21.03.05 07:09
Hei!
Hvordan uttaler dere egentlig betonte a? Er det alltid som å? Ett til spørsmål: hvordan blir ett-ord som sluter på vokal deklinert, f.eks. "minne"? På svensk er det: minne, minnet, minnen, minnena.

/Svensken

21.03.05 09:00
et minne, minnet, minner, minnene

21.03.05 10:26
Takk for svaret.
Kan man si minna istedenfor minnene?

24.03.05 00:56
Hei !
Det er sikkert mange som bruker minna (muntlig) istedenfor minnene. Dialekt el. "sleng". Men korrekt er minnene og man bør kun skrive minnene.

25.03.05 09:21
ifølge http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html (søk etter minne og se grammatiske koder) er bestemt form på -a korrekt for alle intetkjønnsord! Både på bokmål og nynorsk. Men jeg har aldri hørt noen si 'minna' (husa, åra derimot ...)