10.12.08 08:30
Ny vare kommer på lørdag. Ist das richtig?Oder ist es nye varer?
Tusen takk for hjelpen.

10.12.08 09:14
beides ist richtig.
ny vare kommer på lørdag = neue Ware kommt am Sonnabend
nye varer kommer på lørdag = neue Waren kommen am Sonnabend