10.06.08 14:50
Hei
Kann jemand bitte uebersetzen?
Tusen takk!

Bayrische Regierung warnt. Wenn das Einatmen von Duftstoffen Schmerzen bereitet und krank macht.
Das Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz rät zum Verzicht auf Duftstoffe wegen Allergien und aus Rücksicht auf Duftstoff-Allergiker

10.06.08 14:57
Ich probiere es aber ...
Bayrische regjeringen(Tyskland) advarer. Hvis innånding av dufter smerte oggjøre syk.
BS råder å avstå å bruke dufter på grunn av allergi og av hensyn til duft-allergikere
Anbefalinger for forbrukeren
Hvis det lukter ubehagelig, dekker ikke lukten av sprøyting av dufter. Prøv odor kilde for å eliminere!Vasken og "luften" er mye sunere.

10.06.08 15:12
DEN BAYERSKE regjeringen (Tyskland) advarer. Hvis innånding av duftSTOFFer smerteR og gjør syk.
DET BAYERSKE STAATSMINISTERIUM råder TIL AVKALL FRA duftSTOFFer på grunn av allergi og av hensyn til duftallergikere

10.06.08 15:48
Tusen takk hjelpen!