Direkt zum Seiteninhalt springen

Hvordan sier jeg: Jeg går til skolen klokka åtte på tysk?

21.10.09 22:08, Drontus no
Hvis du har et forslag selv, kan vi gjerne si deg om det er riktig og evt. rette på det!

21.10.09 22:12
Ich gehe nach die Schule?
eller er det zu. Er usikker på til-delen.

21.10.09 22:13
... um acht Uhr.

21.10.09 22:25
Ich gehe zur Schule. ("Zur" betyr "zu der", men i denne tilfelle er "zur" obligatorisk.)

Ich gehe um acht Uhr zur Schule. (Tidsadverbial kommer vannligvis før stedsadverbial på tysk.)

21.10.09 22:31
Takk :)

21.10.09 22:47, Drontus no
"Nach" kan også bety til, men da er det snakk om land, byer, bygder og andre geografiske steder.

Ich gehe nach Deutschland; Ich gehe nach Oslo

"Zu" blir brukt når det er snakk om skole, butikker, kirker, leger osv.

Ich gehe zu Aldi; Ich gehe zum Zahnarzt

Og så kan man si "in", for eksempel når det gjelder kino, teater, opera, konserter

Ich gehe ins Kino; ich gehe in die Oper

Men akkurat når det gjelder "nach" og "zu" har mange tyskere også problemer - hvis det kan være en trøst ;-)

22.10.09 10:01, Geissler de
Jeg var ikke klar over at tyskere har problemer med "nach" und "zu" -- kan du gi et eksempel?

Ang. spørsmålet om "til skolen": Her er det regionale forskjeller. I Sørtyskland og Østerrike (kan ikke uttale meg om Sveits, men det kan sikkert Staslin) er det mer naturlig å si (og å skrive) "in die Schule": Ich gehe um acht Uhr in die Schule.

22.10.09 14:02, Staslin no
:-)

Ja, i Sveits bruker man også "in" når man går på skolen. F.eks. "Ich gang i d Schuel"

22.10.09 22:33, Drontus no
@Geißler: Kan du vitsen om tyrkeren og tyskeren i Ruhrområdet? Tyskeren spør tyrkeren "Wo geht`s denn hier nach Aldi?" Tyrkeren svarer "Zu Aldi", hvorpå tyskeren sier oppgitt "Wie? Hat Aldi schon zu?"

Spesielt i lavere sosiale sjikt blir det mye brukt sammen med særnavn
Ich gehe nach Lidl (eller Penny, Edeka, ...)
Ich gehe nach Matthias

I alle fall er det slik her i det "høytyske beltet" ;-)