24.09.09 16:29
Støt kampen mot overbruk av kjemikalier.
Støt kampen mot bruk av kjemikalier på skule, barnehage o.a offentlige bygg!

Kann ich beide so sagen? Takk for hjelpen

24.09.09 16:37
Støtt mit Dobbel-t.
Besser skole mit o, sonst sieht es aus wie ein Nynorsk-Wort in einem Bokmål-Text.

24.09.09 16:37
Støtt må være med to t-er. Og kanskje overforbruk er riktig ord?
Du bør skrive og andre i stedet for o.a.
Ellers ser det veldig bra ut!

24.09.09 16:41
Kan ich das zweite so sagen...?
Støtt kampen mot bruk av kjemikalier på skole, barnehage o.a offentlige bygg! Takk