11.12.08 00:10
Stichwörter: beskyttelse, vern
Hei!

Leste et innlegg litt nedenfor om at beskyttelsesvern høres litt merkelig ut, siden
beskyttelse og vern (hans/hennes mening) jo er det samme. Det fikk meg til å tenke litt.
For meg personlig (jeg er norsk) har jeg en slags følelse av at ordene ikke alltid kan
likestilles, men jeg klarer ikke helt å forklare hvorfor, ei heller komme med et godt
eksempel på hva jeg mener.

Kunne noen hjelpe meg finne forskjellen på orda?

Hilsen
Bjørnar

11.12.08 07:19
Kanskje har det litt å gjøre med aktiviteten. å beskytte betyr muligens at man selv går til angrep mens å verne betyr at man ta på seg noe som beskytter mot det ene eller annet eller legger til rette slik at en gjenstand ikke ble ødelagt.
Men jeg er ikke sikker, kanskje er det bare meg som tror det. Å verne et hus er ja noe annet en å beskytte et hus.
Mvh RS.de

11.12.08 10:03
Klart at man ikke alltid bruker dem helt likt, men dokpro forklarer ihvertfall det ene med det andre. Kombinasjonen "beskyttelsesvern" er en pleonasme, og bare 158 Google-treffere (55 ekte) tyder ikke på at den er gjengs (eller korrekt).
Wowi

11.12.08 11:26, peter620 de
Ja, selvfølgelig kan de 2 brukes noen gang som synonym, men i de fleste tilfelle har det med aktiviteten å gjøre:

beskyttelse: aksjon eller aktiv forebygging (som forsvar / mot angrep) (dyrebeskyttelse, beskyttelse av persondata, mv.)

vern: passive prevensjon (naturvern, Lov om vern mot tobakksskader, mv.)

11.12.08 13:13
Ich würde sagen, dass "vern" ein abstrakterer Begriff ist.
"Umweltschutz" heißt "miljøvern", weil es um ein allgemeines Prinzip geht.
Beskytttelse bezeichnet hingegen meist einen konkreten Schutz.

11.12.08 13:30, peter620 de
JEIN.
Was ist abstrakter, naturvern oder dyrebeskyttelse?

11.12.08 16:59
Konkret beskytter vern nynorsk mot en vederstyggelighet som begynner med be- og slutter på -else. Ikkje noko val der ... dyrevern ... miljøvern ...
Og her går det om hverandre: http://www.aktivioslo.no/dyrevern.php

12.12.08 00:56
Abstrakt und abstrakt ... "vern" kann ganz konkrete Gegenstände bezeichnen z.B. hørselsvern oder overspenningsvern (die deutsche Bezeichnung für die Dinger fällt mir gerade nicht ein).
Desgleichen auch "beskyttelses-"

13.12.08 01:50, Torbjørn no
Er du sikker på at beskyttelse er en vederstyggelighet? Mener du kanskje styggedom? ;-)

Fra "Norsk illustrert ordbok" av Tor Guttu, Kunnskapsforlaget, Oslo 1993:
"Beskytte -et; -else ... [mnty.; 2. ledd sm. ord som eng. shut lukke]" M.a.o. ordet har sin opprinnelse i engelsk via middelnedertysk (1200-1500)

"vern -et ... [gno. vorn, vernd avl. av verge III]" M.a.o ordet har sin opprinnelse i gammelnorsk.

Det er efter min språkforståelse liten, om noen, forskjell i betydning, og ut i fra ordboken kan jeg heller ikke finne noen. Beskyttelse kan ikke brukes på nynorsk, da nynorskfolk har panisk angst for alle ord som slutter på -else.

13.12.08 09:30
16:59 var sikkert ironisk ment. Vederstyggelighet og styggedom er det samme (og dessuten er lang/kort / kan brukes/ikke brukes på nynorsk, akkurat tilsvarende beskyttelse/vern)

Det at beskyttelse skal ha sin opprinnelse i engelsk, har du misforstått. Din ordbok sier bare at shut og beskyttelse har en felles rot.

Beskyttelse kan ikke brukes på nynorsk, da nynorskfolk har panisk angst for alle ord som slutter på -else.
Det er det som 16:59 sier.

Det er efter min språkforståelse liten, om noen, forskjell i betydning, og ut i fra ordboken kan jeg heller ikke finne noen.
enig

13.12.08 17:10
Engelsk og nedertysk er i nært slekt. Begge stammer fra Gammelsaksisk.
Skønt, det er mer enn 1500 år siden og engelsk har forandret seg mye siden den gang.

15.12.08 12:28, peter620 de
bzgl. 00:56
Da hast du was falsch verstanden: Abstrakt bezieht sich nicht unbedingt auf die Sache / den Gegenstand, sondern kann sich auch auf die Art des Schutzes beziehen.

bzgl. Torbjørn: det er en forskjell mellom dyrevern og dyrebeskyttelse! Ikke sant...

15.12.08 22:15, Torbjørn no
peter620:

Beklager, jeg kan ikke se noen forkjell mellom dyrevern og dyrebeskyttelse. Kan du forklare?

16.12.08 10:26, peter620 de
Kun dyrevern brukes ifm. juridisk bakgrunn/definisjoner (lov om dyrevern, mattilsynet, dyrevernsnemda, mv.). Det er viktig å presisere at det er dyrevernsnemda som er "utøvende myndighet" for dyrevernssaker og ikke forskjellige dyrevernorganisasjoner (som f. eks. dyrebeskyttelse).

dyrebeskyttelse: frivillighetsorgansasjoner som er rundt omkring i norge

Dvs. dyrevern = tiltak som tar sikte på å hindre at dyr blir påført lidelser, som reguleres i lov om dyrevern.
dyrebeskyttelse = forskjellige tiltak med forskjellige definisjoner/forståelse fra organisasjon til organisasjon eller person til person (dvs. som på ulikt sett kjemper for dyras velferd med «loven i hånd»).

Uheldigvis er det veldig mange som ikke kjenner forskjellen og henvender seg til feil organisasjon. De vet ikke at de meste lokale organisasjoner som driver med dyrebeskyttelse har lite penger og er derfor veldig ofte ikke mer enn en asyl. Da de henvender seg til dem ang. dårlig dyrehold og ble avvist synes mange at dyrevern fungerer ikke...

16.12.08 23:37, Torbjørn no
Takk for svaret, da har jeg lært noe idag også :-)

Siden vi er i et språkforum: jeg ville ha skrevet

De vet ikke at de fleste lokale organisasjoner som driver med dyrebeskyttelse har lite penger og derfor veldig ofte ikke er mer enn et asyl. Da de henvender seg til dem ang. dårlig dyrehold og blir avvist synes mange at dyrevern ikke fungerer ...

Alternativt: ... synes mange: "Dyrevern fungerer ikke"

17.12.08 09:57, peter620 de
Tusen takk også. Jeg vet at jeg sliter litt ved bruk av flest/mest og hvis jeg er sliten (som i går) også med ordstilling - men det er bra hvis folk hjelper litt! :)