26.04.05 02:07
fikk

26.04.05 03:06
å få
presens: får
preteritum: fikk
partisipp perfekt: fått