27.04.05 23:54
Bedeutet "å sette fram et forslag" etwa soviel wie "einen Vorschlag einbringen"?
På forhånd takk!

28.04.05 02:19
Ja.

MB