06.07.08 19:54
Hei jeg har her en søknad. Kansje de kan lese noen og
korrigere litt? Tusen takk!

Søknad på stilling som ingeniør i område oppmåling, kartografi og geomatikk

Jeg henviser til stilling som ingeniør i område oppmåling, kartografi og geomatikk, som er utlyst på hjemmesiden geojobs. Jeg har studert kartografi ved Instituttet for Kartografi ved Det Tekniske Universitetet i Dresden, Tyskland og tok graden som sivil ingeniør i april 2008.
Jeg er veldig interessert å oppta en arbeitssted på Deres bedriften i Kristiansand.

Både i løbet av studiumstiden min og imens forsjellige praksis fikk jeg umfangsrike viten og erfaringer i områden kartografi, geomatikk og fjernmåling. Jeg har spesialisert meg i geomatikk og deltok i kurs som omfattet for eksempel geomatikk, fjermåling, fotogrammetri, og radar kartografi. Jeg lærte å arbeide med mye forsjellige programmer som ArcGIS, ArcInfo, Erdas Imagine, Photoshop, FreeHand eller InDesign. Blant annet i diplomarbeidet mitt befattet jeg meg med laserskannerdata og beregnet bygningsvolumen og bygningsoverflaten av Dresden. Jeg arbeidet overveiende med programmen ArcGIS og forestillte bydeler av Dresden tredimensional. Om fagområden fjermåling avfattet jeg studiumarbeidet mitt. Her analyserte jeg snødekken ved hjelp av AVHRR-data og konstruerte en kart, som gjengi snødekkevarigheten av Altai fjellet.
For å automatisere enkelte prosesser avlegget jeg dessuten kurser i programmeringsspråkene som C og Java.

I løbet av oppholden min i Norge om winteren 2004/2005 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) forbedret jeg språkkunnskapet mitt i engelsk og lærte litt norsk. Jeg avlegget en praksis i områden geomatikk og utarbeidet en geodatabase om edelsteinforkomst i verden.

Den skisserte stillingen er en stor mulighet for meg å anvende mine vitenskapelige ferdigheter i geomatikk og IT, bringe inn egene idéene og å forbedre min språksviten på norsk.

Jeg ser fram til å høre fra dere, og møter gjerne på intervju dersom det er ønskelig.

Med vennlig hilsen,

06.07.08 21:15
Hallo,
das ist doch schon sehr gut ! Natürlich sind ein paar Fehler drin ( Rechtschreibung,falsche Beugung , Präpositionen ) , aber Du drückst Dich sowohl verständlich, als auch schon ziemlich " norsk " aus. Jeder Arbeitgeber kann anhand dieser Bewerbung erkennen, dass Du schon recht gut Norwegisch kannst.
Witzigerweise machst Du sogar einen typisch norwegischen Fahler: radar kartografi >> radarkartografi : Getrenntschreibung, da, wo es in einem Wort geschrieben werden muss, ist hierzulande sehr beliebt ( kylling biter ).

Lykke til, Lemmi

06.07.08 21:23
Danke, du meinst also ich soll es so abschicken, obwohl noch ein paar Fehler drin sind?

07.07.08 07:04
Finde auch, dass das so ganz charmant und echt wirkt. Vielleicht solltest du aber doch einige der Rechtschreibfehler beseitigen, denn die sollten heute mit automatischer Prüfung nicht so auftreten.

forskjellig
fjernmåling (hast oft das "n" vergessen, macht sich nicht gut)
radarkartografi (siehe Lemmi)
vinteren

Wowi

07.07.08 09:03
omfangsrike