04.06.08 15:02
Heihei,
kann mir jemand erklären, was der Gesangstil "kveding" bedeutet?
"Lokking" kommt von "kulokk", glaube ich. Auch "laling", "hjaling", "huving" und "stevjing" gehören mit zu dieser Kategorie von vokaler "folkemusikk". Kompliziert...

hilsen
Ingeling

04.06.08 16:11
Fra "Ekko 1" Brunsvik et al, Gyldendal 2000, Musikkorientering VK1 (tidligere ordning, videregående skole):
Mens man i dagligtalen bruker ordet "synge" om framføre vokal musikk, er det innen norsk folkemusikk vanlig å bruke uttrykket å kvede. Andre uttrykk som er i bruk er å tralle, å tulle, å sulle og også å synge gamalt eller bare å synge. Vi sier gjerna at vi kveder en vise eller et stev, traller eller tuller en slåttm suller en bånsull, lokker når vi framfører kuløkk og synger en salme. Hva slags språklig uttrykk vi bruker på syngingen, avhenger altså av hva vi synger og hva slags dialekt vi snakker".

Håper dette var til noe hjelp! Eller var de etymologien til ordet du var ute etter?

Ida

04.06.08 19:14
Tusen takk Ida,
ja nå forstår jeg bedre. Riktig interessant!
Det var det jeg var ute etter.
Takk for fin opplysning!

hilsen
Ingeling