12.01.09 13:27
Flertal av middel ?
Danke schoen

12.01.09 13:37
Midler (ubestemt)
Midlene (bestemt)