09.09.09 11:34
Den inneholder nok de manglende x.Takk for hjelpen

09.09.09 12:21, slyngel no
Bare hyggelig.