Direkt zum Seiteninhalt springen

Fragen des richtigen Handelns stoßen in allen Bereichen einer von Wissenschaft, Technik und Ökonomie geprägten Gesellschaft wieder auf verstärktes Interesse. Die Weltwirtschaft steht vor neuen Herausforderungen, weil sie von ihren Strukturen her gerechter gestaltet werden muss. Individuelle Wohltätigkeit und einzelne Hilfsprojekte, so unverzichtbar sie auch sind, reichen nicht mehr aus.
Ein gerechterer Ausgleich kann nur durch Partizipation vieler Staaten und die Autorität internationaler Einrichtungen geschaffen werden. Denn die durch ökologische, ökonomische und technische Risiken notwendig gewordene Gemeinschaftsverantwortung kann heute nicht mehr auf Grundlage von Appellen erreicht werden, sondern nur durch die Verwirklichung des Prinzips einer konkreten Humanität!

Hva er det? Kan noen hjelpe meg???

16.02.09 12:56
Tja, det handler om etikk og er ganske komplisert formulert. Hva trenger du dette for?
Hvis du bare vil ha en omtrentelig ide om innholdet, kan du jo prøve http://translate.google.com/ .

Første setningen er: Spørsmål om å gjøre det rette vekker fornyet interesse hos alle sammfunnets områder (og samfunnet er preger av vitenskap, teknikk og økonomi).

16.02.09 13:22
Spørsmål om rett handling i alle sektorer står overfor en vitenskap, teknologi, samfunn og økonomi tilbake på økt interesse. Verdensøkonomien står overfor nye utfordringer på grunn av deres strukturer må være rettferdig. Individuelle veldedighetsorganisasjoner og individuell hjelp prosjekter, er det viktig de er, er ikke lenger nok.
En mer rettferdig balanse kan oppnås bare gjennom deltakelse i mange stater og myndighet av internasjonale institusjoner skal opprettes. Fordi de økologiske, økonomiske og teknisk risiko for å bli ansvarlig samfunnet ikke lenger basert på klager skal oppnås, men bare gjennom realisering av prinsippet om en konkret menneskeheten!

???