09.12.04 17:57
Hva er "for alltid" på tysk?

09.12.04 18:02
für immer