04.03.05 10:18
Hallo,kan noen hjelpe meg med denne setningen:Steuerung des Hauptaufzuges Mitte Abzweigkasten: Det står skrevet på en liten kontrollboks til en tysk kanon. Styringen til hoved??????????

04.03.05 15:43
Aufzug = Heis
Det betyr nok at hovedheisens styring finnes i en boks (kasten). Resten er vanskelig å oversette uten kontkest.
Hilsen t

05.03.05 09:42
Takk for hjelpen,Hilsen Ole. Fantastisk side!!!