:48
Ja, man trenger PPU for Ungdomsskole, Videregående skole, Folkehøyskole og Voksenopplæring.
Og politiattest, plettfri eller uten visse typer anmerkninger.
3) Høres ut som videregående skole.
21.08.13 17:17
Hallo!

Noch eine kleine Frage. Tema: Hitler (Dokumentarfilm)

Ein Journalist sagt, bevor Hitler zu reden anfängt (Klipp frå noko a la "Filmavisen", og
dette blir altså sagt før Hitler byrjar å tale)

"Hier entwickelt er seinen Plan zur Befriedung und Neuordnung Europas."

Meine Vorschläge:

Her legg han fram planen
for å skape fred og nyordning i Europa.

Her legg han fram planen
for pasifisering og nyordning i Europa.

Dette "Neuordnung" er jo eit omgrep, og "nyordning" skulle bli rett omsetjing her.

Men kva med "Befriedung"? Det går vel i retning av "pasifisering"/"skape fred", men er det
nokon som veit om det blir rett her, eller bør eg formulera meg annleis?

SIgne

21.08.13 17:22, Mestermann no
Befriedung betyr å skape fred, bringe fred: das nach langen Kriegsjahren befriedete Land.
H. taler med andre ord om å skape fred og nyordning i Europa.

21.08.13 17:24
Takk, då går eg for "skape fred" her.
Signe

21.08.13 17:45
"befrieden" ist u. U. auch ein Euphemismus. In den klassischen Übersetzungen von Caesars Bello Gallico z.B. ist, nach lateinischem Vorbild, stets von "befrieden" die Rede, wenn eigentlich "erobern" gemeint ist. Aber der Effekt ist natürlich der gleiche.

21.08.13 18:26, Mestermann no
Ja, slik som "å bringe fred" eller "skape fred" også på norsk kan være en eufemisme: USA skaper fred i Irak, romerne
bragte fred til alle territorier de erobret.

29.06.13 13:51, Kerstin_S.
Stichwörter: gitt
Hei alle sammen.

Jeg leste et notat fra Forskningsrådet om arbeidsinnvandring. Da begynner flere setninger med "Gitt ...". Har aldri sett det før - er det forvaltningsspråk?

Eksempler i notatet:
- Gitt den begrensete tilgangen på heltidsarbeid for kvinner, bidro dette til at de aller fleste arbeidsinnvandrerne fra EU10 de første årene var menn – om lag 9 av 10.
- Gitt dagens produksjonsform og organisering, synes norsk landbruk ute av stand til å dekke sitt arbeidskraftbehov – særlig i forbindelse med innhøsting – ved bruk av innenlandsk arbeidskraft.
- Gitt handlingsplanenes forholdsvis ambisiøse formål – å sikre anstendige vilkår for utenlandske arbeidstakere i det norske arbeidsmarkedet, vil både gjennomførte og kommende studier av arbeidsinnvandreres og utstasjonertes arbeidsvilkår indirekte også kunne belyse mulige virkninger av tiltakene.
- Gitt bemanningsbransjens vekst, og økningen i bruk av østeuropeiske arbeidstakere – vil det bli forskningsmessig interessant å studere konsekvensene av disse tiltakene framover.

Forstår det som "På grunn av ...", "Forutsatt ...", "På basis av ..." - har noen bedre forslag eller forklaringer?

Takk for svar
Kerstin

29.06.13 13:58
Das hast du richtig verstanden. "gitt" bedeutet wörtlich übersetzt "gegeben" und steht hier
im Sinne von "vorausgesetzt" oder "auf Grundlage von".

01.07.13 13:56, Mestermann no
Det er ikke egentlig forvaltningsspråk, men logisk språk, der man anser en betingelse for gitt, for forutsatt:

Gitt at linjen a = 2 og linjen b = 4 ...
Gitt at Petter er 34 år og hans sønn 4 år, hvor gammel var Petter da hans sønn ble født?

Vi snakker også på norsk om gitte forutsetninger.

16.12.10 11:49
Jeg vil gjerne oppfordre våre tyske venner til å tale varmt for en Du-reform (http://de.wikipedia.org/wiki/Du-Reform) i deres språk og i deres eget hjemland. Den foreldede og udemokratiske vekslingen mellom "du" og "Sie" bør tilhøre en forgangen tid, også i Tyskland. Mest latterlig er det imidlertid når det i de tyske Personalausweise benyttes "Dr." i tillegg til "Herr" og "Frau". Den skandinaviske grunntankegangen om at mennesker er jevnbyrdige, og at dette skal gjenspeiles i språket, er demokratisk og sosialmedisinsk sunn. Språkendringer begynner ofte i det små. Kanskje kan man etter hvert få gjennomslag for en slik endring også i Tyskland?
Vennlig hilsen Bjørn

16.12.10 12:11, Mestermann no
Og jeg vil gjerne oppfordre våre tyske venner til å beholde Sie-formen, slik at man kan opprettholde litt avstand i
språket. Overdreven formalitet er jeg ikke tilhenger av, men det er ofte greit å være i en språksituasjon der man
markerer skille mellom dem man kjenner og dem man ikke kjenner. Den skandinaviske hei-på-deg-mentaliteten
har sin sjarme, men kan også virke litt nærgående og slitsom, og lite vennlig, spesielt når den blir redusert
ytterligere, gjerne til et "hei døh", eller rett og slett bare: "døh".

Minner om en historie jeg har nevnt her inne et par ganger tidligere, om Sophie Wigert, som var De's med alle
utenom nære venner og familie. Hennes begrunnelse var preget av selvinnsikt: "Jeg kunne så lett komme til å si 'du,
din dritt' til et medmenneske, men aldri 'De, Deres –'!"

16.12.10 12:12
For å unngå: Herr Kaiser, hast du mal Zeit?
Seriøse oppfatninger kommer sikkert snart. Jeg sier bare: aldri.

(Dr.) Wowi

16.12.10 13:21
Jeg som tysker er glad at vi har skilnaden mellom "Sie" og "du". Jeg snakker ulikt med ulike slags mennesker, hvorfor ikke da tiltale dem ulikt? Det har ingenting å gjøre med at de ikke er jevnbyrdige som mennesker, bare i forhold til meg er de det.
(Men jeg skjønner at der er vanskelig for nordmenn velge den korrekte tiltalen.)

16.12.10 14:09, Nohab643 no
Dette reiser spørsmålet om hva man velger når man snakker tysk i Skandinavia. Skal her språket ha forrang, slik at Sie-formen benyttes, eller skal de kulturnormer som gjelder lokalt ha forrang, altså du-formen. Selv velger jeg selvfølgelig høflighetsformene når jeg snakker med ukjente tyskere i Tyskland, men insisterer på du i Norge, kanskje for å markere at vi forholder oss til hverandre på en annen måte her. I begge tilfeller er det snakk om å tilpasse seg til lokal kultur og væremåte.

16.12.10 14:35
Ikke enig i 14:09. Selv om man snakker tysk i Norge, burde man holde seg til kultur- og tiltalenormen som tysk representerer. Da går jeg ut fra at minst en av samtalepartnerne er fra DØCH. Å bli tiltalt av fremmede i en butikk med "du" på tysk føler jeg som ubehagelig, og enda mer ubehag føler jeg ved kombinasjonen av du og etternavn. Slik er det bare, selv etter mer enn 20 år i Norge. Heldigvis er det ikke en situasjon som oppstår ofte, det var nok mer i begynnelsen at det skjedde.

16.12.10 14:38
Jeg ville nok si at språket medfører kulturnormer, men hvis det er utelukkende ikke-tyskere som snakker på tysk, så får de vel velge deres egne kulturnormer. Forskjellen i tiltalen mellom tysk og norsk er forholdsvis lite, men på japansk eller koreansk er det rett og slett ikke mulig å anpasse språket til tyske eller norske kulturnormer.

16.12.10 15:40, Mestermann no
Jeg har et par ganger opplevd at tyske forretningsforbindelser, som kan norsk, men som jeg er på Sie med på tysk,
sier du til meg når vi snakker norsk, og Sie når vi veksler til tysk, f.eks. hvis det er andre tysktalende, som ikke kan
norsk, til stede. Det er jo litt pussig, men virker ikke egentlig "feil". Sie-formen markerer språklig hvor vi har
hverandre på bekjentskapsskalaen, en markering som altså ikke lenger finnes på norsk. For det andre ville det blitt
galt overfor de andre tysktalende som befant seg på samme sted på bekjentskapsskalaen hvis vi, som tilfeldigvis
kunne norsk sammen, plutselig skulle vært dus også på tysk bare av den grunn.

Så vil jeg jo også legge til at den i den tiden man sa De til hverandre også på norsk, virket ikke dette spesielt stivt
eller formelt eller u-hjertelig. "Åssen går'e med Dem, 'a, Olsen?" "Evviser'i", "Skarri ha no' mer før vi stenger?"

Det går an å være like hyggelig mot folk også om man sier De/Sie; ofte betyr nok det at det virker høfligere. Litt
distanse er ikke nødvendigvis dumt, tvert om gjør det ofte ting enklere og mindre "direkte". Høflighet betyr jo ofte at
man er indirekte, omsvøpsfull, og det er ikke så dumt når det er formmessig grunnlag for dette i språket. Det betyr
jo ikke at man ikke kan være høflig også på norsk, selv om vi bare sier du. Men jeg synes det er enklere å sortere ut
på de språkene jeg kan der det finnes en høflighetsform.

16.12.10 17:14, Geissler de
Jeg har opplevd det samme som Mestermann (dog ikke med forretningsforbindelser), og jeg
oppfattet det overhodet ikke som unaturlig.

Jeg tror at Bjørn misforstår flere ting på en gang, når han påstår at skilnaden mellom "du"
og "Sie" er udemokratisk eller at den uttrykker ulikheter mellom mennesker. Det gjør den
ikke.

16.12.10 18:12
Jeg tror nok Bjørn har et lite poeng når han gir uttrykk for at De i Norge kan uttrykke noe om forskjeller på mennesker. Høflighet og respekt har en nær sammenheng - og spørsmålet blir jo hvem man skal ha, eller i hvert fall særskilt uttrykke, respekt for.

Det var jo ikke så uvanlig at "øvrigheta" forventet mer formell respekt enn folk flest ellers. ("Av veien, for her kommer sjølveste presten!") Mange nordmenn har nok i mange situasjoner opplevd en grad av "underkastesle"/underordning, når de følte at de måtte ty til De-formen og ikke bare kunne snakke vanlig til folk de oppfattet hadde høyere rang.

Det ville for øvrig vært fullt mulig for fru Wigert - og andre - å si "De er en dritt!", og med det å skape ytterligere en grad av avstand som i gitte situasjoner kan øke fornærmelsen.

Jeg møter ofte fremmede mennesker i svært formelle situasjoner. Min overbevisning er det ikke er den ytre formen på språket som avgjør opplevelsen av høflighet og respekt. Det er forankret mer i det semantiske innhold, kroppspråk osv. Men, selvfølgelig, lever man i en kultur hvor de ytre formene tillegges vekt som kjennetegn på respekt mv, så blir det jo en selvoppfyllende greie å etterleve slike former.

(Hvis jeg skulle be våre tyske venner om språklig omlegning, så hadde jeg for min del prioritert :
a) mere konsekvens i kasus-morfologien
b) å flytte verbene en god del frem i setningene.

Ad b): Husker fortsatt med humring en simultantolk fra tysk til engelsk i et internasjonalt forum, som ble taus over en lengre stund inntil the brast for henne: "Get to the damn verb!")

Akel (N)

16.12.10 18:21, Mestermann no
Hahaha, ja. Hvem har ikke gått seg vill i rene piggtrådssperringer av innskutte ledd. Husker jeg en gang skulle oversette
følgende setning til "lett og lødig" norsk, av Werner Heisenberg: "Er wusste aber sehr wohl, dass erst mit dem Leitfaden
eines zunächst vermuteten, dann aber im Erfolg zur Erkenntnis werdenden Zusammenhangs, aus dem unmittelbaren
Eindruck auch Erkenntnis hätte werden können."

16.12.10 19:01
Vel, når det gjelder innskudd, trenger vi ikke gå helt til Tyskland. Vår hjemlige helt Wergeland, f.eks., står ikke langt tilbake her.

Forøvrig synes jeg du foretok en tilsnikelse da du skrev: "Og jeg vil gjerne oppfordre våre tyske venner til å beholde Sie-formen, slik at man kan opprettholde litt avstand i språket. Overdreven formalitet er jeg ikke tilhenger av, men det er ofte greit å være i en språksituasjon der man markerer skille mellom dem man kjenner og dem man ikke kjenner. Den skandinaviske hei-på-deg-mentaliteten har sin sjarme, men kan også virke litt nærgående og slitsom, og lite vennlig, spesielt når den blir redusert ytterligere, gjerne til et "hei døh", eller rett og slett bare: "døh".

For å fjerne høflighetsformen i tiltalen (som jo for øvrig eksisterer i flere språk enn bare tysk), innebærer på ingen måte nødvendigvis at man samtidig blir "Hei på deg!" med alle. Respektfull tiltale og etterfølgende konversasjon er ikke avhengig av De.

Det er heller ikke nødvendig med De for å markere avstand. Avstand markeres etter mitt syn først og fremst med graden av personlige aspekter som blandes inn i en samtale (hvor nært inn på våre personlige sider slipper vi andre, og hvor nært inn i andres personlige sfære forsøker vi selv å trenge på?). Grad av avstand markeres også med hva slags "friheter" vi tillater oss i forsøk på å bruke humor, familiære former osv.

De fleste av oss fikser dette greit i hverdagen uten lenger å bruke De, men jeg noterer meg da at du sliter litt her, Mestermann. (Der har jeg mere forståelse for Nansen og Johansen der de lå en vinter sammen i samme sovepose. Skulle de klare å bevare noe som helst avsondrende identitetsgrense, hadde de vel knapt noe annet enn De igjen.)

Og til 1321: "Jeg snakker ulikt med ulike slags mennesker, hvorfor ikke da tiltale dem ulikt?" Vel, spørsmålet kan jo like gjerne formuleres omvendt: "Jeg snakker ulikt med ulike slags mennesker, hvorfor også i tillegg tiltale dem ulikt?"/

For min del ser jeg at språket og referanser til den sosiale konteksten gir meg rike muligheter for å gi de nødvendige signaler langs en glidende skala, med hensyn til grad av nærhet og respekt. Ved å ha et formelt språkmerke som plasserer mennesker på den ene eller den andre siden av dette særlige kjennemerket, skaper man noe som for meg er et unødvendig og kompliserende brudd i dette kontinuumet. (De fleste av oss er vel klar over hvem vi er venner med eller ei, uten at vi trenger å markere det med å si det høyt hele tiden.)

Men, språk og kultur henger sammen. Den tyske kulturen er nok mye mer hierarkisk og subordinerende enn den norske, og det er ikke til å forundres over at dette får språklige uttrykk. Og så får den enkelte ved krysningspunkter mellom kulturene til enhver tid velge hvilken kultur man der og da føler sterkest behov for å innordne seg under – noen fasit gis det nok ikke her.

Akel (N)

16.12.10 22:01
Når ikke tysk konsekvent har lagt om fra De/du til bare du skyldes det ene og alene at ingen har behov for det. Systemet fungerer tilfredsstillende og det mangler en utløsende faktor som kunne være egnet til å endre måten å forholde seg til hverandre språklig på.
Det siste finnes det forøvrig et eksempel på. I Spania forsvant den gamle De - formen ( Usted /Ustedes ) etter demokratiseringen på 70 - tallet. Under Franco var man Des og tiltalte hverandre i tredje person, nå er det utelukkende du ( tu ) + andre person.
Tyskland er riktignok ikke fattig på drastiske omveltninger, men det er bare å konstatere at den siste språklige omleggingen fant sted i tiden rundt Napoleonskrigene ( Komm Er her - kommen Sie bitte her ).
Det er heller ikke mulig å sette likhetstegn mellom du og demokrati. Genossene i øst sa du til hverandre og plaffet deg ned når du ville ut av paradiset deres.
Jeg husker også følgende morsomme konstellasjonen. I en tysk by der jeg bodde som ungdom hadde vi en musikkforretning med flere avdelinger. I avdelingen for instrumenter og moderne musikk ble du ekspedert av yngre menn i dongeri som konsekvent sa du til alle. Gikk du gjennom en dør havnet du i avdelingen for klassisk musikk. Her var det tre eldre damer + en katt som var toneangivende. Tiltaleformen var selvfølgelig De. ( Katten inkludert. )Det bare var sånn, og noe annet hadde vært helt utenkelig.

Lemmi

17.12.10 07:53, Mestermann no
Dette er en morsom diskusjon. Akel har selvsagt rett i at man ikke nødvendigvis trenger et språklig kjennemerke for
å være høflig og høvisk mot et medmenneske. En gjengs forklaring på forandringen i tiltaleformen i Norge er
visstnok at man under krigen i de militære styrkene ute gikk bort fra De-formen. Man sluttet å si "De, General", og
gikk over til "du, general", på linje med "du, soldat", noe som holdt seg etter at krigen var over. Herunder "du, Herre
Konge", som er en akseptabel tiltale av øverste krigsherre i riket, jmf. "du, løytnant kronprins Haakon."

Nå er nok ikke dette hele forklaringen, for tilsvarende har jo skjedd i Sverige og Danmark. Det har nok med selve
samfunnsutviklingen å gjøre. Det er selvsagt klart at man kan oppføre seg pent uten å ha De-formen som redskap.
Men personlig synes jeg allikevel at et aspekt ved språket, en mulighet, går tapt. Jeg er ikke uten videre enig i at det
formelle kjennemerke for avstand skaper et "kompliserende brudd i dette kontinuumet", som Akel skriver. Jeg synes
at det er praktisk, og dessuten litt stilig. Uten at man dermed behøver å drive det så langt som Nansen og Johansen,
som som kjent ble dus på julaften (eller var det nyttårsaften?) etter å ha ligget mange måneder i samme sovepose.
Det får være grenser. Lemmi nevner situasjonen i Spania, og det er relevant i forhold til det å foreta en aktiv reform. I
Frankrike og Italia står høflighetsformen derimot fremdeles forholdsvis sterkt, som i Tyskland. Jeg ville reagert om en
butikkansatt i et av disse landene tiltalte meg med "tu", på samme linje som jeg ville mislikt å bli kalt "du" i en tysk
forretning; dette har med forventninger å gjøre. De samme forventninger som motstanderene av du-tiltalen i Norge
reagerte på bruddet av, selvsagt.

Så jeg tror nok at denne utviklingen går sin gang, helt av seg selv. Noen aktiv reform er neppe nødvendig. Men jeg
liker den språklige muligheten forskjellen mellom "du" og "Sie" gir på tysk, og jeg ville bedaure det sehr, hvis den ble
borte.

17.12.10 07:58, Mestermann no
Men med demokrati eller mangel på sådan har dette ikke så mye å gjøre.

17.12.10 11:21
Til Mestermann 07:53: Og nettopp i dette innlegget treffer du spikeren på hodet: Du ville blitt fornærmet, eller du ville mislikt, å bli kalt "du" i en tysk eller italiensk forretning. I Norge, Sverige (og Skottland/England for den saks skyld - som kun har beholdt De-formen) er ikke dette noe problem: Der har du ikke noe å bli fornærmet for - for valgmuligheten er ikke til stede. På den måten kan man avskaffe en god del misstemning, forventning og ubehag i samfunnet. Som jeg nevner innledningsvis bør dette være sosialmedisinsk sunt. Ellers er det morsomt at mitt lille hjertesukk har avstedkommet så mange reaksjoner.
Takk for et flott forum.
Vennlig hilsen Bjørn

17.12.10 12:37
Har ikke du lest det Akel skrev? Hvis jeg som student snakker med en Professor som med en god venn, ville det også "skape misstemning". Man trenger ikke nødvendigvis De/du for å uttrykke et høflighetsnivå.

17.12.10 12:59, Mestermann no
Ikke helt, Bjørn, for jeg synes faktisk at nordmenn ofte er ganske "uhøflige", i den forstand at de ofte er alt for direkte
og ofte helt uten noen form for konduite. Hadde man fortsatt å bruke høflighetsformen, tror jeg noe av det kunne vært
unngått, men dette kan selvsagt diskuteres. Høflighet handler i høy grad om å skape fornøden avstand og holde seg
tilbake. Jeg sier ikke at man ikke også kan gjøre dette på språk der det bare finnes én tiltaleform; på engelsk er man
ofte flinke ved å understreke det ved bruken av Sir, Ma'am og etternavn, Mr. og Ms. På norsk kan vi ikke det. Det går
selvsagt an å si du, Olsen, men det er ikke så vanlig lenger. Vi må nok anstrenge oss ekstra, siden språket ikke lenger
naturlig byr på muligheten som høflighetsformen gir, herunder mulighetene til å være utsøkt uhøflig også, selvsagt.

17.12.10 15:05
Så får man legge til at høflighet først og fremst er måten man blir behandlet på. Det hjelper fint lite at ordvalget er plettfritt når det nonverbale uttrykker forakt så det lyser.

Lemmi

18.12.10 02:45
Bare så det er nevnt, og faktisk syns jeg det er litt flaut å tilføye, at også undertegnede kunne titulere seg Dr. hvis det var gjengs å gjøre i Norge. HELDIGVIS slipper jeg å "briefe" med graden slik tyskere er forpliktet (!) til å gjøre.
Hilsen Bjørn

18.12.10 11:29, Geissler de
Hvot har du hørt at det er forpliktende? Det er det da jammen ikke.

18.12.10 14:06
Hva har Dr.-graden med Sie/du å gjøre?

Dessuten har Geissler rett, det er ikke forpliktende.

18.12.10 14:43
"Forpliktet" i betydningen at det er oppgitt på legitimasjonskortene i Tyskland. Det er ikke
tillatt i Norge.

18.12.10 16:14
Dr. kan anføres i passet, men det skjer ikke automatisk, en må søke om det. Man er ikke forpliktet til å gjøre det.

07.12.17 20:25
Stichwörter: attributiv bruk, kunne, kunnet, måtte, måttet, skulle, skullet, uttale
Kunne og kunnet
Begynt å lure litt hvor kraftig forskjellen i uttalen av å kunne og har kunnet skal være. Keg mener der er en forskjell slik at det blir:
Jeg "künne" skrive en bok om jeg hadde "künnet" skrive.
Høres altså denne -t'en i kunnet og måttet, osv.?
Og et lite spørsmål til: hvorfor er egentlig den mannlige formen av partisippet "kunne" og ikke kunnet? Er ikke det litt rart? Et "kunnet slag", men en "kunne tale". Eller går det ikke an å bruke partisippet attributivpredikativ? Men hvorfor angis formene kunnetkunne som intetkjønn og hankjønn av partisippet da?

08.12.17 01:03, Mestermann no
Uttalen av kunne og kunnet: De uttales slik de skrives. Altså hhv. "künne" og "künnet".

T-en er aldri stum i former som kunnet, måttet, villet osv.

Attributivt brukes partisippet bare i intetkjønnsform: En villet gjerning, et hørt utsagn. For "kunnet" kommer jeg
ikke på noen sammenheng der partisippet brukes attributivt. Det tyske "gekonnt" må oversettes med dyktig,
skikkelig gjort, godt gjort o.l.

08.12.17 08:34
Mange takk. Det var det som ante meg. Underlig nok angir Dokpro under bøyningen
uttrykkelig både en han- og hunkjønnform "kunne" og en intetform "kunnet" for "perfektum
partisippet". Men også jeg hadde store vansker med å forestille meg hva det skulle vært og
når disse formene kunne brukes. I så fall må det som står i Dokpro her nesten ansees som
tull... Litt rart.

08.12.17 10:50, Mestermann no
Som nevnt utallige ganger tidligere i forumet, så er ikke Dokpro verd å bruke tiden sin på. Slå heller opp i en
ordentlig ordbok.

08.12.17 12:16, Geissler de
Det 08:34 skriver, er ikke sant. Dokpro angir ikke noen han- eller hunkjønnsform for
perfektum partisipp av „kunne“.

08.12.17 14:12
Nei, dette er fri fantasi.

08.12.17 22:11
Man burde alltid være litt tilbakeholdene med å hevde at andre lyger eller fantaserer.

Skriver jeg at jeg står der, så står det der.

Og det gjør det og. Du må bare se riktig etter. Jeg brukte riktignok appen til UIB på mobilen. Og der står det nøyaktig sånn som jeg har beskrevet det når man trykker på "BØYING"-knappen...

09.12.17 00:38, Mestermann no
Feil er det, uansett.

09.12.17 02:08, Mestermann no
Jeg har lastet ned og sett på app-en til dokpro.

22:11 og tidligere har helt rett. Det står faktisk under bøyning av kunne på bokmål, at hankjønns- og
hunkjønnsbøyningen perfektum partisipp er "kunne", mens intetkjønnsbøyningen er "kunnet".

Det gir allikevel ingen mening. På bokmål bøyes "kunne" slik, og bare slik: kunne - kan - kunne - har kunnet. Noe
annet perfektum partisipp enn "kunnet" finnes ikke.

På nynorsk er bøyningen slik: kunne - kan - kunne - har kunna. Heller ikke på nynorsk er det kjønnsdelt bøyning i
perfektum partisipp, og det eneste perfektum partisipp er "kunna".

Dokpro er som vanlig gåtefullt. Jeg har forsøkt å sette sammen teoretiske setninger der "har kunne" eller "er
kunne" eller "en kunne person" eller andre attributive kombinasjoner skulle ha gyldighet. Det er så langt jeg kan
se, ikke mulig.

Den eneste forklaringen jeg kan komme på, er at Dokpro forutsetter at brukerne allerede vet at
"intetkjønnsformen" "kunnet" er det eneste gyldige perfektum partisipp i praksis, og at den oppgitte
felleskjønnsformen "kunne" er abstrakt eller teoretisk, og bare eksisterer iht. arkaisk grammatikalsk mønster. På
ny viser altså Dokpro at dette ikke er en ordbok for vanlige brukere, men en ordliste for norskfilologer. Man kan
nemlig ikke bruke den for å få vite hva som er korrekt bokmål eller nynorsk. Man må ha universitetsutdannelse
først.

09.12.17 10:30
Mange takk for bekreftelsen og den forsøksvise tydningen. Om det virkelig skulle være ment som en bare abstrakt-teoretisk informasjon om et forhenværende bøyingsmønster må det jo ha klikka helt for dem som laget Dokpro. Men siden det antakelig er så fullstendig gal og siden denne feilen bare forekommer i den (nyere) app-versjonen kan det muligens også være en slags teknisk feil. Men uansett styrker det jo ikke akkurat troverdigheten hverken av den ene eller andre versjonen av Dokpro. Jeg ble i hvert fall helt forvirret... Bare det at partisippet "kunnet" skulle kunne brukes attributivt virket ekstremt løyent. Men at det også skulle kunne bøyes "skjøt da fuglen" som det heter på tysk...

09.12.17 11:33, Geissler de
Jeg tror også at det er noe galt med programvaren på app'en. For nettversjonen inneholder
ikke denne feilen.
Muligens er det slik at programvaren ikke klarer å håndtere tomme felt og fyller inn
Grunnfjorden i stedet. Jeg har slått opp „måtte“ både i nettversjonen og opp'en.
Nettversjonen oppgir ikke noen partisippformer i det hele tatt, hverken hann- eller
intetkjønn (med unntak av presens partisipp „har måttet“, selvsagt). App'en har „måtte“
overalt.

09.12.17 11:35, Geissler de
Grunnformen, ikke Grunnfjorden.

09.12.17 13:38
Ja, man burde gjort dem oppmerksom på denne tabben! Dette er jo en skikkelig bommert.
Også nettversjonen har "kunnende". Men siden "måttende" ikke blir utvist, er det vel rektig.

09.12.17 14:07, Geissler de
Har sendt en e-post.

10.12.17 09:58
Det er bra! Så får vi se hva som skjer. Om det skjer noe.

10.12.17 12:45, Geissler de
Så langt har jeg mottatt et automatisk svar.

11.12.17 11:03, Geissler de
Jammen har de ikke allerede svart:

"Takk for at du meldte ifra om dette. Jeg får samme feil i iOS-versjonen av appen. Det
skal være akkurat samme informasjon i nettutgaven av ordbøkene og i appen, så her er det
helt klart noe som ikke stemmer. Appen må også kunne håndtere tomme felt. Vi må se nærmere
på problemet, men vi håper å få retta det opp så snart som mulig."

13.12.17 23:21
Mange takk. Ja, det høres jo bra ut. Det er nok sikkert en slags teknisk feil som vi formodet...

16.01.10 23:56, Mestermann
VÅR SPRÅKSERVICE
Til glede for Heinzelnisses brukere, bringer Vår Språkservice i dag følgende link, funnet på Trolljenta, og postet der
av Trolljenta personlig. Den burde gi en innføring i ords ufrivillige morsomhet på forskjellige språk og forklarer
dermed også indirekte hvorfor jeg alltid blir grepet av stor og barnslig munterhet, ja, lykke, hver gang en tysk
forretningsforbindelse snakker om "ein Knüller", "ein Kassenknüller", ja, "ein Riesenknüller", som "überall in
Deutschland sehr gut knüllen wird." Jeg ber ham da gjerne si det en gang til, bare for at jeg skal være helt sikker på
at jeg har forstått ham riktig, og at han virkelig, virkelig er sikker på at den kommer til å knülle like godt i Bayern
som i Schleswig-Holstein. Han gjentar det så gjerne.

Wie auch immer, her er linken. God fornøyelse.

http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=593246

17.01.10 08:21
Hei mestermann,

har du noengang skrelt reker på tysk ?

Lemmi

17.01.10 09:24
Hehe, stemmer ... "Krabben pulen" er også litt morsomt ;)

17.01.10 10:06
God morgen Lemmi, god morgen Mestermann,
i Ostfriesland heter det "Granat pulen" det skal gi en skikkelig smell i boksen ...
God søndag fra Claus i Kristiansand

17.01.10 10:08
Jeg glemte noe, har dere sett på bilkjennemerke? NMS (Neumünster) Norges Misjons Selskap ...
Claus

17.01.10 10:10
Heldigvis stammer den tyske grenen av slekten fra Mecklenburg, der snakker de om " pahlen", det lyder et hakk penere.

Lemmi

17.01.10 10:24
Guten Morgen!
Ich habe noch nie gehört, daß jemand auf Deutsch sagt "das knüllt". Ist das evt. ein regionaler Ausdruck?

17.01.10 10:39
Wie gut ist eigentlich die Suchfunktion der Heinzelnisse? Ich bin sicher, dass wir das mit knüllen/pulen u.ä. schon mal hatten (vor zwei Jahren?). Aber ich finde nichts.
Wowi

17.01.10 11:22, Heiko de
Die Suchfunktion ist nicht besonders gewartet. Ich verwende da eine Standard-Funktion in der benutzten Datenbank. pulen habe ich aber gefunden:
http://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/11772 (2006)
Zu knüllen habe ich nichts gefunden.

Das Forum ist sehr gut von Suchmaschinen indiziert. Wenn man bei den Suchmaschinen suchwort +size:www.heinzelnisse.infoforumpermalink eingibt, findet man fast alles (ausser den letzten 12-24 Stunden).

Heiko

17.01.10 11:24, Heiko de
Ich sollte die Formatierungen eigentlich besser kennen: Es ist also:
suchwort +size:www.heinzelnisse.info/forum/permalink

17.01.10 12:16, MichaV de
suchwort +site:

17.01.10 18:14, trajan
hei, "pulen" oder "krabben pulen" kenne ich nur als Verb "puhlen" " krabben puhlen".
Aehnliches Verb ist , nach meiner Meinung "pellen""Kartoffeln pellen".
Vennlig Hilsen Trajan

17.01.10 19:48
Ja, der Witz war aber, das "pule" ein ziemlich unanständiges Wort ist... ;-)

17.01.10 21:59
Und genau das hatten wir, da bin ich 100% sicher (habe selbst mein Erlebnis dazu beigesteuert). Aber das ist borte vekk.
Wowi

17.01.10 22:37, Mestermann no
Vielleicht von der Heinzelzensur gestrichen? ;-)

18.01.10 00:58
Eine Überschrift aus dem "Hamar Arbeiderblad", 13. januar:
Bøndene sliter med frosne baller
gemeint sind diese Heuballen (rundballer), die als Tierfutter verwendet werden und die sich wegen der grossen Kälte im gefrorenen Zustand nicht zerteilen lassen

18.01.10 01:10, Mestermann no
Oh, sie waren aber riesenerfreut in der Redaktion, als sie auf diese Überschrift gekommen sind...

18.01.10 02:25
ja sicher, diese Schelme :-)))

16.12.16 21:34
Stichwörter: dialekt
Hei til sammen jeg har et spørsmål om dialekter i norge. Jeg vet at det gir mange dialekter i norge. Men jeg har hørt, at ikke noen snakker bokmål. Hva betyr dette? Betyr det ikke noen snakker bokmål, hvordan man det skriver bokmål? Fordi i læreboka mi de snakker like mennesker i oslo? Og på norsk tale filmer, snakke de alle en dialekt?

Hvis jeg har gjort en feil, kann du korrigerer meg vær så snill.

Hilsen Bjørn

16.12.16 22:39
Det i hvert fall ikke den ekte Bjørn som har skrevet dette spørsmålet. For litt bedre norsk enn dette klarer han da enda, tror jeg. Selv om også han blander litt bokmål og nynorsk som deg fra tid til annen. Og selv om også hans norsk ikke akkurat kan kalles for plettfri.

Men jeg skal gjerne svare på dine spørsmål så godt jeg kan. Så får vi se om noen ekte nordmenn har noe å utsette.

Norge ville jeg skrevet med stor bokstav. Og det heter ikke "det gir" på norsk. Bruk heller "det finnes" - "es finden sich" - det er veldig gjengse.

Istedenfor "at ikke noen" ville jeg foretrukket "at ingen". Du skriver jo heller ikke "dass nicht jemand" på tysk, ikke sant?

"Hvordan" er utelukkende et interrogativ-pronomen, ikke også en "Vergleichspartikel" som "wie" på tysk. Bruk heller "slik" eller "som". Og så var det ordstillingen. Hva skulle "man det skriver bokmål" bli for noe? Dette ville man jo ikke sagt på tysk heller?

Betyr det (at) ingen snakker bokmål slik man skriver det? (eller: Betyr det at ingen uttaler norsk på samme måte som det skrives?)

"Fordi i" høres litt grusomt ut i mine ører. Men det er jo kanskje fordi det er grusomt på tysk også. "Weil in meinen Lehrbüchern sie sprechen like Menschen in Oslo" ville Du vel heller ikke sagt på tysk? Det burde helst bli noe som for eksempel:

For i lærebøkene mine snakker de som innbyggerne i Oslo gjør. Denn (und nicht "weil") in meinen Lehrbüchern sprechen sie wie die Einwohner in Oslo. Forresten: Hvordan kan "de" snakke i en bok? Og hvordan kan du vite hvordan "de" snakker i "Uschlu" når du har nettopp begynt å lære deg norsk?

Hva mente Du med "og på norsk tale filmer"? Det høres jo litt rart ut når en leser den setningen høyt for seg. Mente Du å si: "Og er det slik at alle snakker dialekt i norske filmer?"

Den måten Du skriver på er jo artig. Den virker nesten for meg litt sånn om en nordmann hadde forsøkt å skrive forsettlig feil på norsk etter et forespeilet tysk talemønster.

Men jeg skal svare på spørsmålene dine allikevel. Mange Nordmenn snakker en eller annen slags dialekt i Norge. Der finnes både mange og veldig forskjellige dialekter.

For eksempel i Valdres med en helt særegen grammatikk eller på Vestlandet hvor "de" snakker en av de fineste dialektene i hele Norge - som ligner litt på tysk forøvrig når det gjelder melodien i uttalelsen.

På Østkanten snakker "de" derimot litt sånn rart. De sier for eksempel "Andersch" istedenfor "Anders" som det egentlig skal uttales på ordentlig norsk. Og så sier de for eksempel "kojrd" når de mener "kort" istedenfor "kochht" som det ville blitt uttalt på vestkysten.

Og riktignok så snakker "de" helst "østnorsk" på TV siden sentralen av NRK står i Oslo og "de" helst vill eksportere sin måte å snakke på til det øvrige landet. Hvilket som med jevne mellomrom skaper stor forargelse hos alle "de" andre som heller ville hørt sitt eget mål på skjermen. Men sånn er det bare.

17.12.16 01:14
Jetzt wird es hier aber sehr kafkaesk...

17.12.16 02:27, Mestermann no
Jeg tror jeg skal forsøke å oppsummere dette litt annerledes, slik at spørsmålsstilleren får et svar på sitt
berettigede spørsmål. Det kan være flere som heter Bjørn; det er jo et vanlig navn.

I Norge er det to offisielle, norske skriftspråk, bokmål og nynorsk, som begge har stor grad av valgfrihet.

Bokmål er det skriftspråket som tradisjonelt minner mest om den norsken man snakker i de store byene, mens
nynorsk er basert på dialektene i Vest- og Syd-Norge. Men det er en vesentlig forskjell: Bokmålet ligger nærmest
det tradisjonelle, felles dansk-norske skriftspråket, mens nynorskens skriftlige tradisjon er yngre. Det finnes for
eksempel ingen store dagsaviser som har nynorsk som redaksjonelt språk.

Så vel innenfor de forskjellige landsdelene i Norge som innenfor de forskjellige byene, finnes det dialekter. Mange
velger å snakke dialektene sine, mens de skriver enten bokmål eller nynorsk. Men det betyr ikke at det ikke finnes
noen som faktisk snakker bokmål. Spesielt i utdannede samfunnslag i byene vil du finne et talespråk som i praksis
er identisk med bokmåls-normalen.

Det finnes derimot ingen normert uttale-standard for bokmål (og heller ikke for nynorsk). Bokmål kan uttales med
forskjellige tonefall, med eller uten skarre-r, med forskjellig betoning av visse ord, alt etter hvilken hvor den som
snakker kommer fra. Men det er altså ikke riktig at bokmål ikke snakkes av noen. På tysk kan man snakke høytysk
med preg av sydtysk eller nordtysk tonefall, men det er ordvalg, grammatikk, stil og syntaks som avgjør om det er
høytysk, ikke selve tonefallet. Slik er det også på engelsk, der det er fullt mulig å snakke korrekt med f.eks. skotsk
tonefall. På britisk engelsk har man imidlertid også begrepet "R.P.", som står for "received pronunciation", det
som tidligere kaltes "The Queen's English", også kjent som BBC-engelsk. En slik uttalenorm har vi ikke på norsk
bokmål, men i gamle dager pleide man gjerne å regne tonefallet og uttalen i Oslo vest som de mest normative. På
grunn av Oslos dominans i mediene, hender det at man kaller denne uttalen for NRK-bokmål eller P2-norsk, etter
kulturradiokanalen Program 2 i NRK. Denne uttalenormen er dominerende ikke bare innenfor bokmålet i radio og
TV, men også innenfor akademia, innenfor rettsvesenet og i embetsverket, innen forlagsverdenen og innenfor det
tradisjonelle borgerskap. De bokmålstalende i Bergen by har derimot alltid hatt sin egen uttalenorm, i konkurranse
til Oslo.

I tillegg er det som nevnt slik at det er stor valgfrihet innen de to norske språkene. Innenfor korrekt bokmål kan
man derfor også tale helt korrekt bokmål med mer dialektnære former, eller også med mindre dialektnære former.
Det forblir allikevel korrekt bokmål.

Grenseoppdragningen mot dialekt er altså flytende. Det er nok sjeldnere at du finner noen som snakker rent,
stilisert nynorsk. I mange år har parolen blant nynorskbrukerne vært: "Tal dialekt, skriv nynorsk". Så på nynorsk er
grenseoppdragningen mellom dialektalt talemål og normert, nynorsk talemål, enda mer flytende.

Norsk er preget av en stor dialektvariasjon, å snakke dialekt regnes for prisverdig, og nordmenn flest pleier å se
på dette som en identitetsskapende berikelse av språket. Samtidig gjør det situasjonen forvirrende. Både for dem
som skal lære seg norsk og for norsklærere som skal forsøke å lære barna et normativt, skriftlig norsk.

I NRK (norsk, statlig radio og TV) og i norske filmer og drama-serier vil du høre at folk snakker alle slags dialekter.
Det kan virke veldig forvirrende. Inntil nylig var det en regel i NRK som bestemte at f.eks. nyhetsoppleserne skulle
bruke enten normert bokmål eller normert nynorsk, men ikke sin dialekt. Denne regelen har man nå gått bort fra.
Allikevel er det fremdeles slik at den i praksis oftest blir fulgt.

I NRKs sendinger vil du nok høre at et flertall snakker sitt bokmål med østnorsk aksent, i praksis aksent fra Oslo.
Det har demografiske årsaker. Det er i Oslo og området rundt Oslo at nesten 1/4 av landets befolkning bor.

17.12.16 15:31
Nettopp det jeg sa (22:39)
Kanskje en burde tilføye at "byen" Oslo regnes som den største byen i hele Europa med hensyn
til areal. Så det er knapt nok snakk om en by men heller om et eget fylke eller land.
Bare for å rette litt på målestokken.
Om en sammenligner storområde Oslo og omegn med Vestkysten med sine store byer Stavanger
eller Bergen og omegn så bor det også der en stor del av hele Norges befolkning.
Det er forresten Bergen og Stavanger og vestkysten generelt de store pengenesummene, Norgrs
velstand og vekst kommer i fra. Ikke hovedstaden...
Noe som ofte glemmes i Oslo...

17.12.16 17:56, Mestermann no
Det var ikke just "nettopp det du sa". Hvis du ikke har noe fornuftig å si og ikke klarer å uttrykke deg tydelig og
utvetydig, så ikke si noe. Og ikke bland tysk og norsk i annenhver setning. Bidraget 22:39 er i praksis uleselig.

17.12.16 22:52
@ 16.12.16 22:39 Takk det har vært litt grusomt fra deg, men jeg liker et direktet svar. Takk for korrigere. I læreboka mi har det en cd :-). Jeg har snakket mange ganger med folk i Oslo. Derfor jeg hører forskjellige uttaler. Ja jeg mener snakke alle dialekt i norske filmer og ikke en spesiell form av bokmål som høytysk. Jeg har lest en diskusjon av norske dialekter i dette forumet. Derav jeg har frykten at jeg lærer ikke en dialekt med animasjonfilmer og lærebøkene. Men spesiell form hvilke ingen snakke. Moren min synes beste dialekten er den Trondheim dialekten :-) Takk for hjelpen.


Først jeg skal bare forstå norsk og uttale norsk. Etterpå jeg skal lære riktig norsk grammatikk.@ Mestermann tusend takk det har vært meget interessant og kjempebra. Betyr det at en nordmann veksler sin dialekt hver etter situasjonen? Er det normal blande dialekter? Og det er bedre bare snakke en dialekt per tid?
"Denne regelen har man nå gått bort fra." Dette er en god idé. Jeg liker forskjellige dialekter. Så kan jeg lære alltid litt ny. Takk for hjelpen


Jeg har to eksempeler. Først er fra Kung Fu Panda 2
https://www.youtube.com/watch?v=c1yApY0nrWo
og andere er fra "De utrolige"
https://www.youtube.com/watch?v=Qht3SDDytII

Hvilke dialekter snakker dem på filmer? På meg det høres ut som Oslo dialekter.

Hilsen Bjørn

18.12.16 15:46
Hei Bjørn,

Du må unnskylde om svaret mitt kanskje var litt for direkte.

Jeg kom litt i stuss om ikke Du kanskje forsøkte å drive litt gjøn med meg ;-) ved å etterape meg på en litt parodierende måte.

Ikke det at jeg hadde hatt noe i mot det. Men i så fall hadde det måttet være adskillig bedre enn som dette. Skjønt jeg og både snakker og skriver ikke alltid helt rett norsk - som ikke Du gjør heller - så har jeg nå da allikevel kommet meg på et litt høyere trinn muligens 8-?

Men det er noe du bare hadde kunnet forstå hvis du hadde fulgt med her i en litt lengre tid. Hvilket Du antagelig ikke har.

Om Du hittil blot har forsøkt å lære deg norsk autodidaktisk ved hjelp av en lærebok og en CD så syns jeg, Du er ganske flink til å skrive norsk. Det går nå i hvert fall godt an å forestå mesteparten av hva du skriver.

Jeg ville ikke brydd meg så mye om målstriden eller spørsmålet om den rette dialekten.

Om du lærer deg norsk på konvensjonell vis med lærerbøker og ved å høre på CD og ved å se på filmer og TV, osv., så vill Du uansett - om Du vill eller ei - ikke få med deg mye annet annet enn "østnorsk" eller dialekt fra "Uschlu".

Det er dessverre den dominerende språkformen på TV, siden de som lager TV og filmer i opprinnelse hovedsaklig kommer fra østkanten. Og siden de er overbeviste om, at det er deres måte å snakke på, som er den "rette" (eller "dannete") måten. Hvilket selvfølgelig alle tror om sitt mål.

Jeg samtykker ikke helt med Mestermann at dialektene er like utbredt i norske filmer som de er i selve landet. Ikke bare i TV-sendinger men også i norsk film dominerer - østnorsk. Det må en bare finne seg i. Og det er jo for såvidt norsk, det også ;-).

Lær Du deg bare norsk på konvensjonell måte - altså bokmål i østnorsk talemåte - så kan du jo velge dialekten - du foretrekker - senere. Om du skulle leve en stund i Norge for eksempel. For eksempel et sted der det er fint i Norge som i Bergen eller kanskje også Trondheim (hvor jeg aldri har vært før selv).

Begge filmene Du peker til er forresten på østnor"sck" - naturligvis.

Om du har lyst til å høre en scene med bergensk så kan Du lytte til denne episoden her:

https://youtu.be/38URbAhJUu0

Både den kvinnelige og den mannlige skuespilleren snakker bergensk. Den mannlige skuespilleren stammer også etter fødsel og oppvekst ifra Bergen og for tiden er det han som regnes å være blant de allerbeste skuespillerne i hele Norge.

Hilsen

Bjørn

18.12.16 16:15
P.S.:
Die Szene ist gerade auch deswegen interessant im Hinblick auf die verschiedenen Dialekte im Norwegischen, weil der Schauspieler selbst damit am Ende der Szene spielt, indem er die ostnorwegische Ausdrucksweise des Arztes parodiert. Besonders deutlich kommt das bei der unterschiedlichen Aussprache von "lege" (Arzt) zum Ausdruck.

Når skuespilleren spiller seg selv, da blir det bergensk: "Så eg ser plutselig inn i trynet på en lege - en fyr i min egen alder... (bei 3:33) Hier wird es also "leehhgäh" ausgesprochen.

Når skuespilleren noen sekunder senere spiller selve legen og gjengir hva han sa, da blir det: "Men Du er jo 'kke läääähhgäh. Du er jo skuespiller..."

Vergleiche auch die unterschiedliche Aussprache von "lære".

Ostnorweger lieben aus mir unerfindlichen Grunde das Wort "lære". Kaum eine norwegische Fernsehdokumentation, in der das Wort nicht mindestens einmal vorkommen muss.

Ostnorwegisch wird lære dann in etwa so ausgesprochen: läähhhhre. Die Westnorweger sagen dazu ganz unprententiös: "lehhhre". Auch im Westnorwegischen ist es nicht das glockenhelle "eh" das wir aus dem Deutschen kennen, sondern etwas tiefer in der Tonlage. Aber im Ostnorwegischen rutscht das gleich zwei Oktaven in den Keller - deutlich tiefer noch als selbst das Ä im Deutschen ausgesprochen wird.

18.12.16 16:27
Ein kleiner Verbesserungsvorschlag:

Hvilke dialekter snakker dem på filmer? På meg det høres ut som Oslo dialekter.

"Richtiger":

Hvilken dialekter snakker de i disse filmene? For meg høres det ut som dialekter fra Oslo.

Was mich etwas verwirrt, ist die Satzstellung in Deinem Norwegisch. Wieso "For meg det høres ut..." und nicht wie im Deutschen (und wie hier richtig im Norwegischen) "Für mich hört es...". Das ist doch die komische englische Satzlogik "To me it looks as if...." ?

18.12.16 17:10
hvilke (ohne n) dialekter ist richtig.

18.12.16 20:43
@17:10
Mange takk - også på vegne av Bjørn selvfølgelig.

@Bjørn:
Da er det blitt ennå riktigere nå altså ;-).

Jeg tror faktisk tilogmed også dette er et pent eksempel for forskjellene mellom dialektene i norsk.

Jeg er ikke 100% sikker, men jeg tror det heter "hvilken" og ikke "hvilke" i flertall på bergensk. Akkurat som det vel også heter mangen og ikke mange i flertall.

Så "mangen ganger" mener jeg å ha hørt nordmenn i den norske delen av familien si "mangen ganger" at jeg ikke kan forestille meg å si noe annet enn "mangen ganger". "Mange ganger" er derfor helt klart feil. I mine ører.

Jeg fant noe om dette her:

http://vgd.no/samfunn/spraak/tema/1593254/tittel/mangen-vs-mange

hvor det også diskuteres om det er "mangen" eller "mange" på vestlandsk mål.

Du ser - det er jaggu ikke lett - dette med dialektene i Norge. Det er ofte slettes ikke så lett å si hva som er feil eller ikke.

01.05.17 17:44
Stichwörter: beånde, fylles av ånd
beånde noen

oversetter Heinzelnisse med

in jemanden fahren

UIB har denne tydningen:

[beånde] v1 (av ånd)
inspirere, særlig som adjektiv i perfektum partisipp:
- en beåndet tale = åndfull, inspirert

Passer "in jemand fahren" überhaupt? Det stammer sikkert fra bibelen. Men det er den eneste sammenhengen jeg kommer på hvor noe eller noen har kjørt i noen. Beånde ser derimot ut til å være et ganske alminnelig uttrykk som ikke bare tar sikte til bibelen.

01.05.17 17:56, Mestermann no
Det er riktig. Å beånde betyr vanligvis å inspirere, og å være beåndet betyr at man er inspirert eller åndfull - i
overført betydning kan det noen ganger bety at man er beruset, full.

Jeg kjenner ikke tysk bibeltekst godt nok til å gjennomskue hvilket bibelsted uttrykket "in jemanden fahren" kan
ha oppstått fra. Kanskje det er noen andre som vet?

01.05.17 19:20
Mange takk, Mestermann.

Ditt spørsmål kan jeg unntaksvis svare selv på :-).

I en litt gammeldags måte er det snakk om at den "hellige Ånd kjørte i menneskene" - Der heilige Geist fuhr in die Menschen.

En kan også bruke dette ordet negativt om onde ting som "kjører" i mennesker - tenk på skrekkfilmer ;-).

Jeg går ut i fra at faren til Heinzelnisse tenkte på dette spirituelle, religiøse bakteppe når han oversatte beånde med "in jemand fahren".

Men jeg tviler på om det er god oversettelse. Beåndet den Hellige Ånd menneskene på norsk?

Ikke vet jeg. Men selv om han så gjorde, ville jeg foretrukket "inspirieren, geistig befruchten" som oversettelse.

01.05.17 21:38, Mestermann no
Tusen takk for opplysningen.

At Den hellige ånd kjørte inn i menneskene, tviler jeg på. Kjøre kan man bare bruke om kjøretøy: Bussen kjørte inn
i bilen foran... Å kjøre inn i noen, betegner altså en trafikkulykke. :-)

Men Den hellige ånd kan fare inn i menneskene, eller ta bolig i dem, eller fylle dem.

I den nyeste bibeloversettelsen heter det i Ap.gj. 2,4.: "Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å
tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne."

Ingen bibeloversettelse fra de siste 100 årene bruker uttrykket "beånde", noe sted i teksten.

Så her er "in jemanden fahren" feil som oversettelse av "beånde".

02.05.17 00:02, Bjoern de
Mange takk! Har lagt igjen en beskjed om feil i databasen... fylle lyder mye bedre. Også på tysk brukes sannsynligvis uttrykket "fare", also fahren, ikke lenger i moderne tekster. Det lyder for løyent i våre dager...

02.05.17 18:55
Apostelgeschichte 2.4.:"Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in verschiedenen Sprachen zu reden, jeder wie es ihm der Geist eingab."

09.04.18 13:59
Stichwörter:
Hei

å få hat soooo viele Bedeutungen laut Heinzelnisse. Daher weiß ich manchmal nicht wie ich es übersetzen soll... So auch in folgendem Satz.

Nansen fikk bygd et spesialskip, Fram, som var sterkt nok til å tåle isens bevegelser.

få= bekommen ---> Nansen bekam es gebaut= es wurde ihm gebaut
få= können---> Nansen konnte es bauen= hat es selber gebaut
få= müssen ---> Nansen musste es bauen

Woher weiß ich was gemeint ist?

09.04.18 14:14
Nansen fikk bygd et skip = Er bekam es gebaut.
Nansen fikk bygge et skip / Nansen fikk lov til å bygge et skip = Er durfte ein Schiff bauen (siehe Tempusunterschied)
Nansen fikk bygge et skip! = Er musste ein Schiff bauen

Die letzte Alternative ist seltener und eine ironische Bedeutung. Erkennbar am Ton, im Text vielleicht an andere Hilfsmittel, wie zum Beispiel Ausrufezeichen oder "være så god".

Paradebeispiel: Nei, du får vær så god spise opp maten din, gutt!

09.04.18 14:19
Dankeschön!

09.04.18 20:05
MEN: atter en gang det ikke helt så enkelt. For om ikke jeg tar feilt nå så kunne faktisk "han fikk bygd et skip" også betydd: han fikk det til å bygge et skip (selv). Og jeg lurer veldig med min sterkt begrensete kunnskap om og i norsk om ikke det også kunne bety: han fikk det til å få bygget et skip eller han forårsaket at et skip ble bygget for han. Alt dette ville man jo gjengitt særskilt på tysk mens alt dette kan ligge i denne ene setningen. Tror jeg da. Man må neste føle etter hva som er ment avhengig av konteksten. Men vi får høre om ekte nordmenn samtykker med min språkfølelse her eller om jeg tar feil....

09.04.18 20:11
Han fikk til ( å bygge ) et skip.
Er hat's selbst geschafft.

09.04.18 20:20
Ja, det er klart. Men "den drukknende fikk reddet seg på en stein i siste liten" betyr jo ikke at han som var i ferd med å drukne ble reddet av andre. Tvert i mot. Og når jeg føler dypt etter så mener jeg at dette kunne ha vært en idiomatisk uttrykksmåte. Men jeg kan ta feil selvsagt....

09.04.18 21:06
Bare se her, du:

http://www.google.de/search?q=%22fikk+reddet+seg%22&oq=%22fikk+reddet+seg%2...

Likevel skal ikke jeg påstå at de ynkelige tydningsforsøkene mine er rette.

10.04.18 01:41, Mestermann no
Å få bygget et skip betyr utelukkende at man får noen andre til å bygge det for seg. Nansen var altså byggherre,
men bygde selvsagt ikke Fram selv. Det gjorde skipsbyggerne.

10.04.18 06:24
Ja, men nå var det jo ikke om det hva denne setningen her betyr. For vi vet jo alle hva som er ment her. Men snarere om hva en konstruksjon med "å få gjort noe" kan bety i all alminnelighet.

"Han fikk ryddet bopelen sin før besøket inntraff"

Kan ikke en setning som den ovenstående bety:

  • Han rakk å rydde bopelen sin selv før besøket inntraff.
  • Han lot bopelen sin rydde før besøket inntraff.
  • På en annens foranledning ble bopelen hans ryddet før besøket inntraff.

Jeg mener nesten at alt dette kan være innbefattet i et utsagn som dette alt ettersom kontekst. Er det helt feil?

Hyggelig dag!

10.04.18 07:07, Mestermann no
Jo, forsåvidt.

"Jeg fikk ryddet huset før jeg fikk besøk" vil vanligvis bety at jeg ryddet huset selv, ikke at jeg lot det rydde av
andre eller at en annen lot det rydde. Selv om setningen forsåvidt er tvetydig, er det jo vanligvis slik at man selv
rydder huset før man får besøk. Det er den ene grunnen. Den andre ligger i at "få" kan brukes på svært mange
måter. I en setning som den ovennevnte vil det bety det samme som "å rekke" eller ha anledning til.

Jeg fikk ikke ryddet huset før dere kom = jeg rakk ikke å rydde huset før dere kom
Jeg fikk ikke skrevet søknaden i dag, heller = heller ikke i dag rakk jeg å skrive den
Jeg fikk sendt brevet før klokken 17 = jeg rakk å sende det innen kl. 17
Jeg får ikke hentet barna i barnehagen, kan du gjøre det for meg? = jeg rekker ikke å hente dem i dag, kan du
hente dem for meg?
osv.

Å få bygget et hus eller få tatt et passbilde er setninger med en annen betydning av å få: Her brukes "få" om noe
man lar gjøre, eller som blir gjort for en:

Jeg fikk bygget et tilbygg til huset = det ble bygget på min foranledning
Jeg må til frisøren og få klippet håret = frisøren skal klippe håret mitt
Han fikk benet amputert etter ulykken = kirurgene fjernet benet hans
osv.

10.04.18 10:57
Det var mye mobbing på skolen. Blant annet fikk han skamklippet hårene sine.
Det var mye krangel med herredsstyre. Men til syvende og sist fikk Jan bygd huset sitt.
Slavene fikk bygd en båt som de transportertes med til Amerika.
Robinson Crusoe fikk bygd en båt som han klarte å komme seg bort fra den forlatte øyen med.

Her ser man jo godt at det er helt avhengig av sammenhengen hva det betyr....

10.04.18 18:27
Tusen hjertelig takk, Mestermann...

10.04.18 22:36
Wäre auch die nachfolgende Übersetzung des Satzes mit Nansen und der Fram zulässig? --->

Nansen ließ (sich) ein spezielles Schiff bauen, ...

Gruß
Birgit

10.04.18 23:51
Absolutt, ville jeg sagt. Det var just sånn jeg ville oversatt det. Etter mine begrep er det også dette Mestermann gir uttrykk for med sin setning:

"Her brukes "få" om noe man lar gjøre, eller som blir gjort for en".

Das zeigt ja gerade die extreme Flexibilität des Ausdrucks *få + PPP":

...ließ bauen
...bekam gebaut
...schaffte es, zu bauen
...durfte bauen

04.05.05 02:32
Hei,
da har vi begge, mine kone og jeg sovet da læreren forklarte oss det. Kanskje at vi klarer det nå.
Takk skal du ha.
Gerd
Hei Heinzelnisser,
med „Macbeth“ heter det:
„Out, out, brief candle!
Life´s but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full off sound and fury
Signifying nothing.
Sikkert gir det også en oversettelse til det norske språket. Hvor kan jeg finne det i internet eller hvem kan oversette det?
På forhånd takk.
Gerd
04.05.05 10:24
Ich hab es nur auf Dänisch gefunden. Und zwar hier:
http://www.elene.dk/kikkertentre.html
Der erste Satz fehlt. Daraus eine norwegische Version zu bauen, dürfte aber nicht so schwer sein:

"Livet er blot som en vandrende skygge,
en stakkels skuespiller,
der spankulerer rundt
og gør lidt støj og lidt ballade,
i sine stunder på scenen,
og derefter aldrig mere høres.
Det er et eventyr fortalt af en idiot,
fyldt med støj og raseri,
uden betydning for nogen".
20.03.13 21:06, habo
Hei,
jeg trodde at jeg kan norske preposisjoner ganske god, men nå ble jeg usikker.
Det handler om en søknad, så vil jeg helst skrive alt riktig.

Er det: " Jeg har jobbet i flere steder i xyz (land)."
eller er det: "Jeg har jobbet flere steder i xyz."

Dessuten:
Er det bedre å si: "Jeg jobbet......." (sannsynligvis grammatikalsk riktig på denne måten, men jeg tviler om det er daglidags tale.)

På forhånd takk, Hans

20.03.13 21:27
Det riktige er "... på flere steder i ...".

Når det gjelder ditt andre sprøsmål, så er svaret litt avhengig av konteksten.
Hvis du gir et referat at hva du har gjort, vil jeg si f.eks: "Jeg har jobbet på flere steder i xyz. Der jobbet jeg med [min fagspesialitet]."

Du kan også si f.eks. "I perioden 2000X-200Y jobber jeg på flere steder i ...."

Hvis du bare sier "Jeg jobbet ...", uten at setningen ellers inneholder noen slags eksplisitt eller implisitt tidsmessig referanse, så blir det tidsmessig hengende litt i løse luften for leseren.

F.eks. vil "Jeg jobbet først på flere steder i ..... Deretter ..." være OK, fordi det blir satt inn i en tidsekvens.

Akel (N)

20.03.13 21:27, Mestermann no
Preposisjoner er alltid slitsomme.... Det riktige er " et sted".

I dette tilfelle, siden du skal beskrive noe du har gjort, blir det også riktig å skrive "Jeg har jobbet..."

21.03.13 06:44
Adverb kan du ikke så godt.

21.03.13 08:22, habo de
Tusen takk for alle innspill :-)

04.04.12 20:09
Hei,
Zitat aus Klar Tale
Familiemedlemmet måtte sy ett sting i hodet etter hendelsen.
1. Ist das sauberes Norwegisch? Wo ist das "lassen", denn das Familienmitglied hat das wohl nicht selbst gemacht
Familiemedlemmet måtte la sy ett sting i hodet etter hendelsen.
2. Wäre die Variante von mir auch richtig?
Takk Heiner
P.S. Bitte 1 + 2 beantworten. TakkTakk

04.04.12 20:29
Die erste Variante ist richtig, obwohl es unlogisch ist. Deine Variante ist aber verkehrt, obwohl es logisch ist. Sprachen
sind nicht logisch!

07.04.12 11:43
Det man også kunne si, og som ofte blir sagt, er "han måtte få sydd ett sting...".

Men det er altså vanlig å bare si "han måtte sy et sting ...", og da er det underforstått at de fleste ikke gjør den slags selv, men får noen andre, kompetente til å gjøre det for seg. Dersom man derimot skulle angi en nødssitusjon der noen må ta tråden i egen hånd, ville man presisere denne uvanlige situasjonen ved et lite tillegg: "han måtte selv sy et sting ...".

Akel (N)

27.09.12 20:43
Hallo, ich habe auf Aftenposten.no gerade gelesen: "Benjamin Netanyahu brukte sin taletid på å fordømme talen til Abbas." Bedeutet das, dass Netanyahu Abbas' Rede verurteilt hat? Wie lässt sich das "til Abbas" hier am besten übersetzen bzw. plausibel machen? Warum wird nicht "Abbas' tale" oder "talen av Abbas" geschrieben?

27.09.12 21:03
Fordi genitivsformen "Abbas' tale" kan på norsk alternativt skrives som "talen til Abbas", men ikke som "talen av Abbas".

Her kan du kanskje bli litt forvirret når man retter en tale mot en bestemt person, og da beskriver dette med at talen er "til" denne personen. Altså f.eks. "Lyden ble så lav, så jeg klarte ikke å høre noe av talen til Kari". Her er det uklart om det var Kari som holdt talen selv, eller om det var en annen person som holdt en tale rettet til Kari.

Akel (N)

28.09.12 00:20
Ja, du forklarte egentlig ganske treffende det som forvirrte meg. At "til" kan brukes som genitivsformulering visste jeg ikke enda. Tusen takk uansett!

28.09.12 09:55
Tusen takk uansett gir ikke mening. (Trotzdem vielen Dank?)

28.09.12 10:25
Dem Abbas seine Rede >> genitivdannelsen med " til " er faktisk en tysk arv og kom til Norge med hanseaterne.

Lemmi

28.09.12 11:13
Das wäre dann aber "Abbas sin tale" (Garpegenitiv)

03.10.12 02:00
Ja, genitivsdannelsen med til er mye eldre; den går helt tilbake til norrønt. Det ser man ved at til etter gammelt
norrønt mønster fremdeles styrer genitivskasus i en rekke faste uttykk: Til skogs, til vanns, til lands, til værs, til
bords osv. På gammelnorsk, og på islandsk den dag i dag, fulgte og følger genitivkasus automatisk etter til; Til
Egils, til Islands osv.

"Dem Abbas seine Rede", altså det vi kaller garpegenitiv eller litt nedsettende for barnegenitiv, er formen som kom
inn i norsk med hanseatene (garpene): Petter sitt hus, Anton sine biler, Petter sine hus sine vinduer. Om man synes
dette er presist og godt norsk blir vel en smakssak, men også dette er utvilsomt en form med lange tradisjoner i
norsk.

Spesielt når man blander garpegenitiv med genitivdannelser med til, eller også med vanlig genitivs-s, eller bruker
formene mange ganger etter hverandre, er det duket for mulige forståelsesvansker: Abbas sin tale til sine tilhengere,
Talen til Abbas sine tilhengere til Abbas, brevet til statsministeren til Stortinget sin komite, statsministeren sitt brev
til komiteen til Stortinget, osv.

13.01.19 12:34, Sandra1
Guten Morgen,

ich lese gerade einen Umweltartikel bei NRK:

1:På det verste var veiene her sleipe og grønne. De var dekket av larver.
Was bedeutet seip?

2:Norge har alltid hatt mye vær. Men tallenes tale, fra værstasjoner over hele landet, er klar: Været har forandret seg.
Wie übersetze ich tallenes tale?

3:Folk rakk knapt å hente paraply før de stod til livet i vann.
Wie übersetze ich å stå til livet?

4:Disse stusselige tustene kunne ikke mette familiens over 100 kuer, kalver og okser.
Was bedeutet tustene? Wie heißt die Grundform davon?

5:Snart er hun nede i mellom 20 og 30 kuer – et dødsstøt for gården.
Hat sie nur noch 20-30 Kühe? Oder hat sie 20-30 Kühe weniger?

6:Denne tørken blir kroken på døra for meg som bonde.
Kroken på døra ist bestimmt eine Redewendung, oder?

7:Og mest talende av alt:
Von welchem Wort kommt talende?

8:Lenger mot vest har Frank Myklebust fått livet snudd på hodet av fisk som tilpasser seg klimaendringene.
Wie übersetze ich fått livet snudd på hodet av fisk?

9:Da snakker vi reelle konsekvenser for samfunn langs kysten.
Müsste es nicht heißen, da snakker vi om....?

10:Vi måtte dit før vi kunne gi oss.
å gi oss= uns überszeugen?

Vielen Dank vorab für die Hilfe.
Der wirklich lesenswerte Artikel von NRK ist hier zu finden:
www.nrk.no/jakten-pa-klimaendringene

Sandra :)

13.01.19 14:08, Mestermann no
1: sleip = schlüpfrig, glatt.

2: Figurativ: "Die Rede der Zahlen" = Was zie Zahlen erzählen = was zie Zahlen ergeben.

3: Liv kann auf Norwegisch drei unterschiedliche Dinge bedeuten: Leben, Leib und Taille. Hier ist Taille gemeint.

4. Grundform von tustene ist tust: Büschel.

5: Bald wird sie nur 20-30 Kühe haben.

6: Krok: Hier = Haspe. Figurativ: "Snart er det kroken på døra" = "bald wird die Tür mit der Haspe geschlossen" =
Bald steht etwas vor dem Aus.

7: Talende ist Partizip von tale = reden. Hier: sprechend, illustrierend.

8: Få livet sitt snudd på hodet av noe = dass das Dasein von etwas umschüttet wird. Hier von den Fischen, die
sich den Klimaänderungen zupassen.

9: Doch, es soll eigentlich "om" stehen; es wird aber mehr und mehr üblich, "om" wegzulassen, nach englischem
Vorbild: "We're talking big consequences".

10: Å gi seg = mit etwas aufhören.

13.01.19 14:43, Sandra1
1000 Dank für deine Hilfe!

Der Text war für mich nicht leicht zu lesen...

13.01.19 18:41
Å gi seg = å gi seg med noe = å gi opp noe.

13.01.19 21:04, Mestermann no
Nei, "å gi seg med noe" betyr ikke å gi opp noe. Det betyr å slutte (helt) med noe.

"Å gi seg" kan bety begge deler, både å gi opp noe, og å slutte med noe.

Da bokseren hadde gått fem runder i ringen, måtte han gi seg = gi opp.
Da bokseren hadde tapt kampen, bestemte han seg for å gi seg med boksing = slutte å bokse helt.

Da han hadde arbeidet i fire timer, syntes han det var på tide å gi seg = slutte å arbeide.

14.01.19 08:58, BeKa de
Zu 2)
Ich würde "Tallenes tale er klar" hier mit "Die Zahlen sprechen eine klare
Sprache" übersetzen.

Gruß
Birgit

14.01.19 09:21, BeKa de
Für alle, die wie ich das Wort "Haspe" noch nie gehört haben:

Eine Haspe ist ein geschmiedeter Haken mit Spitze zum Einschlagen in Holz
oder Mauerwerk und mit Dorn zum Einhängen von Türflügeln und
Fensterflügeln.

Gruß
Birgit

14.01.19 10:26, BeKa de
Abschließend habe ich noch eine Frage bzw. eine Anmerkung zu 7) und 8):

Kann man "mest talende" hier mit "am aussagekräftigsten" oder "am
anschaulichsten" übersetzen?

@Mestermann:
Leider ergibt deine Erklärung "dass das Dasein von etwas umschüttet wird"
keinen Sinn. Heißt "snudd på hodet" nicht ganz einfach "auf den Kopf
gestellt"?
(Im Übrigen passen sich die Fische den Klimaänderungen "an", nicht "zu".)

Nochmals Grüße
Birgit

14.01.19 13:03, Sandra1
@ Birgit: Lieben Dank für deine Ergänzungen :)

Deinen Vorschlag für 2. und für snudd på hodet finde ich sehr gut.

14.01.19 14:55
Deutsches Wörterbuch: Haspe f19 Fensterhaken < ahd haspa

Vindushaspe:
https://www.google.com/search?
q=vindushaspe&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiSluvTsu3fAhUBkywKHWYMAfsQsAR6BAgA
EAE&biw=1523&bih=765

24.06.12 21:56
I Focus 23/12 står det i en artikkel om Franz J Müller som er genlevende medlem av "Weisse Rose" : "Wenn Müller sich
an besonders innige Augenblicke erinnert, beginnt er zu SCHWÄBELN.
Utifra konteksten kan det bety å tale med dirrende eller rystende stemme. Men min ordbok og altså også Heinzelnisse
leverer ingen oversettelse.
vennlig hilsen
mårten borup

24.06.12 22:06
Hei Mårten,

"schwäbeln" bedeutet, daß man schwäbisch gefärbtes Hochdeutsch oder schwäbischen Dialekt spricht.

Herzliche Grüße
Birgit

26.06.12 00:01
Takk! Det hade jeg aldri gjettet ( Ich war nie darangekommen (?))

26.06.12 00:44
Setninga di i parentes er nesten korrekt:

Ich wäre nie darauf gekommen.

Hilsen
Birgit

25.01.18 10:22
Hallo,
ich suche einen Ausdruck für "(da)gegen sprechen", im Sinne von:

"Aus diesem Grund spricht es/alles dagegen, dies so einzuordnen..."

Kann man hier "si imot" oder "tale imot" gebrauchen? Kommt mir aber irgendwie nicht bekannt vor. Oder muss man das einfach umschreiben?

Danke im voraus!

25.01.18 11:50
Si imot : Widersprechen.
Derfor taler alt mot å innordne dette.
Umgekehrt: Derfor taler alt for å innordne dette.

25.01.18 13:28
Hei,

könnte vielleicht auch: motmæle -t = Widerspruch, Einwand, Widerspruch erheben, angehen?

Vennlig hilsen Claus fra Kristiansand

25.01.18 20:09
Ja, si imot eller ta til motmæle.

26.01.18 12:18
Hallo,
wenn ich das nun richtig verstehe, so ist aber "si imot" und "ta til motmæle" im Sinne von widersprechen zu verstehen. Das wäre dann aber wohl nicht ganz korrekt, oder? "Widersprechen" und "dagegen sprechen" sind ja nicht identisch, zumindest nicht so wie ich das verstanden habe.

Ich mache mal zwei Beispiele mit "dafür sprechen" und "dagegen sprechen":
Das schöne Wetter spricht für eine lange Wanderung.
Das schlechte Wetter spricht gegen eine lange Wanderung.

Könnte man das übersetzen mit:
Det fine/dårlige været taler for/mot en lang tur.

Widersprechen passt hier nicht, also wohl auch nicht "si imot" oder "ta til motmæle". Oder liege ich hier falsch?

26.01.18 13:26
Du liegst nicht falsch.
Die Schüler wagen nicht dem Lehrer zu widersprechen.
Elevene våger ikke å si imot/ motsi læreren.
Tale for eller mot ist nicht ganz dasselbe. ( Tale mot læreren - nix gut ! )
Spezialausdruck: Tale noen midt imot. Kong Sverre talte Roma midt imot.( Stärker als motsi )
Oddy

09.04.18 21:27
Hvordan ville man oversatt indirekte Rede til norsk? I en setning som denne her for eksempel:

"Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status hätten im Schnitt eine fünf bis zehn Jahre niedrigere Lebenserwartung - und 10 bis 20 weniger krankheitsfreie Jahre vor sich als Angehörige höherer sozioökonomischer Schichten." ( fra Piegel)

Mennesker med lavere sosioøkonomisk status skal ha en gjennomsnittlig fem til ti år mindre livsforventning og ti til tjue år mindre sykdomsfrie leveår å se fremover til enn medlemmene til lagene med høyere sosial status.

10.04.18 01:38, Mestermann no
Dette ville man oversatt uten konjunktiv, i indikativ, for eksempel slik:

Mennesker med lavere sosioøkonimisk status har gjennomsnittlig fem til ti år lavere forventet levealder, og ti til
tjue færre forventede sykdomsfrie leveår enn folk fra høyere sosiale lag.

Det hypotetiske aspektet er vanligvis underforstått når det handler om resultatene av en undersøkelse, som her.
Dersom det hypotetiske aspektet må understrekes, kan det gjøres på forskjellige måter:

Ifølge undersøkelsen skal mennesker med lavere sosioøkonomisk status ha gjennomsnittilig fem til ti år lavere..."
osv.

10.04.18 06:02
Oi. Mange takk for forklaringen og forbedringen!

06.02.11 15:33
Stichwörter: vorsing, vossing
Hallo, könnt ihr bitte mir ein Wort aus dem Roman Kristin Lavranstochter erklären? Es geht ums Wort "vorsingen". Nu var denne stakkars vorsingen så ivrig efter å legge seg til hirdskikk og hovmannsvesen, så skulle da også han pryde sin tale med svenske ord.
Danke sehr im Voraus!

Eva

06.02.11 16:05
Hei Eva,
vorsing, en, -er til Vors Voss), litt., arkais., vossing (Unds. Husfr., 356). Fra Norsk Riksmålsordbok 2006 bind VI.
Danach handelt es sich um einen Vossing.
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

06.02.11 16:08, Mestermann no
Gute Frage. Nicht mal im sechsbändigen Riksmålsordbok kann ich das Wort "vorsing, vorsingen" finden, und dort
stehen sonst fast alle solche Raritäten von Sigrid Undset.

Deswegen muss man ein bisschen raten: die Endung "-ing" deutet darauf hin, dass es um eine
Herkunftsbezeichnung handeln kann; vgl. "skåning", "totning", "vossing" (jw. eine Person aus Skåne, Toten, Voss).

Gerade die letzte Bezeichnung, "vossing", die ja "vorsing" sehr ähnelt, lud zum weiteren Nachschlagen ein. Die
Gegend um Voss in Westnorwegen, hiess zu den Zeiten des Romans "Vorsaveldi", und daher schliesse ich, dass
"vorsing" eine Person aus dieser Gegend bezeichnet, also kurz: En vossing. 100% sicher bin ich mir nicht, (aber es
würde gut zu Frau Undsets etwas fehlender Begeisterung für Westnorwegen passen!). Vielleicht ergibt sich aus der
Lektüre, etwa woher im Norwegen diese Gestalt stammt.

06.02.11 16:09, Mestermann no
Claus ist weniger faul als ich und hat auch im Supplementsbind nachgeschlagen. Bravo!

06.02.11 17:16
Ihr seid einfach Klasse! Danke schön!

Eva

02.11.11 10:11
Stichwörter: hva, hva som, hvem, hvem som
Hei ihr, ich habe eine Gramatikk-Frage.
Im Norwegisch Lehrbuch (Klett) steht zum Thema "indirekte Frage" folgende Beispiele:

Vet du hvem som kommer ? / Vet du hva som skjedde?
aber
Vet du hvem hun snakket med ? / Vet du hva han sa ?
Leider fehlt jede Erklärung. Weiss jemand, wann man hvem som/ hvem benutzt ?
Takk.

02.11.11 11:55, Geissler de
Wenn das Fragewort im abhängigen (indirekten) Fragesatz das Subjekt ist (wer kommt?, was
ist passiert?), brauchen wir ein zusätzliches som, das die Stelle des Subjekts einnimmt.

In den anderen beiden Sätzen ist das Fragewort ein Objekt (mit wem sie sprach?, was
er sagte?), der Fragesatz hat jeweils schon ein Subjekt (sie, er), das som ist also
nicht notwendig.

02.11.11 15:37
Danke - hab ich verstanden.

19.05.07 17:58
Hei alle sammen,
jeg har besøk fra Eisleben. Har vist Karius og Baktus for ungene. Finnes det filmen med tysk tale? I tilfelle hvor kan man kjøpe den i Tyskland? Filmen er jo fra 40årene.
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand
19.05.07 21:52
Takk for svaret. Gir deres informasjon videre. Kanskje det er aktuelt.
Når var filmen populær i Tyskland?
Riktig god kveld fra Claus i Kristiansand
05.04.12 10:16
Hei og takk
Zitat aus Klar Tale: ble mange andre filmer gjort om til 3D i siste liten
Hva betyr "i siste liten"?
Heiner

05.04.12 11:38
im letzten Moment, kurz bevor es zu spät war.

06.04.12 23:05
kurz vor knapp

21.06.11 20:08
Hvordan ville dere oversette 'særlig' i følgende kombinasjon:
"Vi kunne dele maten."
"Særlig."
I dette tilfell uttrykker svaret jo at delingen ikke kommer på tale.
Johs

21.06.11 21:06
Hm, hvis du mener at det ville bety "sikkert ikke" med en ironsisk tonefall, da ville man på tysk kunne si "ja, sicher" eller "bestimmt!", også her med en bestemt tonefall.

26.02.14 03:29
Stichwörter: ARD, Fernsehen, ZDF
Hvis man ønsker å bruke litt ledig tid i bil e.a. til å lytte på muntlig tysk tale, er det da noen tysktalende sender/kanal på AM- eller FM-båndet (analogt eller digitalt) som forumbrukerne kjenner til?

26.02.14 13:32
FM rekker ikke til Norge, og AM er det nesten slutt med.
Kanskje finner du noe her:
http://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/aktuelle-am-sender.htm

26.02.14 14:57, Mestermann no
Det du kan gjøre, er å lytte til Deutschlandfunk/Deutschlandradio på nett. Der er det mange gode og interessante
programmer, for det meste på et tydelig og forståelig tysk. De har også egne app-er til nettbrett og smarttelefoner, slik
at du kan ha din egen radiostasjon på telefonen eller brettet. Du kan også laste ned programmer på selve app-ene, slik
at du evt. kan høre på dem i bil.

Jeg vet ikke om det er mulig å motta tyske radiosendinger som DAB-radio i Norge; det er i tilfelle et spørsmål om
innstilling av mottakeren.

26.02.14 15:58
Du kan også prøve NDR Info, som ligner NRK Alltid Nyheter. Detter er linken:

http://www.ndr.de/info/livestream150.html

26.02.14 23:04
Du kan laste ned med "mediathekview" nesten alle sendinger i ARD og ZDF.
mindre kvalitet (Auflösung) kann spare trafikk
http://zdfmediathk.sourceforge.net/ (trengs java)

Online finnes det i tilegg undertekster noen gang
ARD http://mediathek.daserste.de/
ZDF http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/sendung-verpasst?flash=off

finnes også apps fra disse (søkord: zdf, heute, ard, nachrichten)
KIKA er lett å forstå (Kinderkanal - barne TV) :)

alt uten for betale tysk radioavgift ;)

27.02.14 16:23
Takk for tilbakemeldinger, men for tilfeldig lytting i bil er jo ikke nettløsninger spesielt attraktive.

Det er ikke alle sider av kommunikasjoner som blir bedre i den digitale verden, (sukk).
Tidligere hadde jeg flere tyske TV-kanaler hjemme, men etter at Telenor kjøpte opp den lokale kabel-TV leverandøren og i stedet skulle gi oss "fremtidens nettverk", så forsvant de i dass sammen med de 5-6 andre kontinentale kanalene vi hadde.....).

05.03.14 06:24
Kjøp en satellittpakke - det går fint å få inn ASTRA i Sør- og Østnorge.

28.01.12 17:13, Heiner
Hei,

Wörterbuch: kreve for mye av = überfordern

1)Ist " zuviel von jemand verlangen" auch richtig?
2) auch wenn es um Geld geht?

Tusen takk
Heiner

P.S. Ausdrücke alle aus Klar Tale

28.01.12 18:26
1) zu viel von jemandem verlangen
2) ja

28.01.12 22:45
überfordern passt aber nicht, wenn es um Geld geht.

28.01.12 23:30
aber "zu viel verlangen" doch wohl.

17.10.06 08:59
wer kann mir diese sätze übersetzen.
danke schon im vorraus:
der er tale om opsaetning af tilbygning til enfamilieshus,herunder vaegge , tag, yderbeklaeding osv..vi forventer,at du er resultatorienteret og moedestabil samt, at du er ryddig under dit arbejde.
17.10.06 09:12, RS
Es ist davon die Rede einen Anbau zu einem Einfamilienhaus aufzusetzen (anzubauen), darunter auch Wände, Dach, Aussenverkleidung usw. Wir erwarten, dass Du resulat- (=ergebins)orientiert bist und ............. und dass Du während der (Deiner) Arbeit ordentlich bist.
Kommentar: die typischen deutschen tugenden sind gefragt.
Mvh RS
17.10.06 09:20
danke für die schnelle hilfe
17.10.06 09:44
moedestabil > møtestabil (regelmäßig zur Arbeit auftauchen)
17.10.06 09:57, RS
Na - hab' ich's doch gesagt.. ;) deutsche Tugenden.
RS
17.10.06 11:13, RS
Kleiner Nachtrag; unter der folgenden Adresse findet sich ein Blog und eine kleine Notiz vom gestrigen Tage (16.10) unter der Überschrift 'unterwürfig'
http://xt600.twoday.net
über einen norw. Klempner....
20.02.22 22:35, Stephanus
Hallo, nach langer Zeit wieder mal ne Frage von meiner Seite:

Hvordan ville dere oversette det følgende???

"Det er en del av tale og trykkefriheten som skal råde iblant oss."

Hilsen
Stephan

20.02.22 22:46, Tilia de
Vorschlag: "Das ist (ein) Teil der Rede- und Pressefreiheit, die bei uns herrschen soll."

21.02.22 23:42, Carl de
Gute Übersetzung...

Archiv des Forums