Direkt zum Seiteninhalt springen

Hallo, weiß jemand, was unter SIKRINGSOBLIGASJON zu verstehen ist? Und wie dieser Begriff ins Deutsch übersetzt werden kann? Danke!

26.09.08 07:55
Übersetzen kann ich diesen Begriff leider nicht, aber ich habe eine Erklärung vom Begriff gefunden:

Selger utsteder skjøte til kjøper allerede ved signatur av kjøpekontrakt. Dette av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker. Skjøtet skal bero hos megler inntil dette tinglyses av samme.

Sikringsobligasjon skal være en sikkerhet og et hjelpemiddel for både kjøper, selger og megler i eiendomshandelen. Bruk og tinglysning av sikringsobligasjon vil i de fleste tilfeller føre til et raskere og enklere oppgjør enn om sikringsobligasjon ikke var benyttet.

Dersom selger av hvilken som helst grunn ikke vil undertegne en sikringsobligasjon, kan oppgjøret ikke utbetales ham før skjøte og kjøpers eventuelle pantobligasjon(er) er mottatt i retur i tinglyst stand.

Sikringsobligasjon brukes som sikkerhet overfor långiverne når megler skal be om å få utbetalt kjøpers lånebeløp. Kjøper vil videre ha sikkerhet i sikringsobligasjonen for ethvert beløp av kjøpesummen som til enhver tid måtte være utbetalt til selger, dersom denne type oppgjør er avtalt.

Den tinglysningssperre som er inntatt i sikringsobligasjonen, hindrer frivillig pantsettelse av eiendommen før overtakelse skal finne sted. Tinglysningssperren forhindrer også at eiendommen kan overskjøtes til andre enn den som har kjøpt eiendommen i henhold til den inngåtte kjøpekontrakt. Tinglysning av sikringsobligasjon koster pt. (2006) kr 1.935,-. Denne kostnad belastes selger.

Undertegnede megler er ansvarlig for at sikringsobligasjonen blir slettet straks partene har oppfyltbestemmelsene i kjøpekontrakten, skjøtet er tinglyst og selgers panthavere har slettet sine pantobligasjoner.

26.09.08 07:58
Sehr schön! Ich danke dir!!! Takk for hjelpen!