Direkt zum Seiteninhalt springen

kunne noen ha oversatt denne teksten for meg ?
vet det er mye, men er ikke så altfor flink i tysk selv :S

Stauffenbergs plan forutsatte at han var ved kontoret i Bendlerstrasse for å telefonere til regulære hærenheter og beordre dem til å arrestere ledere av politiske organisasjoner som Sicherheitsdienst og Gestapo, på den annen side var Stauffenberg den eneste av konspiratorene som hadde fast adgang til Hitlers daglige møter med den militære toppledelsen. Selv med bare tre fingre godtok Stauffenberg, som i 1944 ble forfremmet til oberst, å utføre attentatet selv. Det fant sted ved den militære overkommandoen «Wolfsschanze» i Rastenburg i Øst-Preussen den 20. juli 1944. Stauffenberg hadde med seg en dokumentveske pakket med to bomber og en enkel 10 til 15 minutters tidsutløser. Bombene var laget av uregistrert, beslaglagt engelsk sprengstoff fra nedskutte fly, skaffet til veie av oberst Wessel Freytag von Loringhoven.

Stauffenberg gikk inn i konferanserommet og plasserte dokumentvesken under bordet og forlot deretter rommet hurtig og ubemerket. Sammen med sin adjutant oberleutnant Werner von Haeften forlot de området og dro mot flyplassen, da de visste at det ville bli avsperret etter eksplosjonen. Da de i bilen hørte eksplosjonen og så røykutviklingen, var de overbevist om at ingen kunne ha overlevet. De var imidlertid ikke kjent med at vesken med bomben var blitt flyttet bak et kraftig bordben, og dette tok av så mye for eksplosjonen slik at Hitler reddet livet. Stauffenberg og Haeften fikk argumentert seg til en tillatelse til å forlate det sterkt bevoktede området og fly tilbake til Berlin. Mens de var i luften utgikk en ordre fra hovedkvarteret om å skyte ned flyet, men ordren havnet på bordet til deres medkonspirator, Friedrich Giorgi fra Luftwaffes stab, og han sørget for at den ble ignorert.

Hitler overlevde attentatet og kringkastet straks en melding på statsradioen som gjorde det åpenbart at kuppforsøket var mislykket. Straks etter ble konspiratorene overmannet i krigsministeriet, mens Stauffenberg ble skutt i skulderen.

09.02.09 17:56
hakkelystdevarformyje

09.02.09 17:58
Wieder mal Hausaufgaben???

09.02.09 18:09
du kunne i hvert fall oversatte det dit du klarer det og så kunne jeg korrigere de manglende ordene

09.02.09 18:13, tooooomy
jeg kan ta å prøve det ja :) men det tar sin tid :P

09.02.09 18:24, tooooomy
Stauffenbergs Plan davon aus, dass er im Büro in Bendlerstraße zu Telefon zu regulären Armee-Einheiten und um sie zu verhaften Führer der politischen Organisationen, Sicherheitsdienst und Gestapo, Auf der anderen Seite, Stauffenberg war der einzige der Verschwörungstheoretiker, die ständigen Zugang zu Hitlers täglichen Sitzungen mit den militärischen Top-Management. Selbst mit nur drei Fingern, akzeptiert Stauffenberg, der im Jahr 1944 wurde zum Oberst befördert, um attentatet sich. Sie fand auf der Militärbasis in der "Wolfsschanze" in Rastenburg in Ost-Preussen am 20. Juli 1944. Stauffenberg hatte mit ihm eine Aktentasche mit zwei Bomben und eine leicht 10 bis 15 Minuten Zeit-Release. Die Bomben waren nicht aus, beschlagnahmte Sprengstoff aus dem Englischen nedskutte Luftfahrzeuge, die von Oberst Wessel Freytag von Loringhoven. Stauffenberg ging in den Konferenzraum und die Aktentasche unter den Tisch und dann links in den Raum schnell und unbemerkt. Zusammen mit seinem Adjutanten Oberleutnant Werner von Haeften verließen das Gebiet, und ging zum Flughafen, wenn sie wusste, dass es wäre abgesperrt nach der Explosion. Als sie hörte die Explosion im Auto und sah Rauch, sie waren überzeugt, dass niemand leben über. Sie waren nicht mit der Tasche mit der Bombe wurde hinter einer mächtigen bordben, und es ging so viel für die Explosion, so dass Hitler das Leben. Stauffenberg und Haeften hatte argumentiert, für eine Genehmigung zum Verlassen des schwer bewachten und fliegen zurück nach Berlin. Während in der Luft utgikk einen Auftrag von der Zentrale zu schießen Sie das Flugzeug, aber die Reihenfolge am Ende auf dem Tisch, um ihre medkonspirator, Friedrich von Giorgi Luftwaffe Mitarbeiter, und er sorgte dafür, dass es wurde ignoriert.
Hitler überlebt attentatet Rundfunk und sofort eine Nachricht über staatliche Radio, die es offensichtlich, dass der Staatsstreich war nicht erfolgreich. Unmittelbar nach der Verschwörungstheoretiker waren überwältigt in den Krieg Ministerium, während Stauffenberg wurde in der Schulter.

da tror jeg har fått med mye, men gjerne korrekt det visst noen kan :)

09.02.09 18:47
det gikk utrolig fort?? haaper ikke at det var et oversettelsesprogramm

09.02.09 18:50, tooooomy
nei, gjorde det sammen med en kopmpis :) vi hadde begynt tidligere så, men kunne du hjulpet med å luke ut noen feil ? får det var noen ord vi ikke fant ut ut av så vi satte bare inn norske

09.02.09 19:14
får det var noen ord vi ikke fant ut ut av så vi satte bare inn norske
Slike vanskelige ord som attentatet er selvfølgelig ikke lett å oversette. Men det som verre er: dere jukser og juger - "oversettelsen" er akkurat det som man får med Googles oversettelsestjeneste.

Håper at ingen her i Heinzelnissen gjør seg bryet med å rette dette.
Wowi

09.02.09 20:41
konspiratør = Verschwörungstheoretiker >> du verden ,som orakelet er i farta idag.

Lemmi

09.02.09 20:43
Interessant, dass du hier die Form "juge" benutzt (Ist natürlich ein schöner Stabreim mit "jukse").
Seh ich das richtig, dass "juge", "lyge", "lyve" und "ljuge" alle das gleiche bedeuten und alle gültige Formen gemäß der derzeit geltenden Regeln sind?

09.02.09 21:28, Bjørnar no
"(l)juge kommt aus Schwedisch, während "lyve" kommt aus Dänisch. Oder so glaube ich.

10.02.09 07:11, espen180 no
"juge", "lyge", "lyve" und "ljuge" haben alle die gleiche Bedeutung.

10.02.09 09:43, Staslin no
...und sind alle offizielle Rechtschreibung, gemäss Bokmålsordboka.

11.02.09 18:01, Bjørnar no
Hehe, ja jeg glemte jo aa si at de alle stemte. Jaja, maa jo faa presset inn litt
spraakhistorie og...