23.06.08 12:10
Stichwörter: hva betyr det?
Ich bin uber bîn , côs mich do habe? hva betyr det?

23.06.08 12:28
Det betyr ikke noe.
Ordrett: "Jeg er over er, cos meg do har" ;-)