27.08.08 19:04
Studenter i 4. semester som møter til undervisning første gang henvender seg i ekspedisjonen. Her vil de bli hentet og få utlevert sykehustøy. Undervisningen foregår på røntgenavdelingen i underetasjen og på poliklinikken. Studenter som skal ha avdelingstjeneste møter på røntgenavdelingen Kl. 0815. De følger senere arbeidet på sykehuset en dag med deltakelse på morgen- og røntgenmøtet, visittgang, opptak av journal, hospitering på poliklinikk og operasjonsavdeling.

Kann mir vielleicht jemand den Text übersetzen??

Wäre echt nett! Danke!

27.08.08 20:39
Studenten des 4. Semesters, die zum ersten Mal zum Unterricht eintreffen, wenden sich an die Expedition (Empfangsschalter). Dort werden sie abgeholt und erhalten Krankenhauskleidung. Der Unterricht erfolgt in der Röntgenabteilung in der Unter-Etage (Keller-Etage) und in der Poliklinik. Studenten, die Abteilungsdienst absolvieren sollen, erscheinen um 8.15 Uhr in der Röntgenabteilung. Diese werden später einen Tag lang der Arbeit im Krankenhaus beiwohnen unter Teilnahme an der Morgenbesprechung und der Röntgenbesprechung, Visite und Journalführung und beim Hospitieren in der Poliklinik und in der Operationsabteilung.

hilsen
Ingeling

28.08.08 08:44
Eg håper at du ikke skal studere i Norge med ikke noen språkkunskaper ...