18.01.05 00:34
Hei. Lurer litt på hva genitiv er...... har det med sånn eiendom å gjøre? For eksempel "butikkens utvalg" så skal "utvalg" stå i genitiv? Hvis jeg f.eks skal skrive: "Denne butikken har et godt utvalg" Hvordan blir det da?
Takk for hjelpen :D

18.01.05 03:20
Butikkens gode utvalg ...

18.01.05 03:28
"butikkens utvalg" -> "butikken" staa i genetiv.
"Denne butikken har et godt utvalg" -> Det finnes ingen ord i genetiv i denne setningen.
Det er det "s" paa slutningen av ordet som markerer genetiv.

18.01.05 03:30
"paa slutten av ordet" burde jeg heller skrive...

18.01.05 17:08
Hei,
kasusbruken i norsk er veldig godt forklart i språkemnene i Heinzelnisse.

M.