04.09.09 13:47, DenTyskeViking
Hvilken uttrykk benytter man i norge for "Bioabfall"? Er bioavfall riktig?

Hilsen

DTV

04.09.09 13:53
ja

04.09.09 13:54
bedre: biologisk avfall

04.09.09 14:00, DenTyskeViking de
Tusen takk begge to! :-)

Da er det likeens som på tysk.

04.09.09 14:24
Her seier vi våtorganisk avfall

04.09.09 15:41, DenTyskeViking de
Våtorganisk avfall:
Våtorganisk avfall er en av de mest forurensende avfallstypene i det ordinære avfallssystemet. Det omfatter organisk avfall fra næringsmiddelindustri og matavfall fra privat- og storhusholdninger.

Lenken: http://www.miljostatus.no/tema/Avfall/Avfall-og-gjenvinning/Avfallstyper/Vatorg...

Matavfall (feks. kjøtt) bruker man vanligvis ikke å kompostere. Derfor mener jeg at det er litt for allmenn eller overordnet.