02.06.09 19:15
Stichwörter: kilde, Kilde Tysk Eksamen, kildehenvisning, Literaturangabe, Quellenangabe
Hei. Kom opp i muntlig eksamen i tysk (10.klasse) og lurer på en ting...

Hva er kilde/kildehenvisning eller lignende på tysk? :D

Takk på forhånd.

02.06.09 19:23
kilde: Quelle (også i denne sammenhengen)
kildehenvisning: Quellenangabe eller Literaturangabe

Lykke yil med eksamen!