07.02.05 15:06
tykkleggene - Was bedeutet das?

Danke, Martina

07.02.05 16:21
dicke beinen ?
Gruss aus Flandern, Lode

07.02.05 16:40
tykklegg - en / tjukklegg - en = Wade

M.

07.02.05 19:58
Danke!