08.12.08 21:27
Jeg er usikker på når man bruker die Weihnachten (i flertall) og når man bruker das Weihnachten. Hvilke regler finnes på det?

08.12.08 21:47
"Weihnachten" brukes flest uten artikkel.
Ellers er det: das Weihnachten
I noen faste uttrykk bruker man ordet som flertallsord, f.eks. "Frohe Weihnachten".
Det finnes også regionale forskjeller.

08.12.08 21:59
Hei!
Takk for raskt svar! Dvs. at jeg, hvis jeg i setningen må bøye enten adjektiv, preposisjoner eller pronomen, bør bøye etter intetkjønn; og ikke flertall?
vh/lil

08.12.08 22:13
Jo, det stemmer: "Bald ist Weihnachten!" (f.eks.)

09.12.08 09:52
Man findet aber auch "die Weihnacht".