05.12.08 13:55
Stichwörter: Dresden
Kan dere oversette følgende til tysk:
Tusen takk for den gode hjelpen jeg fikk av deg (Sie)
(Jeg regner med at man bruker høflighetsformen "Sie" i Tyskland om mennesker man ikke kjenner, men bare har møtt) og ditt lille barnebarn på toget fra Berlin til Dresden. Jeg hadde mistet min ryggsekk, og du (Sie) hjalp meg å melde tapet til togpersonalet. Videre hjalp du (Sie) meg å fylle ut et anmeldeldelses- skjema på hittegodskontoret i Dresden. Du (Sie) brukte mye tid på dette, og ditt (Deres?) lille barnebarn fulgte tålmodig med og ventet. Dette var for meg en stor hjelp som jeg ikke glemmer, og som jeg gjerne vil takke for.

Jeg har aldri fått tilbake min ryggsekk, men har fått penger gjennom forsikring; -takket være at jeg hadde gjort det som formelt måtte gjøres.

Jeg kommer nok tilbake til Dresden; - en svært vakker by.

Hvis du (Sie) en gang kommer til Norge,ta kontakt.

Ønsker deg (Sie) og din familie en god jul og et godt nytt år 2009. En ekstra hilsen til ditt lille tålmodige barnebarn.

Iris

05.12.08 14:32
Vielen Dank für die Hilfe, die ich von Ihnen und Ihrem kleinen Enkelkind im Zug von Berlin nach Dresden bekommen habe. Ich hatte meinen Rucksack verloren und Sie halfen mir diesen Verlust dem Zugpersonal zu melden. Ausserdem halfen Sie mir beim Ausfüllen des Formulars im Fundbüro in Dresden. Sie verwandten viel Zeit darauf und Ihr kleines Enkelkind war dabei ganz geduldig und wartete. Das war für mich eine grosse Hilfe, die ich nicht vergessen werde und für die ich mich gerne bedanken möchte.
Meinen Rucksack habe ich nicht zurückbekommen, aber dafür Geld von der Versicherung; weil ich -Gott sei Dank- es alles so formell gemacht habe, wie es gemacht werden sollte.
Ich komme sicher noch einmal nach Dresden, ein sehr schöne Stadt.
Wenn Sie mal nach N.orwegen kommen sollten, melden Sie sich bitte bei mir.
Wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Weihnacht und ein gutes neues Jahr 2009. Einen Extragruss an Ihr kleines geduldiges Enkelkind.
P.S: Jeg er litt usikker når det gjelder 'lille' - kanskje kan man bruke ordet 'niedlich' eller 'lieb'?
Mvh RS.de

05.12.08 14:32
Hei! Jeg har ikke tysk som morsmål, men jeg prøver til noen andre kommer og retter.

Vielen Dank für die Hilfe, die ich von Ihnen und Ihrem Enkel (var det gutt (Enkel) eller jente (Enkelin)? bekommen habe, als ich mit dem Zug von Berlin nach Dresden gefahren bin. Ich hatte meinen Rucksack verloren und Sie haben mir geholfen, den Verlust zu melden. Außerdem haben Sie mir geholfen, eine Anzeige im Dresdner Fundsachebüro zu erstatten . Sie haben dafür viel Zeit verwendet und Ihr kleines Enkelkind hat geduldig gewartet. Das alles war für mich eine große Hilfe, die ich nicht vergessen werde. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken.

Ich habe nie mein Rucksack zurückbekommen, aber ich habe Geld durch meine Versicherung bekommen - weil ich die bürokratische Arbeit gemacht habe, die verlangt war.

Ich werde sicher wieder nach Dresden kommen - es ist eine sehr schöne Stadt.

Wenn Sie einmal nach Norwegen kommen, sagen Sie bitte Bescheid.

Ich wünsche Ihnen und Ihre Familie eine frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Schöne Grüße auch an ihr geduldiges Enkelkind.

Det er helt sikkert ikke feilfritt, men noe å begynne med, i hvert fall.

Mvh
Thea

05.12.08 16:00
@Thea
veldig bra. Noen rettelser:
Fundbüro (kortere, eller Fundsachenbüro, men det er ikke vanlig)
ich habe nie meinEN Rucksack ... (når man snakker, blir det lett "mei'n" med n litt for seg)
ich wünsche Ihnen und IhreR Familie ...
enten "ein frohes Weihnachten" eller "eine frohe Weihnacht"
Wowi

(PS: RS har en grammatikkfeil (slurv) og kunne godt spanderen noen flere komma)

05.12.08 17:03
Tusen Takk!

Hvem av disse to forslagene bør jeg bruke? Hvilken grammatikkfeil har RS? Jeg vil gjerne vite hva det er for en feil. Og.. hvor skulle kommaene stått? Thea sier hun ikke har tysk som morsmål. Har RS tysk som morsmål? Jeg gjetter ja.

05.12.08 17:41, Sarahle de
Bruk helst det første forslaget.

grammatikkfeilen: *ein sehr schöne Stadt.
riktig: einE sehr schöne Stadt

Bruk helst ß (istendfor ss) i de følgende ordene:
ausserdem --> außerdem
grosse --> große
Extragruss --> Extragruß

Jeg synes det holder med kommaene i teksten, det trengs ikke flere. Og det er også ok å skrive "eine schöne Weihnacht", men "frohe Weihnacht" er vanligst.

05.12.08 17:45
Takk igjen! Dette er inspirerende!