22.09.09 10:41
Stichwörter: realfag
Hva er "realfag" på tysk?

Takk for hjelpen! :)

22.09.09 11:16, Geissler de
I hvilken sammenheng?
Hvis du sikter til skolefaget på videregående, så er det ikke så lett å oversette.
"Mathematik und naturwissenschaftliche Fächer" kann man bruke som samlebetegnelse for de ulike fagene som realfag inneholder.

22.09.09 15:21, Bjørnar no
Jeg ser at regjeringa nå har definert informasjonsteknologi og "forskningslære" som en del
av realfaga, i tillegg til fysikk, biologi, kjemi og matematikk, som jeg trudde det hele
begrenset seg til ;-) Litt artig å se hvordan ord forandrer mening med makthaverne..

Hilsen
Bjørnar