09.12.08 07:48
Hvordan skriver man på tysk: "I slutten av måneden", f. eks "i slutten av måneden september"....??

Kan dere hjelpe meg?

Solvei

09.12.08 08:44
Hallo,

am Ende des Monats (September)

oder

Gruß- Micha

09.12.08 09:23, slyngel no
De fleste ville sagt "I slutten av september" på norsk. Som oversatt blir "... ende September"

09.12.08 10:46
Ende September
RS.de

09.12.08 13:49
...das wolte ich auch noch schreiben, darum das einzel stehende "oder". Sorry.