12.01.05 16:21
Hei!
Er det noe som kan hjelpe meg med å oversette disse setningene????
1. zündung einschalten
2. taste mit dem umluft-symbol ( rechts unten ) drücken und gedrückt halten
3. taste mit dem pfreil nach oben (rechts oben) drücken und wieder loslassen.
4. taste mit dem unluft-symbol wieder loslassen.
5. im linken anzeigefeld erscheint num 0c. 6. mit den lälter-/wärmertasten kann nun der diadnosekanal gwählt werden.
7. die taste mit dem umluft-symbol einmal drücken und wieder loslassen.

12.01.05 19:04
1. Slå på tenningsbryteren
2. Trykk ned tasten med omluftsymbolet ( nederst på høyre side ) og hold den nedtrykt
3. Trykk ned tasten med den nedoverpekende pilen og slipp den igjen
4. Tasten med omluftsymbolet slippes igjen
5. I venstre display vises nå " 0c. 6. ". Ved hjelp av tastene for temperaturinnstilling er nå mulig å rope opp diagnosekanalen.
7. Trykk ned tasten med omluftsymbolet en gang og slipp den igjen.

M.

12.01.05 20:59
Tusen hjertelig takk!!

12.01.05 23:05
håper det funker ... nr. 3. skal være 'oppover pekende'

13.01.05 15:16
Javisst, det med " opp " og ikke " ned " er like vanskelig som " venstre " og " høyre ". Håper ingenting har eksplodert.

M.