14.04.05 07:32
Hei kjære Heinzelnisse
det er meg allerede/alt igjen:
"... av de brede lag". Hva heter det?
På forhånd Takk.
Mvh.
Gerd

14.04.05 11:48
"von der breiten Masse" (z.B. der Bevölkerung)
z.B.:
Vulgærlatin: den form for latin som ble talt av de brede lag av folket i Romerrikets vestlige deler.
=>
Vulgärlatein: die Form des Latein, die von der breiten Masse der Bevölkerung in den westlichen Teilen des Römischen Reiches gesprochen wurde.

X.

15.04.05 02:39
Hei!
Tusen takk! Det passer
Gerd