Direkt zum Seiteninhalt springen

wie sage ich ...wir hatten gestern magen-darm virus bekommen und konnten leider nicht
zur xxx kommen. takk for hjelpen.

09.03.09 16:05
Vi fikk i går omgangssyke og kunne derfor ikke komme til XXX!

09.03.09 21:10
pass på ord rekkefølgen:
vi fikk omgangsyke i går..... eller: i går fikk vi omgangsyke og..... (med bare én S)

09.03.09 21:28
O. er no`herk, men blir likevel skrevet med to s - er.

Litt pirk : ordrekkefølgen ( sam skrivning, ikke særskrivning )

Lemmi

09.03.09 23:02
nei Lemmi, hva slags ord er "omgangS"? hvor finner du det?

jeg velgte å dele opp "ord rekkefølge" med vilje, fordi det ikke er 100% klart hva som er riktig :-)

09.03.09 23:55
omgang-s-syke
"s" er bindebokstav her (se også http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=omgangssyke&bokmaal... )

Du kan ikke bare dele opp ord på norsk! Du kan kanskje skrive "ord-rekkefølge", men IKKE "ord rekkefølge". ( http://folk.uio.no/tfredvik/amo/ )

Kanskje særskrivning blir normen noen tiår framover (som på engelsk). Men akkurat nå er det altså ikke tillat ifølge Språkrådet.
<de>

10.03.09 02:41
Språkrådet har riktignok tillatt mange ting som kan synes merkelige, men det er gledelig samstemmighet mellom alle
fraksjoner i rådet om at særskrivning vil bryte ned rettskrivningssystemet. Alle norske ord som uttales som ett, må
skrives som ett. Ellers er veien kort til lamme koteletter og ananas biter. Og da gir ikke det skriftlige systemet mening
lenger.