02.06.08 14:28
Hallo :)
Kann man auf deutsch sagen:

Deutschakte für ....

oder wird man Deutcshmappe für .... geschreiben.

Vielen dank
TEL

02.06.08 14:40
"Deutschmappe" er bedre. Har faktisk aldri hørt "Deutschakte".
(Jeg går ut fra at det handler om en mappe som brukes på skolen.)
Hva ville du forresten kalle denne mappen på norsk? "Tyskmappe"?

02.06.08 14:53
En liten korrektur:
Enten:
oder würde man Deutschmappe für ... geschrieben haben. (men denne formuleringen er ganske søkt på tysk)
Eller:
oder würde man Deutschmappe für .... schreiben.

Du kan ikke utelate haben/har som på norsk.

02.06.08 16:19
Vielen dank