09.06.08 15:44
Bruker man uttrykket veien blir til mens man går på tysk?
Hvis ikke, finnes det tilsvarende uttrykk?

09.06.08 16:09
Tidligere diskutert her:
http://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/3812

Du kan skrive "Der Weg entsteht beim Gehen.", men dette uttrykket er ikke like utbredt som det norske uttrykket.

09.06.08 16:56, Geissler de
Som det går frem av innleggene i den nevnte tråden, finnes det ikke noe tilsvarende ordtak på tysk.
I slike tilfeller er det lite hensiktsmessig å bare oversette uttrykket. Det er bedre å gjengi den egentlige meningen på knappest mulig måte.
Her kunne man f. eks. sagt "Erst mal anfangen, dann weitersehen".

Hilsen
Geissler