11.01.05 03:05
ich brauche hilfe! hvordan oversetter jeg dødsyk, eller døende? som er "er du døende/dødsyk?"
danke!

11.01.05 03:12
dødsyk = todkrank
døende = sterbend

"Er du ...?" = "Bist du ...?"

11.01.05 03:12
"liegst du im Sterben" er det vanlige uttrykket tror jeg..
"å ligge på dødsleiet" blir vel det tilsvarende på norsk

11.01.05 15:51
Ellers kan " im Sterben liegen også bety " å ligge for døden " .

M.