16.07.08 20:03
det er veldig flott aa mötte deg her . de er ja saa langt tid at vi har sett vaare

ist das so richtig????

16.07.08 20:04
vielen dank!

16.07.08 20:59
Der er veldig flott å møte deg her. Det er så lenge siden at vi har sett hverandre/oss.

16.07.08 21:11
Hverandre! (nicht: oss)

16.07.08 23:49
Warum würde oss hier nicht gehen?

16.07.08 23:57
"Vi har sett oss."
wird auf deutsch:
"Wir haben uns selbst gesehen."
Also z.B. "Vi har sett oss i speil."
"Wir haben uns im Spiegel gesehen."