08.12.04 16:41
Hva betyr egentlig "du fehlst mir"?

08.12.04 16:50
Jeg savner deg