Direkt zum Seiteninhalt springen

jeg skal bruke presens perfektum på tysk, men jeg skjønner ingen ting :S
Goethe var ikke bare dikter, men også vitenskaps man

21.09.08 17:35
Skal du skrive denne setningen med presens perfekt?
Og vil du vite hvordan man lager tiden?

21.09.08 17:36, Sarahle de
Det er verbet som skal forandres til presens perfektum (Perfekt). Verbet i setningen er "var", infinitiven er være (norsk) hhv. sein (tysk). Nå kan du danne presens perfektum selv eller ved hjelp av canoo.net:
http://canoo.net/services/OnlineGrammar/InflectionRules/FRegeln-V/Texte/Komplex...
Jeg synes at er litt uvanlig å bruke presens perfektum i den tyske versjonen av din setning.

22.09.08 09:46, Geissler de
Jeg visste ikke engang at det fantes noe som heter "presens perfekt" i tysk. Er det noe mn lærer i norsk tyskundervisning, eller har noen rett og slett blandet sammen engelsk og tysk?
Geissler

22.09.08 10:29
Presens perfektum brukes i stedet for perfektum partisipp som jeg lærte at det het. Dette er en ny betegnelse. I de nye læreverkene for videregående skoler står dette forklart. Kari