12.10.09 16:11
Hei,
kan jeg sier ..Du har til godhavende 50.00kr trekes ut ved nekst bestilling.

Tusen takk:)

12.10.09 17:58
Setningen er litt tvetydig, og kan tolkes i mange retninger. Dersom du har originalen på
tysk, så blir det lettere å oversette.

Hilsen
Bjørnar

12.10.09 21:57
50.00 kr werden verechnet bei...
Takk for hjelpen:)

14.10.09 03:46, Mestermann no
Ditt tilgodehavende på 50 kroner godskrives deg ved neste bestilling.