13.03.05 12:54
Hei!
Jeg er svensker og har nyligen lært meg lite norsk på denne side. Jeg har dog somme spørsmål: Hvordan sier man "de" og "dem", som de blir skrivet eller? På svensk sier vi "dom" åt både for at ikke forveksle "det" med "de". Mange sier dog "de" når de leser opp, vilket jeg finner mye vansklig. Jeg tror at man sier "di" for "de" på norsk, stemmer det? På svensk er det mye vanlig at pronomenas d blir til r, f. eks. [Ta're'!] = "Ta det!". Forekommer det også i norsk? Slarver dere også med r i slutet av verb, f. eks. [De' bli' bra]?

Med vennlig hilsen
/Johan

14.03.05 09:00
Ja, man sier "di" for "de".
For "dem" sier man "demm" (med kort "e").
Når det gjelder de andre spørsmål, er jeg dessverre ikke sikkert.

14.03.05 12:07
Noen dialekter sløyfer R i slutten av noen verb i presens. På min dialekt blir f.eks: "Jeg tenker på deg." - "Æ tænke på dæ." Noen dialekter kunne også sagt "Ta're'!" Kommer veldig ann på hvor i Norge du kommer fra...

14.03.05 15:52
Hallo!
Alle norske dialekter sløyfer faktisk r foran p, b, f, v og et par konsonanter til. Akkurat som på svensk. Avhengig av hvor i landet man kommer av, dvs, hvis man ikke har skarre-r, vil r-en "smelte sammen med" (assimileres med) mange andre etterfølgende konsonanter, så som d, t, s osv.: Ingen som har fremre r sier altså vurdan ha:r du de, men vuan ha: u de: (* = en retrofleks). Dette også som svensk.

14.03.05 15:53
kommer FRA, selvsagt. Jo

15.03.05 07:07
Tusen takk for ere mye utførlige svar!