14.07.08 12:12
Stichwörter: internalisering, tilegnelse, Verinnerlichung
Hei!

Har nokon høve til å omsetje omgrepet "verinnerlichung" for meg?

Eg vore særs takksam!

Lars

14.07.08 12:19
Se her: http://heinzelnisse.info/forum/permalink/8285

Ganske interessant:
internalisering finnes i Nynorskordboka, men ikke i Bokmålsordboka.
tilegnelse står i Bokmålsordboka, men ikke i Nynorskordboka.

14.07.08 12:24, Geissler de
Dette lar seg neppe besvare uten kontekst.
Hvis det dreier seg om et begrep fra (sosial-)psykologien, så passer de foreslåtte oversettelsene. Men det finnes også andre områder ordet kan brukes på, og da er oversettelsen avjengig av konteksten.

Geissler

14.07.08 12:41
Det handlar om Ichets verinnerlichung i Schumann-lieden Zwielicht...og eg trur omsetjinga tilegnelse/internalisering hjelpte meg ganske mykje :)