20.01.09 12:34
Stichwörter: Amtsgericht, førstelagmann, lagmannsrett, Landgericht, Landgerichtspräsident, tingrett
Hei,
hva er en Førstelagmann
takk og hilsen

20.01.09 12:41
ein erster vorsitzender Richter/ Chef also???

20.01.09 14:22
Ved slike forespørsler hadde det vært fint å vite om den som spør er tysk- eller norskspråklig; da kunne man spart seg en del forklaringer.

Det norske rettsvesenet har tre nivåer: tingrett, lagmannsrett, høyesterett. I Tyskland er det derimot fire: Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof (eller tilsvarende, som f. eks. Bundesfinanzhof, Bundesarbeitsgericht).
Dermed må man avgjøre hvilken tysk rettsinstans det er som svarer til den norske lagmannsretten. Jeg foreslår Landgericht, og lederen for denne heter "Landgerichtspräsident".
Geissler