21.09.09 19:44
Hve er de tyske endelsene? er det:
ich-e
du-st
er-t
sie-t
es-t
wir-en
ihr-t
Sie-en

21.09.09 19:51
Ja, for regelrette verb stemmer dette.
Men det finnes også mange andre verb...
Se også: http://www.kragero.vgs.no/verb.html