08.08.08 21:15
Hei og god kveld! Ich möchte folgendes schreiben und bedanke mich schon mal vielmals im Voraus... O. (noch in D.)
"Hei ...!
Mange takk for den vennlig og interessant telefonsamtale fra den 04. juli 2008. Jeg er fortsatt interessert i dette vikariat som ... ved sykehuset deres fra november 2008. Pä den 5. september har jeg en samtale in naerheten av Kristiansand (S), slik at jeg kunne komme til Kristiansand den 08. eller 09. september. Det vaere veldig fint, hvis en av disse dagene kan passe.
Er fly den enkelste mäte ä komme fra Kristiansand til Kristiansund?"

09.08.08 00:04
"Hei ...!
Mange takk for den hyggelige og interessante telefonsamtalen fra den 4. juli 2008. Jeg er fortsatt interessert i vikariatet som "er utlyst" (ausgeschrieben) oder "er ledig" (ist frei) ved sykehuset deres fra november 2008. Den 5. september har jeg en samtale i nærheten av Kristiansand (S), slik at jeg kan komme til Kristiansand den 8. eller 9. september. Det hadde vært veldig fint, hvis en av disse dagene passer.
Er fly den enkelste måten å komme seg fra Kristiansand til Kristiansund på?"

09.08.08 07:55
Kann es sein, dass das zweite Kristiansand Kristiansund heißen soll?

09.08.08 10:05
Ja, stimmt - hatte mich vertippt. Tusen takk, O.