Direkt zum Seiteninhalt springen

Heisann alle sammen,
er det noen av dere som vet hva Baustellenordnung betyr og man sier på norsk?

06.02.09 13:33, peter620 de
byggherreforskriften

FOR 1995-04-21 nr 377: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19950421-0377.html

06.02.09 13:35, peter620 de
dvs. dette regler alt rundt HMS på anleggsplassen...