13.07.08 14:02
Stichwörter: betydning og en viss varighet
Registrer kurs her av betydning og en viss varighet.
Registriere hier (Führe hier auf) Kurse nach bedeutung und ein gewiss Variation.

Er det i orden?
Takk

13.07.08 14:31
Kan du forklare hva "en viss varighet" betyr i denne sammenhengen?
Jeg tror dette uttrykket kan ikke oversettes ordrett her, men er heller ikke sikker på hva der egentlig betyr...

13.07.08 14:48
varighet = Dauer(haftigkeit), Bestand(haftigkeit)

Führe hier auf (registriere hier) Kurse von Bedeutung (Gewicht) und von etwas (einer gewissen) Dauer

hilsen
Ingeling