18.09.09 09:20
Så hyggelig å hilse på deg her. Richtig?
Takk.

18.09.09 09:26
bra