18.04.05 03:58
Hei heinzelnisser,
er innleggning det samme som innlegg(et)
Unnskyldnning!
Man må først se i ordsboka.
Gerd

18.04.05 06:57
Nei! :)
"Han ble innlagt på sykehus / galehus."
"Han skrev et brennende innlegg i avisen / på internett."
J.

18.04.05 06:57
in manchen Bedeutungen können innlegging (innleggelse) und innlegg das gleiche bedeuten, aber nicht generell.
innlegg = (zB) Beitrag zu einer Debatte, Vorlage beim Fußballspiel, (Schuh)Einlage usw.
innlegging = (zB) Einweisung (in ein Krankenhaus o,ä.), Installation (von Wasser, Strom ... hier geht auch innlegg)

18.04.05 06:58
Eller som substantiv: "Han protesterte mot (tvangs-)innleggingeninnlegningeninnleggelsen på sykehuset."

18.04.05 06:59
der kan du se ... simultansvar

18.04.05 07:37
Danke,
Ihr seid Spitze
Gerd