16.01.05 11:38
Takk for raskt svar!
Det var det jeg trodde. Men jeg var ikke helt sikkert om "im Eingangsbereich" kunne brukes her.
Bea