08.03.05 11:03
hva betyr ordet Frei ( det er et tysk ord, skal ha det i Norsk

08.03.05 11:15
fri, ledig